Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Digitale Pioniers: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(eerste versie van subsidie-aanvraag voor petities.nl project)
 
(met link naar tweede versie)
Regel 1: Regel 1:
 +
Zie ook het [[Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Digitale Pioniers 2e versie]]
 +
 
<DIV TYPE=HEADER>
 
<DIV TYPE=HEADER>
 
<P CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.64in">  
 
<P CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.64in">  

Versie van 7 aug 2008 om 23:18

Zie ook het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Digitale Pioniers 2e versie


Aanvraagformulier Stimuleringsregeling

Digitale Pioniers

Vierde ronde, november 2003

1 Gegevens AanvragerNaam project:

Petities in het Open Domein

Indiener (organisatie):

vereniging Open Domein

Contactpersoon:

ReindeR Rustema

Postadres:

Ceintuurbaan 247 HS

Postcode:

1074 CX

Plaats:

Amsterdam

Bezoekadres:

Ceintuurbaan 247 HS

Telefoon:

6861668

Email:

reinder@rustema.nl

Naar dit e-mail adres wordt de ontvangstbevestiging gestuurd

Website URL:

http://www.opendomein.nl

Stuur geen bijlagen mee met deze aanvraag. Indien er onduidelijkheid over de aanvraag bestaat, wordt er contact met je opgenomen.


2. Doel en resultaat project

2.a Achtergrond project (exact 100 woorden)

We zijn ge•nteresseerd naar de aanleiding van het project.


Voor burgers is het moeilijk om een maatschappelijk probleem nationaal op de agenda te zetten. Nu is dat voornamelijk een samenspel tussen politiek (vooral de regering) en massamedia. In georganiseerd verband is het mogelijk om aandacht te kopen of met intensieve lobby het op de politieke agenda te krijgen. Individuele burgers moeten veel geduld opbrengen voor een onderwerp opgepakt wordt door media of politiek als er geen belangrijke belangenorganisaties zijn die dit kunnen. Dit vergroot de kloof burger-politiek. Het is nu wel mogelijk om een website te laten bouwen waarop dit kan, maar dat is voor individuele burgers te duur.


2.b Doel van het project (187 woorden)

Beschrijf hier wat je met het project wilt bereiken


Elke burger moet laagdrempelig een petitie op kunnen starten om een probleem onder de aandacht van het grote publiek te kunnen krijgen. Het ondertekenen van een petitie moet ook laagdrempelig zijn. Petities die door burgers worden geïnitieerd moeten op een centrale plek te vinden zijn, zodat journalisten en politici in de gaten kunnen houden wat er leeft onder de bevolking. Geëngageerde burgers kunnen op eigen initiatief makkelijk in de gaten houden of er iets te steunen val en burgers die via andere kanalen gemobliseerd worden om te tekenen kunnen dit makkelijk doen op deze beroemde plek.


De aanhang die een petitie verwerft moet gemobiliseerd kunnen worden met mailinglists waarmee ondertekenaars op de hoogte blijven en extra mailinglists waarop men onderling acties kan bespreken. Een one-issue beweging kan op deze manier kostenloos binnen enkele dagen groeien en zelfs weer opgeheven worden als het doel bereikt is. Ook kunnen nieuwe verenigingen en belangenorganisaties uit de petitie voortkomen die met grote moeite zonder internet kunnen groeien (bijvoorbeeld als de betrokkenen erg verspreid wonen). Bestaande NGO’s kunnen aanhang werven onder de ondertekenaars als de initiator van de petitie daarmee akkoord gaat.


2.c Doelgroep en van het project (max 82 woorden)

Beschrijf voor wie het project bedoeld is en hoe je die doelgroep wilt bereiken. Ook willen we horen of er vergelijkbare initiatieven in Nederland of het buitenland bestaan.


Petitiononline.com, moveon.org in de VS bieden allebei petities en de laatste mobiliseert de achterban. Moveon.org voert ook campagnes in de massamedia die gefinancierd worden door aanhangers. In Nederland zijn er allerlei petities van organisaties op het web met een enkel onderwerp zoals stopkinderarbeid.nl. Voor wat betreft een beweging die op deze manier ontstaan is zie de vereniging Open Domein zelf. Het begon met een posting op een website waar steunbetuigingen aan toegevoegd werden die uiteindelijk tot de oprichting van de vereniging leidden.


2.d Thema (exact 75 woorden)

Wat is de relatie tussen je project en het thema van de lopende aanvraagronde van Digitale Pioniers.


Het spuien van ongenoegen op internet is vluchtig, de koppeling met de ÔechteÕ wereld ontbreekt. Een petitie maakt misstanden zichtbaar en faciliteert concrete actie. De aanhang wordt duurzaam omdat men niet vrijblijvend tekent maar ervoor kiest. Dit is constructief omdat alleen voorstanders van de petitie gemobiliseerd worden. Ook wanneer het doel van een petitie al heel snel bereikt wordt is het duurzamer dan wanneer de grieven zich zouden beperken tot discussiebijdrages en homepages met klaagzangen.2.e Verwachte resultaten/eindproducten project (max 150 woorden)

Benoem de producten en de planning van belangrijke tussen- en eindproducten.


