Antwoord: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(met linkje naar status in behandeling)
(categorie petitionaris)
Regel 1: Regel 1:
Het antwoord op een petitie na de [[overhandiging]] kan verschillend zijn. Hier een overzichtje van de mogelijke antwoorden als u uw petitie aan een gemeente richt. Dit is relevant voor de status [[in behandeling]] van een petitie. Het is goed deze te tonen naast de petitie, zodat ondertekenaars exact weten hoe het ermee staat. Idealiter ook het door de ontvanger toegekende kenmerk tonen. Dan kan elke ondertekenaar het document aanhalen in een eventueel schrijven.
+
Het antwoord van een gemeente op een petitie na de [[overhandiging]] kan verschillend zijn. Hier een overzichtje van de mogelijke antwoorden als u uw petitie aan een gemeente richt. Dit is relevant voor de status [[in behandeling]] van een petitie. Het is goed deze te tonen naast de petitie, zodat [[ondertekenaar]]s exact weten hoe het ermee staat. Idealiter moet u  ook het door de ontvanger toegekende kenmerk tonen, zodat een ondertekenaar de gemeente kan benaderen met de vraag hoe de afhandeling van dit dossier verloopt. Elke ondertekenaar of politicus kan het document aanhalen in een eventueel schrijven en het kan teruggevonden worden in het documenten archief van de gemeente.  
  
 
  In behandeling bij de griffie
 
  In behandeling bij de griffie
Regel 33: Regel 33:
 
Bron: bijsluiter van antwoord op brief aan gemeente Winsum en de antwoorden op [http://inallegemeenten.petities.nl petitie aan alle gemeenten]
 
Bron: bijsluiter van antwoord op brief aan gemeente Winsum en de antwoorden op [http://inallegemeenten.petities.nl petitie aan alle gemeenten]
  
Extra velden voor bij overhandigde petitie: datum overhandiging, kenmerk, commissie,
+
[[Category:petitionaris]]

Versie van 23 jul 2011 om 09:05

Het antwoord van een gemeente op een petitie na de overhandiging kan verschillend zijn. Hier een overzichtje van de mogelijke antwoorden als u uw petitie aan een gemeente richt. Dit is relevant voor de status in behandeling van een petitie. Het is goed deze te tonen naast de petitie, zodat ondertekenaars exact weten hoe het ermee staat. Idealiter moet u ook het door de ontvanger toegekende kenmerk tonen, zodat een ondertekenaar de gemeente kan benaderen met de vraag hoe de afhandeling van dit dossier verloopt. Elke ondertekenaar of politicus kan het document aanhalen in een eventueel schrijven en het kan teruggevonden worden in het documenten archief van de gemeente.

In behandeling bij de griffie

De gemeenteraad heeft een speciale dienst voor ondersteunend werk. Ze zijn niet politiek, ze zorgen ervoor dat de gemeenteraad alle informatie heeft en dat het werk van de gemeenteraad wordt vastgelegd en doorgegeven waar nodig. Ook uw petitie wordt door de (raads)griffie ontvangen en u krijgt een ontvangstbevestiging terug met daarop een kenmerk van de gemeente voor uw petitie. Als uw petitie een kenmerk heeft gekregen bestaat het binnen de gemeente als organisatie als terug te vinden document. De afzender is doorgaans de raadsgriffier. In sommige gemeenten doet een andere afdeling een gedeelte van het werk van de griffie of heet de griffie anders. Bijvoorbeeld: 'Raadsadviseur', 'Bestuursondersteuning en control', 'Bestuurs- en Managementondersteuning', 'afdeling Facilitaire Dienstverlening', 'Facilitair', 'Cluster Communicatie', 'Afdeling Bestuur/team communicatie', 'afdeling/cluster PBZ/Communicatie', 'afdeling Interne Dienstverlening, sectie Documentaire Informatievoorziening', 'Team Informatie Management', 'afdeling Burger- en Bestuurszaken', 'afdeling Concernstaf', 'documentbeheer', 'Unit Servicecentrum', 'postregistratie' of 'postkamer'.

Op de lijst ingekomen stukken

Uw petitie wordt soms behandeld alsof het ingekomen post is. Alle post wordt vermeld op een lijst, zodat raadsleden kunnen zien wat er binnen is gekomen en of het iets is waar ze belangstelling voor hebben. Vaak heeft u ook spreekrecht. Dan kunt u zelf in een paar minuten aan het begin van de vergadering uw petitie toelichten. Als u komt moet u dat melden bij de griffier.

Op de agenda van de commissie

Binnen de raad komen groepjes raadsleden samen om een bepaald onderwerp te bespreken. Uw petitie kan op de agenda van een commissievergadering worden gezet, zodat de petitie besproken kan worden door de raadsleden die er het meeste verstand van of interesse in hebben. Die commissie kan dan alsof ze de raad zijn een beslissing nemen.

In behandeling door ambtenaar

Sommige petities worden door de griffie gelijk aan een ambtenaar gegeven. Voornamelijk de onderwerpen die technisch zijn en waar de gemeenteraad niets mee kan doen. Als het onderwerp niet 'politiek' is kan het gelijk uitgevoerd worden door (het plaatsen van een extra vuilnisbak bijvoorbeeld), maar als het tot een discussie kan leiden dan geeft de ambtenaar (of een groep ambtenaren/een afdeling) een advies aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en wethouders.

Uw brief is voor kennisgeving aangenomen

De raadsleden hebben uw brief gelezen. De raad heeft besloten geen verdere actie te ondernemen. De behandeling van uw brief is hiermee afgerond.

Uw brief is in handen gesteld van het college voor advies

De raadsleden hebben uw brief gelezen. De raad heeft besloten advies te vragen aan het college van burgemeester en wethouders (in sommige gemeenten wordt dit het Presidium genoemd). Het college zal de raad adviseren over een te nemen besluit op uw brief. Na ontvangst van het advies zal de raad een besluit nemen en u daarover per brief informeren.

Uw brief is in handen gesteld van het college ter afdoening

De raadsleden hebben uw brief gelezen. De raad heeft uw brief aan het college van burgemeester en wethouders (in sommige gemeenten wordt dit het Presidium genoemd) over te dragen. Het college zal uw brief verder behandelen en een besluit nemen. U wordt daarover per brief geïnformeerd door het college.

Een petitie van petities.nl is in eerste instantie gericht aan de gemeenteraad en niet aan het college van burgemeester en wethouders. Als de raad uw petitie alleen voor kennisgeving aanneemt kunt u besluiten om de petitie alsnog rechtstreeks aan het college te richten.

Bron: bijsluiter van antwoord op brief aan gemeente Winsum en de antwoorden op petitie aan alle gemeenten