Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Digitale Pioniers 2e versie: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(eerste begroting was te laag ingeschat, dus er kwam een tweede versie)
 
(met link naar eerste versie)
Regel 1: Regel 1:
 +
Zie ook het [[Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Digitale Pioniers]] eerste versie.
 +
 
<P STYLE="margin-bottom: 0in"><BR>
 
<P STYLE="margin-bottom: 0in"><BR>
 
</P>
 
</P>

Versie van 7 aug 2008 om 22:17

Zie ook het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Digitale Pioniers eerste versie.


Petities online projectplan voorstelTweede Versie

16 februari 2004R. Rustema

reinder@rustema.nl

Petities onlineGegevens aanvrager:


Naam project: Petities punt NL

Indiener: stichting Petities punt NL (in oprichting)

Contactpersoon: R. Rustema

Adres: van Oldenbarneveldtstraat 40-2

Postcode: 1052 KC

Plaats: Amsterdam

Telefoon: 020 6861668

Email: reinder@rustema.nl

website URL: http://petities.opendomein.nl nu, mogelijk http://petities.nl


Doel


Het project petities.nl heeft tot doel om het eenvoudig te maken voor burgers om door middel van een laagdrempelige online petitie een maatschappelijk probleem (hoger) op de politieke agenda te krijgen. Daarnaast dient dit ook om burgers te mobiliseren door ze met elkaar in contact te brengen naar aanleiding van de petitie.


Organisatie


Om dit project te realiseren wordt de Stichting Petities punt NL opgericht. De

doelstelling van de stichting is het eenvoudig te maken voor burgers om door middel van een online petitie een maatschappelijk probleem (hoger) op de politieke agenda te krijgen en de achterban ervoor te mobiliseren.


Het algemeen bestuur zal onder voorbehoud bestaan uit ondergetekende, Steven Lenos van IPP en Arjan Widlak van United Knowledge namens Politiek-Digitaal.


Ondergetekende heeft ook de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding over de uitvoering. Het projectmanagement maar ook de PR, de coördinatie met externe organisaties en dergelijke.


Planning


Dit project heeft vier overlappende fases: start, ontwikkeling, bouw en lancering:


1. analyse (februari 2004).


In deze fase worden de behoeften vastgelegd waarop dit project een antwoord op zal vormen (usecases). Er worden prioriteiten gekozen van absoluut essentiële onderdelen, minder belangrijke onderdelen en aanvullende functionaliteiten die niet cruciaal zijn. Het bereik van dit project wordt afgebakend en daarbinnen moet het blijven. Daarop wordt de architectuur gebaseerd. Op basis van de functionaliteiten die gebouwd gaan worden wordt de exacte begroting en de gedetailleerde planning van de volgende fase gebaseerd.


2. functioneel en grafisch ontwerp (maart 2004)


In deze fase wordt de definitieve opdracht gegeven aan de bouwer. De functionaliteiten worden uitgewerkt in concrete oplossingen die daarmee worden vastgelegd. Op basis van de gekozen oplossingen wordt een planning gemaakt van wat, wanneer gebouwd gaat worden in de volgende fase.


3. bouw en installatie (april 2004)


De bouw is een relatief korte fase, gezien de eenvoudigheid van het project. Onderdelen met minder prioriteit waar niet geen tijd meer voor overblijft vallen opdat het niet ten koste gaat van het budget dat nodig is voor de promotie van de website.


4. test en lancering (mei 2004)


De lancering is de belangrijkste fase. Aangezien het succes van deze website staat of valt met de bekendheid van de site wordt een substantieel deel van de middelen aangewend om bekend te worden. Met name door samenwerkingen met andere organisaties. In het begin van deze fase wordt de site getest en geoptimaliseerd om te betrouwbaarheid te kunnen garanderen voordat de openbaarheid wordt gezocht.


Laagdrempeligheid


De ambitie is dat het zo laagdrempelig als mogelijk is om petities te starten en te ondertekenen. Om betrouwbaarheid te garanderen over de identiteit van de initiator van een petitie als rechtspersoon wordt een minimale bijdrage in administratiekosten van bijvoorbeeld 10 euro verwacht.


Ondersteuning gebruikers


In de vorige versie van dit voorstel lag de nadruk op het begeleiden en steunen van de petitievoorstellers, dat is nu niet langer het geval. De kwaliteit van de petities zal worden gegarandeerd door duidelijke spelregels vast te leggen waar men zich aan zal moeten houden.


Iedereen die een overtreding van de spelregels signaleert kan bij de stichting een openbare aanklacht indienen. De stichting heeft als ultieme sanctie het verwijderen van een petitie op grond van een gemotiveerde uitleg van de spelregels. Men kan ‘in hoger beroep’ gaan tegen een uitspraak van de stichting bij een door de stichting erkend onafhankelijk gezelschap van vrijwillige experts. De uitspraak van dat gezelschap is bindend.


Petitievoorstellers worden gestimuleerd om in contact te treden met ervaren petitievoorstellers om een petitie te laten beoordelen op kwaliteit om te voorkomen dat de petitie wordt verwijderd in een later stadium. Dit wordt waar nodig gefaciliteerd door de stichting, maar de stichting mengt zich niet in het werk van deze vrijwilligers noch spreekt ze een oordeel uit over de kwaliteit van hen adviezen.


Behalve steun door duidelijke spelregels en contact met behulpzame derden zal de promotie van een petitie gefaciliteerd worden. Zowel technisch als inhoudelijk met behulp van tips, voorbeelden en suggesties.


Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de petitievoorstellers wordt ook tijdens en na een petitie technisch gefaciliteerd door de ondertekenaars de mogelijkheid te bieden met elkaar in contact te komen als ze aan hebben gegeven daar open voor te staan.