Product

Datum start/realisatie

1. Petitiewebsite

januari 2004

2. Petitie-initatioren begeleiding

februari 2004

3. Eerste door minstens 1000 burgers ondertekende petitie

juni 2004

4. algemeen bekende URL voor petities

2006

5. openbaar, internationaal handboek voor dit soort petities

augustus 20042.f Overdracht kennis en producten (88 woorden)


Hoe stel je kennis en producten die je tijdens het project realiseert ter beschikking aan derden. Denk hierbij aan handleidingen of bijvoorbeeld applicaties die op basis van open source zijn geprogrammeerd.


De belangrijkste kennis wordt overgedragen van ervaren petitie-initiatoren aan de ‘newbie’ petitie-initiatoren. De ervaringen worden permanent bijgehouden op de website zodat het succes van een petitie uiteindelijk representatief is voor de steun die het idee heeft in de samenleving.


De software moet zo geschreven en gelicenseerd worden zodat deze methode ook in het buitenland gekopieerd kan worden.3. Organisatie

3.a Aanpak (max 150 woorden)

Beschrijf hoe je het project wilt uitvoeren en het doel wilt bereiken.


Een vrijwilliger van de vereniging Open Domein maakt de techniek af. De website wordt gehost op de server van de vereniging Open Domein. Een team van professionele communicatie-experts staan de petitie-initatoren bij. Ze helpen de initiatoren bijvoorbeeld met het schrijven van goede persberichten om aandacht te krijgen voor de petitie en het mobiliseren van de achterban op en via internet.3.b Organisatie (max 150 woorden)

Vertel wat over de indienende organisatie en het projectteam. Van organisaties die langer dan een jaar bestaan horen we graag hoeveel mensen er werken (vrijwillig/dienstverband), wat de omzet is en hoe de organisatie gefinancierd wordt.


De vereniging Open Domein bestaat volledig uit vrijwilligers. De inkomsten bestaan uit de contributies van leden. De hosting wordt nu gesponsored via het DISC-project. Behalve de hostingkosten zijn er geen noemenswaardige uitgaven. Zie verder http://www.opendomein.nl


3.c Partners (max 150 woorden)

Welke mensen en organisaties worden bij het project betrokken.


Behalve de vrijwilligers uit de vereniging Open Domein moet af en toe expertise ingehuurd worden om de petities bekend te maken en de petitie-initiatoren professioneel te begeleiden. Voor de hosting van de dit project van de vereniging moet een duurzame oplossing worden gezocht.


4. Wat heb je nodig


4.a Wat heb je nodig om het project te realiseren (max 100 woorden)

Heb je behoefte aan alleen geld of ook aan andere vormen van ondersteuning zoals expertise, netwerk, projectmanagement etc


Expertise die nodig is om de vereniging te organiseren en te financieren kan handig zijn, maar een duurzame oplossing voor de financiering van de hosting en technisch onderhoud is het belangrijkst. Een flink bedrag wegzetten en de rente-opbrengsten hieruit gebruiken om dit project duurzaam te garanderen is zou een lange termijn oplossing kunnen zijn.


4.b Andere partijen/fondsen(max 100 woorden)

Wat heb je gedaan om realisatie van het project dichterbij te brengen. Denk hierbij aan lopende subsidieaanvragen, betrekken van andere organisaties etc. Overigens is co-financiering voor deze aanvraag niet verplicht.


Omdat de kosten niet hoog zijn is er nog geen co-financiering gezocht. Vrijwilligers maken de techniek. De belangrijkste kosten komen als het project loopt. De website moet onderhouden en verbeterd worden en de petities moeten begeleid worden. Daar is af en toe professionele expertise voor nodig.


5 Begroting

Bij het opstellen van de begroting moeten de kosten waar mogelijk gespecificeerd worden. Een toelichting is te vinden in de “Leidraad Stimuleringsregeling Digitale Pioniers” die in de bibliotheek op www.digitalepioniers.nl staat. De ingediende begroting moet uitgaan van netto kosten. Dit betekent dat aanvragers die BTW plichtig zijn in hun begroting de bedragen exclusief BTW moeten vermelden. Mocht de aanvrager niet BTW plichtig zijn dan is de bijdrage inclusief BTW.5.a begroting

<IMG SRC="petitieproject-digipioniers_html_m430de92b.gif" NAME="graphics1" ALIGN=BOTTOM WIDTH=545 HEIGHT=393 BORDER=0>


5.b Toelichting bij begroting


Er is financi‘le expertise nodig om de begroting op te zetten. Dit heeft de vereniging nu niet.7 Ondertekening

Ondergetekende verklaart de “Leidraad Stimuleringsregeling Digitale Pioniers” van juni 2003 gelezen te hebben en daarmee geheel en zonder voorbehoud akkoord te zijn:Naam

Datum

Plaats

ReindeR Rustema

12/15/2003

Amsterdam


Deze aanvraag kan verstuurd worden naar info@digitalepioniers.nl Het is dan niet nodig deze aanvraag ook per post te versturen.