Hoofdpagina

Uit Petities
Versie door Rrr (Overleg | bijdragen) op 11 jul 2009 om 10:10 (Het petitieproces: duurt van reactie van stichting)

Ga naar: navigatie, zoeken

Handboek Petities.nl

In dit handboek vind je uitleg over alle stadia die je als petitionaris of petitieloket door gaat als je een petitie start op Petities.nl. Als petitionaris ben je van harte uitgenodigd om op basis van je ervaringen mee te schrijven aan dit handboek!

Het begint met het formuleren van een goede tekst en het vinden van een achterban. Het formuleren is lastig, de tekst moet helder en kort zijn, maar geen argumenten missen. Als je een petitie bij een petitieloket indient kan de petitie behalve op basis van algemene petitiecriteria ook op loketspecifieke eisen sneuvelen. Die staan te lezen bij het loket waarbij je indient. Daarna ga je een campagne voeren. De uitnodigingen om te ondertekenen zijn erg belangrijk om veel ondertekeningen binnen te krijgen. Daarna is een persbericht belangrijk die als het goed is resulteert in een media-optreden. Als de petitie gesloten is op de gestelde einddatum moet je de petitie kort erna overhandigen wat hopelijk de gewenste beleidswijzigingen tot gevolg heeft. Het succes van een petitie kan je onder andere in verwijzingen ernaar bijhouden.

Het petitieproces

7 stappen (tussen haakjes de corresponderende code in database onder petitions_statuses):

  1. registratie petitionaris en petitie. De initiatiefnemer registreert zich als petionaris op de website met zijn naam en emailadres. De petitionaris krijgt een link per email waarmee de petitie wordt bevestigd.
  2. concept (1) De petionaris vult alle gegevens over zijn petitie in op de website (tabbladen 'petitionaris', 'petitie', 'inhoud')
  3. verzoek om de petitie ondertekenbaar te maken (10) De petionaris biedt zijn petitie aan om ondertekenbaar te maken (fase 2). Die mogelijkheid schuilt achter het tabblad 'voortgang'.
  4. ondertekenbaar (2) Indien het petitieloket van de geadresseerde of de Stichting Petities.nl het verzoek om de petitie ondertekenbaar te maken accepteert (binnen enkele minuten tot enkele dagen), komt de petitie in de fase ondertekenbaar. Het kan ook voorkomen dat het loket of de Stichting de petitie teruggezet in de concept-fase. De petitonaris kan de petitie wijzigen en opnieuw indienen, of besluiten de petitie in te trekken (11).
  5. verzoek om de petitie in behandeling te nemen (12) Na het verloop van de ondertekenbare periode biedt de petitionaris de petitie aan het loket of de stichting aan om in behandeling te nemen. Het ondertekenen loopt in de praktijk trouwens nog door tot het moment dat de petitie in behandeling is.
  6. in behandeling (3) Gedurende de periode dat de petitie in behandeling is, zal de geadresseerde partij status-informatie verschaffen over de behandeling van de petitie (inhoudelijk, termijnen).
  7. afgehandeld (4) Nadat de geadresseerde partij de petitie heeft behandeld en over de uitkomst terugkoppelt, vervalt de petitie tot 'afgehandeld'. Daarmee is een einde gekomen aan het gehele petitieproces.

De petionaris kan om verschillende redenen besluiten af te zien de petitie in behandeling te laten nemen of ondertekenbaar te laten maken. Na een dergelijk besluit vervalt de petitie tot ingetrokken (11).

De petionaris kan na beëindiging van de ondertekenbare periode geen aansluitende actie ondernemen. Na 6 maanden zonder activiteiten, vervalt de petitie tot niet ingediend (7).

Petities die na 6 maanden zonder wijzigingen als concept bestaan, vervallen automatisch tot niet ingediend (7).

Ondertekenaars krijgen drie keer een 'status petitie'-mail als een petitie van status verandert:

  1. van ondertekenbaar (2) naar te behandelen (12), niet ingediend (7) of ingetrokken (11)
  2. van te behandelen (12) naar in behandeling (3) of afgewezen (5)
  3. van in behandeling (3) naar afgehandeld (4).

Daarnaast gaan er voortgangsberichten naar degenen die hebben aangegeven dat ze die willen ontvangen. Ook maximaal drie. De toelichting bij elk statusbericht. Noot: nu staat het automatische statusbericht uitgeschakeld nadat er een cryptische, onverzorgde naar de ondertekenaars van de Alle Stemmen Tellen petitie is gespamd.