Promotie van petities


Ter promotie van de online petities zoekt de stichting samenwerking met andere organisaties die in staat zijn om aandacht door te geven aan de petities. Daarbij zorgt de stichting ervoor niet bepaalde petities onder de aandacht te brengen, maar het aanbod aan petities als geheel, waarbij derden de keuze wordt gelaten welke petities wel of niet de aandacht krijgen.


Als petities volgens bepaalde criteria opmerkelijk belangrijk is zal de stichting persberichten doen uit laten gaan over die petities. Denk aan relatieve kwantitatieve criteria, zoals een petitie op dorpsniveau die honderden ondertekenaars trekt of een nationale die tienduizenden ondertekenaars trekt. Ook trends en patronen in de petities die voorbij komen zullen gesignaleerd worden en beschreven in een persberichten en een nieuwsbrief.


Petities worden centraal ontsloten op een website waar deze thematisch en geografisch gerangschikt worden, doorzoekbaar op sleutelwoorden of plaats/postcode. Op basis van het ondertekengedrag van de bezoeker kan men vragen om suggesties voor inhoudelijk gerelateerde petities.


Middelen


De belangrijkste middelen om dit project een succes te laten worden zijn: betrouwbaarheid en bekendheid. Door betrouwbaar te zijn en fraude met ondertekeningen te voorkomen moet dit project uitsteken boven de alternatieven hiervoor op internet. Doordat het een betrouwbaar instituut wordt op internet krijgt het aandacht die ten goede komt van de petities zelf.


Betrouwbaarheid wordt bereikt door het handelen van de stichting transparant te laten zijn voor de buitenwereld.


Bekendheid wordt bereikt door samen te werken met organisaties en individuen die al aandacht genieten.Samenwerkingen


Om bekendheid te bereiken is het belangrijk om samen te werken met bestaande actoren die al bekendheid genieten. Dat zijn ten eerste de individuen en organisaties op internet. Het wordt iedereen bijvoorbeeld technisch makkelijk gemaakt om één of meerdere petities te integreren in een website. Ten tweede richt de samenwerking zich ook op beroemdheden en de massamedia. Beroemdheden die aandacht voor hun persoon willen koppelen aan aandacht voor een petitie zullen van de stichting geen garantie kunnen krijgen over de betrouwbaarheid van de voorsteller(s) van een petitie, alleen een toetsing aan de spelregels is mogelijk. Petitievoorstellers die een beroemdheid zoeken als vaandeldrager voor hun petitie wordt algemene informatie aangereikt om dit te bereiken.


Financiering


De financiering van dit project op de lange termijn komt uit de volgende mogelijke bronnen in orde van waarschijnlijkheid:


- administratieve bijdrage van petitievoorsteller aan stichting bij inschrijving petitie

- inleg van individuele ondertekenaars

- sponsoring

- de geaggregeerde, anonieme data voor de analyse van trends


Deze inkomsten moeten de minimale kosten voor het onderhoud van de website en de domein en websitehosting dekken uitgaande van vrijwilligers van de stichting die zich batenloos voor de stichting inzetten.


Begroting


Het streven is om van het beschikbare budget maximaal anderhalve werkweek te gebruiken voor de technische realisatie, maximaal 60%.


- bouw website

vormgeving 2400

techniek 4700


hosting eerste jaar 200

domeinnaam petities.nl 750

domeinnaam petitie.nl 250


- organisatie

oprichten van stichting 400

projectmanagement (15%) 400

externe samenwerkingscoördinatie 900

documentatie/redactie website 1000

publiciteit/representatie 2000

redactie nieuwsbrief eerste jaar 1000

14000

Urenspecificatie


in te huren externe diensten à €60 per uur:


vormgeving:

- 10 uur voor een beeldmerk met iconische kwaliteit geschikt voor scherm en print

- 30 uur voor een grafisch ontwerp voor de overwegend op tekst gebaseerde website

techniek:

- 18 uur voor een extern toegankelijke petitiehosting database met veilige authenticatiemethodes via bevestiging e-mails en scripts die nieuwe petities controleren (php + mysql waarschijnlijk)

- 42 uur voor een Drempels Weg, W3C compliant HTML website, met zoekmachine en een beperkt redactioneel systeem via een webinterface

- 8 uur installatie en configuratie van mailinglisten (mailman)

- 10 uur voor een laagdrempelige openbare technische documentatie van de techniek zodat in een later stadium vrijwilligers onderhoud kunnen plegen en door transparantie in de documentatie de veiligheid door vrijwilligers verbeterd kan worden


vergoedingen voor interne expertise à €30 per uur:


Alleen in geval van volledige werkdagen die daarom ten koste van betaald werk gaan, losse uurtjes/momenten blijven vrijwilligerswerk.


- 20 uur projectmanagement, vooral in de beginfase (15% van de uren die nodig zijn voor de bouw)

- 30 uur samenwerkingscoördinatie, zoals een tegemoetkoming in de reiskosten

- 30 uur documentatie van het redactioneel beleid, de spelregels voor gebruikers gedetailleerd beschrijven op website

- 30 uur communicatieplan, witboek publiciteit voor petities.nl met onder andere: richtlijnen voor vrijwilligers voor omgang met de pers, routines om aandacht te genereren documenteren, persbericht sjablonen

- 10 maal 3 uur redactie voor maandelijkse nieuwsbrief in eerste jaar


producten:


domeinnaam overname van domeinkapers €1000

hosting €200

veel kleine advertenties in de massamedia, nationaal en regionaal €1000

notariskosten oprichten stichting Petities punt NL €400