Helpdesk: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(ondertekenaars)
(petitionaris)
Regel 100: Regel 100:
 
* eventueel telefoonnummer invullen
 
* eventueel telefoonnummer invullen
 
* geen namen van personen in Wij-veld
 
* geen namen van personen in Wij-veld
 +
 +
==petitie potentieel signaleren==
 +
 +
Sommige petities hebben een bepaalde potentie die al vroeg gesignaleerd moet worden, bij het doorlaten:
 +
 +
* past het op BUURbook, samenwerken over een concreet voorstel
 +
* zijn er op andere petitiesites in Europa ook petities over, dan mogelijk Europees Burgerinitiatief of minstens samenwerken
  
 
==vragen over petitie==
 
==vragen over petitie==

Versie van 27 mrt 2018 om 12:27

Petities.nl gebruikt een ticketing-systeem Cerberus Helpdesk™ van WebGroup Media™ LLC (Version 5.5.2 (Build 2011083001). Dit betekent dat elke e-mail die binnenkomt op webmaster@petities.nl of info@petities.nl in de onderwerp-regel een uniek voorvoegsel krijgt in een antwoord. Komt daar weer een antwoord op, dan wordt die e-mail gekoppeld aan de eerdere e-mail. Dit is dan een ticket.

Er komen tussen de 20 en 100 e-mails per dag binnen die weggewerkt worden door de vrijwilligers van de stichting petities.nl. Bijna alle vragen worden al beantwoord in dit Handboek Petities. Frequent gestelde vragen hebben een antwoord-sjabloon in de helpdesk.

De mail in de helpdesk is afkomstig van:

Veel e-mails die binnenkomen zijn automatisch gegenereerde e-mails:

 • auto-replies op verstuurde uitnodigingen
 • gestuiterde e-mails van niet-bestaande adressen die niet naar het bounces-adres zijn gegaan
 • statuswijziging notificatie (een petitie verandert van status)
 • spam (echte spam, NL spam voor spamklacht.nl, kettingbrieven van ondertekenaars, spambots bij geïnfecteerde eindgebruikers)
 • verzoeken voor linkruil of aanbod van diensten (ondanks de ontmoediging[1])

Daar zijn aparte mailboxjes voor:

 • bounces
 • auto-replies
 • statuswijzigingen

Als er veel mails in de helpdesk staan, dan even wat bulk-acties:

 1. sorteer op subject en alles met 'statuswijziging' in de subject naar de box statuswijzigingen verplaatsen
 2. alle overduidelijke spam selecteren en druk op 's'. Bijvoorbeeld die met [SPAM] als subject of zogenaamd afkomstig van banken.
 3. mail met subject als 'Re: Uitnodiging voor ondertekenen' of 'Re: Petitie xxx voortgangsbericht' kunnen wachten (die moeten doorgestuurd)
 4. mail met subject 'Re: Bevestig alstublieft uw ondertekening van' zijn arbeidsintensief doorgaans.
 5. mail met subject 'Bericht vanaf Petities.nl' kan van alles zijn, ook belangrijke mail van loketten en petitionarissen
 6. nog niet alle auto-replies worden gevangen door het filter. Nog filteren: 'Bedankt voor uw reactie', 'Auto Response: from'

ondertekenaars

Bij het wegwerken van een bulk e-mails in deze volgorde afromen. Dus eerst checken of ze ondertekend hebben of niet. Dat ruimt de meeste weg.

Sturen de bevestigingsmail door naar ons. 

Even checken of ze inmiddels al hebben begrepen dat ze op de link moeten klikken. Is de ondertekening niet bevestigd, dan het sjabloon terugsturen dat bevestigen niet per e-mail mogelijk is. Helemaal mooi om de unieke link na de eerste alinea van het antwoord er opnieuw in te plakken.

Reageren op de bevestigingsmail, een voortgangsbericht of spontaan op een petitie. 

Die mails gaan weer door naar de petitionaris als duidelijk is over welke petitie het gaat, vergezeld met het sjabloon dat het om een doorgestuurde mail gaat. Helemaal mooi om de afzender ook te Cc-en, zodat duidelijk is dat er wat mee wordt gedaan en wat het e-mailadres van de petitionaris is.

Soms is niet duidelijk om welke petitie het gaat. Even checken welke petitie het laatst ondertekend is met dat adres, als dat ook niet helpt, dan het sjabloon als antwoord dat we een e-mail door kunnen sturen als duidelijk is over welke petitie het gaat.

Bij het doorsturen van een bevestigingsmail wel de unieke link eronder wegknippen, anders heeft de petitionaris toegang tot de persoonlijke details van de ondertekenaar.

De doorgestuurde e-mails moeten ook in de mailbox 'Doorgestuurd'.

Reageren op een uitnodigingsmail. 

Doorsturen naar de uitnodiger en verplaatsten naar mailbox 'doorgestuurd' als het een tekst aan de uitnodiger bevat (zoals "hoi, ik heb al ondertekend hoor!"). Als het verder niets bevat, dan antwoorden dat het goed mogelijk is om de petitie te ondertekenen. Gebruik sjabloon 'ondertekenen niet per e-mail'.

Maken een typfout bij het ondertekenen in het e-mailadres waardoor de bevestigingsmail bij iemand anders aankomt.
En sommige daarvan antwoorden (boos) dat zij niet de persoon zijn die in de e-mail genoemd is. 

