Onderzoek: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(link naar rapport)
 
(petities)
 
(17 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
De website petities.nl komt in allerlei onderzoek aan bod. De oprichter van petities.nl, ReindeR Rustema, heeft ook al veel [[interviews]] gegeven over petities.nl.  
 
De website petities.nl komt in allerlei onderzoek aan bod. De oprichter van petities.nl, ReindeR Rustema, heeft ook al veel [[interviews]] gegeven over petities.nl.  
  
Bijvoorbeeld het rapport van Maarten Sinnema van het "[http://www.bagroep.nl/index.php?id=230/ B&A Centrum voor Beleidsevaluatie]" voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gepubliceerd op 10 september 2009 onder de titel "[http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=125654 Betrokken Burgers, Bewogen Bestuur - Retrospectief onderzoek eParticipatie]". Projectnummer 26174. Ook te vinden bij [http://www.scribd.com/doc/27646637/Betrokken-Burgers Scribd]. Zie ook de aankondiging [http://archief.eparticipatie.nl/onderzoek/retroperspectief-onderzoek-eparticipatie op eParticipatie.nl]
+
=Bestaand onderzoek=
 +
 
 +
* [http://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/digitale-empowerment-van-de-demos/ Digitale empowerment van de demos] door Tilburg University van Merlijn van Hulst, Colette Cuijpers, Frank Hendriks, Tamara Metze, Ronald Leenes en Danny Hoekzema uit september 2016. "In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden in dit onderzoek zes cases van e-democracy geanalyseerd. Hiertoe is een evaluatiekader ontwikkeld dat systematisch is toegepast om de individuele cases uit te diepen en te vergelijken om zo overkoepelende lessen voor e-democracy te identificeren. Hierdoor biedt de studie een waardevolle aanvulling op het debat rondom e-democracy innovaties."
 +
 
 +
* [https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/kansen-en-dilemma%E2%80%99s-van-digitale-democratie Kansen en dilemma’s van digitale democratie] van het Rathenau Instituut in 2015. Op pagina 59-61 de case Petities.nl. Een beschrijving en een evaluatie van effectiviteit, representativiteit, legitimiteit en invloed op de kwaliteit van het parlementaire werk.
 +
 
 +
* Het rapport van Maarten Sinnema van het "[http://www.bagroep.nl/index.php?id=230/ B&A Centrum voor Beleidsevaluatie]" voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gepubliceerd op 10 september 2009 onder de titel "[http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=125654 Betrokken Burgers, Bewogen Bestuur - Retrospectief onderzoek eParticipatie]". Projectnummer 26174. Ook te vinden bij [http://www.scribd.com/doc/27646637/Betrokken-Burgers Scribd]. Zie ook de aankondiging [http://archief.eparticipatie.nl/onderzoek/retroperspectief-onderzoek-eparticipatie op eParticipatie.nl]
  
 
Op 25 februari 2010 stond op minbzk.nl  
 
Op 25 februari 2010 stond op minbzk.nl  
Regel 17: Regel 23:
 
  gemaakt moeten worden en dat samenwerking met aanpalende trajecten
 
  gemaakt moeten worden en dat samenwerking met aanpalende trajecten
 
  belangrijk is.
 
