Antwoord: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(simpele vertaling)
k
 
Regel 41: Regel 41:
 
De raadsleden hebben uw brief gelezen. De raad heeft besloten geen verdere actie te ondernemen. De behandeling van uw brief is hiermee afgerond.  
 
De raadsleden hebben uw brief gelezen. De raad heeft besloten geen verdere actie te ondernemen. De behandeling van uw brief is hiermee afgerond.  
  
''Simpel gezegd: dank u wel, wij doen niks en vragen de wethouder ook niets te doen''
+
''Simpel gezegd: de raad doet er niks mee en vraagt de wethouder ook niets''
  
 
Een petitie van petities.nl is in eerste instantie gericht aan de gemeenteraad en niet aan het college van burgemeester en wethouders. Als de raad uw petitie alleen voor kennisgeving aanneemt kunt u besluiten om de petitie alsnog rechtstreeks aan het college te richten.  
 
Een petitie van petities.nl is in eerste instantie gericht aan de gemeenteraad en niet aan het college van burgemeester en wethouders. Als de raad uw petitie alleen voor kennisgeving aanneemt kunt u besluiten om de petitie alsnog rechtstreeks aan het college te richten.  

Huidige versie van 30 nov 2015 om 15:26

Het antwoord van een gemeente op een petitie na de overhandiging kan verschillend zijn. Hier een overzichtje van de mogelijke antwoorden als u uw petitie aan een gemeente richt. Dit is relevant voor de status in behandeling van een petitie. Het is goed deze te tonen naast de petitie, zodat ondertekenaars exact weten hoe het ermee staat. Idealiter moet u ook het door de ontvanger toegekende kenmerk tonen, zodat een ondertekenaar de gemeente kan benaderen met de vraag hoe de afhandeling van dit dossier verloopt. Elke ondertekenaar of politicus kan het document aanhalen in een eventueel schrijven en het kan teruggevonden worden in het documenten archief van de gemeente.

In behandeling bij de griffie

De gemeenteraad heeft een speciale dienst voor ondersteunend werk. Ze zijn niet politiek, ze zorgen ervoor dat de gemeenteraad alle informatie heeft en dat het werk van de gemeenteraad wordt vastgelegd en doorgegeven waar nodig. Ook uw petitie wordt door de (raads)griffie ontvangen en u krijgt een ontvangstbevestiging terug met daarop een kenmerk van de gemeente voor uw petitie. Als uw petitie een kenmerk heeft gekregen bestaat het binnen de gemeente als organisatie als terug te vinden document. De afzender is doorgaans de raadsgriffier. In sommige gemeenten doet een andere afdeling een gedeelte van het werk van de griffie of heet de griffie anders. Bijvoorbeeld: 'Raadsadviseur', 'Bestuursondersteuning en control', 'Bestuurs- en Managementondersteuning', 'afdeling Facilitaire Dienstverlening', 'Facilitair', 'Cluster Communicatie', 'Afdeling Bestuur/team communicatie', 'afdeling/cluster PBZ/Communicatie', 'afdeling Interne Dienstverlening, sectie Documentaire Informatievoorziening', 'Team Informatie Management', 'afdeling Burger- en Bestuurszaken', 'afdeling Concernstaf', 'documentbeheer', 'Unit Servicecentrum', 'postregistratie' of 'postkamer'.

Simpel gezegd: ontvangen!

Op de lijst ingekomen stukken

Uw petitie wordt soms behandeld alsof het ingekomen post is. Alle post wordt vermeld op een lijst, zodat raadsleden kunnen zien wat er binnen is gekomen en of het iets is waar ze belangstelling voor hebben. Vaak heeft u ook spreekrecht. Dan kunt u zelf in een paar minuten aan het begin van de vergadering uw petitie toelichten. Als u komt moet u dat melden bij de griffier.

Simpel gezegd: petitie ligt op een tafel te bezichtigen

Op de agenda van de commissie

Binnen de raad komen groepjes raadsleden samen om een bepaald onderwerp te bespreken. Uw petitie kan op de agenda van een commissievergadering worden gezet, zodat de petitie besproken kan worden door de raadsleden die er het meeste verstand van of interesse in hebben. Die commissie kan dan alsof ze de raad zijn een beslissing nemen.

Simpel gezegd: iedereen gaat er wat over zeggen

In behandeling door ambtenaar

Sommige petities worden door de griffie gelijk aan een ambtenaar gegeven. Voornamelijk de onderwerpen die technisch zijn en waar de gemeenteraad niets mee kan doen. Als het onderwerp niet 'politiek' is kan het gelijk uitgevoerd worden door (het plaatsen van een extra vuilnisbak bijvoorbeeld), maar als het tot een discussie kan leiden dan geeft de ambtenaar (of een groep ambtenaren/een afdeling) een advies aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en wethouders.

Simpel gezegd: het wordt uitgezocht

Uw brief is in handen gesteld van het college voor advies

De raadsleden hebben uw brief gelezen. De raad heeft besloten advies te vragen aan het college van burgemeester en wethouders (in sommige gemeenten wordt dit het Presidium genoemd). Het college zal de raad adviseren over een te nemen besluit op uw brief. Na ontvangst van het advies zal de raad een besluit nemen en u daarover per brief informeren.

Simpel gezegd: wethouder, wat adviseert u?

Uw brief is in handen gesteld van het college ter afdoening

De raadsleden hebben uw brief gelezen. De raad heeft uw brief aan het college van burgemeester en wethouders (in sommige gemeenten wordt dit het Presidium genoemd) over te dragen. Het college zal uw brief verder behandelen en een besluit nemen. U wordt daarover per brief geïnformeerd door het college.

Simpel gezegd: wethouder, doe er mee wat u goeddunkt

Uw brief is voor kennisgeving aangenomen

De raadsleden hebben uw brief gelezen. De raad heeft besloten geen verdere actie te ondernemen. De behandeling van uw brief is hiermee afgerond.

Simpel gezegd: de raad doet er niks mee en vraagt de wethouder ook niets

Een petitie van petities.nl is in eerste instantie gericht aan de gemeenteraad en niet aan het college van burgemeester en wethouders. Als de raad uw petitie alleen voor kennisgeving aanneemt kunt u besluiten om de petitie alsnog rechtstreeks aan het college te richten.

Bron: bijsluiter van antwoord op brief aan gemeente Winsum en de antwoorden op petitie aan alle gemeenten