Formuleren: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(de voorwaarden)
(geen verschil)

Versie van 15 jun 2008 om 11:13

Aan een petitie worden wat eisen gesteld door de petitieloketten.

Een basisvereiste is dat de petitie aan het juiste loket wordt geadresseerd. Dit heeft te maken met hoe 'de overheid' zelf georganiseerd is. Het loket helpt met het doorverwijzen naar het juiste loket. Als er geen loket is, dan zoekt de stichting Petities.nl naar een verantwoordelijke partij die als loket kan functioneren.

De inhoud van de petitie moet een nette eis zijn, bijvoorbeeld geen grappen of een scheldpartij. Daar kan namelijk geen formeel antwoord op komen, dus die wordt niet in behandeling genomen.

Dit is een lijstje met inhoudelijke minimumeisen aan de vorm:

 • de titel of het onderwerp van de petitie
 • een duidelijk standpunt dat het onderwerp van de petitie dekt. Het moet duidelijk formuleren welke actie de petitionaris verwacht van de geadresseerde overheid. De petitie wordt teruggegeven als het niet duidelijk is welke actie gevraagd wordt
 • adresgegevens van de petitionaris (voor communicatie tussen loket en petitionaris. Deze gegevens worden niet op de website geplaats)
 • de verwachte duur van de petitie

Inhoudelijke redenen voor het afwijzen van een petitie:

 • partij-politieke standpunten
 • foutieve informatie, er staan bijvoorbeeld aannames in die als feiten worden gepresenteerd
 • privacy-gevoelige informatie, bijvoorbeeld over nog niet veroordeelde personen
 • vertrouwelijke informatie, informatie die niet openbaar is en dus ook niet te controleren
 • commerciële informatie, zoals reclame
 • URLs of weblinks naar informatie elders die kan veranderen, alle informatie moet in de petitie zelf staan
 • namen van individuen, tenzij ze politiek verantwoordelijk zijn (gekozen) en afgezet kunnen worden dus niet de familieleden van volksvertegenwoordigers of managers van publieke dienstverlenende organisaties
 • namen van personen of informatie die leidt tot herkenning van een persoon die in verband wordt gebracht met criminele beschuldiging; geen eigenrichting dus, je kan niet iemand met een petitie veroordeeld krijgen
 • grof of kwetsend taalgebruik

Petitieloketten behouden het recht om petities te weigeren die:

 • gelijk zijn aan of overlappen met bestaande petitie(s)
 • iets vragen dat buiten de macht van de geadresseerde staat
 • in feite geen enkele actie vragen
 • onduidelijk zijn
 • commercieel/promotioneel van aard zijn
 • die lachwekkend/belachelijkmakend zijn
 • gaan over een zaak waarvoor een ePetitie niet het juiste instrument is (bijvoorbeeld correspondentie over persoonlijke issues)
 • feitelijk een verzoek om informatie zijn, dat kan via een zogenaamd beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur
 • discriminerend zijn of anderzins een overtreding van de Nederlandse wet
 • kwetsend of grof taalgebruik bevatten.