Wis die ondertekening en antwoord met het bijbehorende sjabloon.

Beweren niet te kunnen ondertekenen. 

Check of het ondertussen al gelukt is, zo niet, vragen of ze misschien een spatie achter hun e-mailadres intypen. Sommige petities komen plots weer in de aandacht en degenen die maanden eerder al ondertekend hebben zijn dat vergeten en willen het weer doen. Dat kan niet. Mail ze de unieke link met de melding dat ze al eerder ondertekend hebben.

Melden dat ze een ander e-mailadres hebben.

Lastig, maar eventueel kan dit adres aangepast worden via het beheerscherm. Zoek onder 'ondertekeningen' op dat adres en dan 'wijzigen'.

petitionaris

petitie doorlaten

Als een petitie als statuswijziging ondertekenbaar maken heeft gekregen dan is er een actie nodig van de helpdesk in het beheerscherm. De petitie moet voldoen aan de spelregels. Dan een toepasselijke tag en een kort subdomein krijgen. Dat verschijnt dan als 'permanente link' rechtsboven naast een petitie. Subdomein alleen zelf verzinnen als er niet al een gelijknamige domeinnaam, campagnesite, hyve of gelegenheidse-mailadres is dat zich ervoor leent om over te nemen.

Als er naar andere sites verwezen wordt, even controleren of er http enzo voor staat.

Als er een plaatje naast de petitie staat, checken of die niet veel te groot/zwaar is door de 'publieke petitie pagina' knop te klikken.

Petitionarissen moeten er soms per e-mail op worden gewezen dat ze geen reclame of auteursrechtenschendingen bij de petitie mogen plaatsen. Onder andere daarom is het goed om ook het e-mailadres van de petitionaris persoonlijk te hebben en niet uitsluitend het gelegenheidsadres voor de petitie @gmail.com of iets dergelijks. Juist na de petitie hebben we contact nodig met de petitionaris, maar die leest het gelegenheidsadres dan natuurlijk niet meer.

Als men haast heeft met de petitie laat men een voicemail achter. Dat nummer dan gelijk even invullen bij de gegevens over de petitionaris, want meestal vullen ze dat niet in.

Het is meestal ook nodig om een klein beetje de taalfouten eruit te halen, anders krijg je er later e-mail over van ondertekenaars. Stijl wel zoveel mogelijk zo houden. Hoofdletters wel veranderen, geen geschreeuw. Springt erg uit de toon op de voorpagina bijvoorbeeld. Ook leestekens aan het einde van de petitietitel weghalen, wordt anders een streepje in de url.

De naam van een petitie kan meestal ook beter. Toevoegsels als 'petitie', 'actie' of verkiezingsidee zijn overbodig. Burgerinitiatief is discutabel.

Als een petitie --2 of --3 of hoger als achtervoegsel heeft gekregen betekent het dat er al petities zijn met exact dezelfde naam. Lelijk en onhandig. De eerdere petities wissen indien mogelijk. Als dat een bestaande petitie is met ondertekeningen dan is er een probleem. Ticket aanmaken en afwachten.

In het Wij-veld moet de beschrijving van de doelgroep staan, geen namen van personen. Dat kan namelijk problemen opleveren als de persoon zich later meldt en zegt de petitie niet te steunen. Individuen moeten de petitie gewoon zelf ondertekenen en belangrijke ondertekenaars kunnen door de petitionaris als 'prominent' worden aangemerkt en eventueel kan daar in de intro-tekst extra op gewezen worden. Dat is namelijk niet de tekst die men steunt.

Personen als onderwerp van een petitie alleen als ze al 'publieke persoon' zijn en dan nog liever alleen hun functie. Burgemeester moet weg, conciërge van de school moet blijven, dat werk. De petitie vereeuwigd iemand op internet. Dus 'Mauro moet blijven' kan dus weer wel.

Resumerend:

 • aan spelregels voldoen, goede geadresseerd
 • taalfouten corrigeren, uitroeptekens en hoofdletters veranderen volgens de stijlgids
 • een subdomein en tags meegeven, links checken
 • vragen naar persoonlijke e-mailadres als er een gelegenheidsadres wordt gebruikt
 • eventueel telefoonnummer invullen
 • geen namen van personen in Wij-veld

petitie potentieel signaleren

Sommige petities hebben een bepaalde potentie die al vroeg gesignaleerd moet worden, bij het doorlaten:

 • past het op BUURbook, samenwerken over een concreet voorstel
 • zijn er op andere petitiesites in Europa ook petities over, dan mogelijk Europees Burgerinitiatief of minstens samenwerken

vragen over petitie

Verder mailen ze over dat 20% of meer niet bevestigt. Wordt aan gewerkt in nieuwe site.

Met de vraag hoe een voortgangsbericht versturen. Mailen naar helpdesk, wordt aan gewerkt in nieuwe site.

Wanneer de petitie gewist wordt. De petitie wordt niet gewist, eventueel kan de petitionaris zichzelf anonimiseren via het beheerscherm.


voortgangsbericht

Voortgangsbericht is onder 'voortgang' erin te zetten. Versturen kan daar nog niet.

verweesde petities

Kijk regelmatig in de categorie 'niet bevestigd' en 'concept'. Soms stranden petities daar onnodig. Dan de petitionaris even mailen dat die petitie daar staat. Is een sjabloon voor.


Zie ook de pagina over loketbeheer.