  belangrijk is.
 +
 +
* En als bestudeerde case in het TNO-rapport 34466 [https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/03/25/naar-een-user-generated-state-de-impact-van-nieuwe-media-voor-overheid-en-openbaar-bestuur Naar een ‘User Generated State’? De impact van nieuwe media voor overheid en openbaar bestuur] Door de Tweede Kamer [http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2008D12274&did=2008D12274 ontvangen op 28 oktober 2008 met documentnummer 2008D12274].
 +
 +
Op 31 januari 2008 stond op minbzk.nl
 +
 +
De Bestuursraad van het Ministerie van BZK heeft in 2007 het
 +
onderzoeksprogramma ‘Overheid en nieuwe media’ vastgesteld. Dit
 +
programma vloeit voort uit de door BZK gevoelde noodzaak om de invloed
 +
van nieuwe media op het functioneren van het openbaar bestuur nader te
 +
verkennen. Die invloed begint zich inmiddels af te tekenen op alle voor BZK
 +
relevante beleidsdomeinen.
 +
 +
Nieuwe toepassingen van het internet (denk aan weblogs, sociale netwerk sites
 +
en virtuele werelden) zetten noties als samen doen, samen delen, en
 +
interactie centraal. Daardoor ontstaan niet alleen nieuwe vormen van
 +
interactie tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en het
 +
openbaar bestuur.
 +
 +
Hoofdconclusies
 +
Web 2.0 krijgt veel aandacht in de media en het publieke debat, maar
 +
desondanks is er nog maar weinig systematisch onderzoek naar gedaan,
 +
waarschijnlijk vanwege de turbulente opkomst en groei van dit fenomeen.
 +
Veel van de assumpties over web 2.0 blijven daardoor nog enigszins in de
 +
lucht hangen. Tegen die achtergrond is door TNO de onderhavige
 +
theoretische en empirische verkenning van de impact van
 +
de Web 2.0 trend voor overheid en het openbaar bestuur gedaan.
 +
 +
=Mogelijk onderzoek=
 +
 +
==personen==
 +
 +
* Onderzoek naar representativiteit op basis van namen. Vergelijk namen uit de database van het Meertens Insituut [http://www.meertens.knaw.nl/nvb/] met de namen in de database. De tool kan door derden voorbereid worden, maar zal dan uit privacy-oogpunt op de server zelf moeten draaien. Daar kan die set worden vergeleken met de database met ondertekeningen (of een tijdelijke kopie). Het kwantitatieve resultaat kan dan wel weer publiek worden, behalve de namen die heel zeldzaam zijn (n<100 bijvoorbeeld). Maar data over hoe vaak dat van toepassing is kan wel weer gedeeld worden. Dit kan gedaan worden voor ondertekenaars en petitionarissen. De resultaten daarvan kunnen weer vergeleken worden. Een extra variabele kan de woonplaats zijn, mogelijke afwijkingen ten opzichte van de gegevens volgens de set van het Meertens Instituut.
 +
 +
* Onderzoek naar representativiteit op basis van zelfomschrijvingen (functie) zijn populair bij elke petitie? Huisvrouw, student, gepensioneerd, etc. Zijn bepaalde (soorten) petities qua toon of thema populairder bij bepaalde groepen?
 +
 +
* Onderzoek naar representativiteit op basis van woonplaatsen. Over/ondervertegenwoordigd ten opzichte van de populatie in het land?
 +
 +
==organisatie==
 +
 +
Onderzoek naar het zelf-organiserend vermogen van een petitie. Door het aanspreken van vaardigheden en agency onder de ondertekenaars kan dit een 'pop-up' organisatie opleveren. Dit vergt onderzoek naar een ontwerp voor zelf-organiserende teams. De relatie tot traditionele organisaties en de verschillen tussen de twee in optreden en handelen moet duidelijk worden om samenwerking tussen de twee te kunnen ontwerpen.
 +
 +
==thema's==
 +
 +
Onderzoek naar de politieke agenda of de media-agenda. Door de database met petities te vergelijken met een andere thematische database (Tweede Kamer-agenda of [https://www.lexisnexis.nl/LexisNexis/bronnen/Webnieuws-kranten-tijdschriften LexisNexis] kunnen verschillen worden ontdekt en benoemd. Waren petities agenda-setting of volgend? De petities kunnen ook samengevat worden tot thema's en zo vergeleken met thema's uit politiek, media, sociale media, blogs of iets dergelijks.
 +
 +
==petities==
 +
 +
Onderzoek naar het verloop van (enkele) petities of een bepaalde petitie op grond van de ondertekeningen. Zijn petities te typeren op grond van het verloop van de ondertekeningen? Bijvoorbeeld de:
 +
 +
* '[https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeper_hit sleeper]'-petitie die sluimert en 'wakker gekust' moet worden als Doornroosje
 +
* '[https://en.wikipedia.org/wiki/Evergreen_(journalism) evergreen]'-petitie die langlopend is en telkens in andere vormen terugkomt
 +
* '[https://en.wikipedia.org/wiki/NIMBY nimby]'-petitie die lokaal verzet tegen een verandering in de omgeving toont
 +
* '[https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory complot]'-petitie die dus nooit overhandigd wordt
 +
 +
Zijn petities semantisch te typeren? Bijvoorbeeld de:
 +
 +
* [[1k-petitie]] die technisch is, ondertekend door ongeveer 1000 geïnformeerde betrokkenen
 +
* '[https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_politics identiteit]'-petitie, met voldoening voor de ondertekenaar door bevestiging van identiteit
 +
* '[https://en.wikipedia.org/wiki/Project_stakeholder stakeholder]'-petitie, die scherp samenvalt met de achterban: patiënten, uitkeringsgerechtigden, slachtoffers, etc.
 +
* 'behoud'-petitie, om de sluiting van een publieke voorziening lokaal te voorkomen: zwembad, cultuurhuis, ziekenhuis etc.
 +
* 'goed idee'-petitie, van een burger die ergens een oplossing voor heeft bedacht
 +
* 'onrecht'-petitie, om onrechtvaardigheid tegen mens of dier te tonen (inclusief dezepersoon.moetblijven.petities)
 +
* 'systeemkritiek'-petitie, met een voorstel om een stelsel om te gooien (zorg, economie, democratie etc.)
 +
* '[https://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation emancipatie]'-petitie, erkenning van een taal, cultuur, identiteit van een groep
 +
* '[https://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower misstand]'-petitie, tegen een bureaucratische regel die onnodig leed veroorzaakt
 +
* 'consumenten'-petitie, van consumenten die moreler gedrag van de industrie willen (arbeid/milieu)
 +
 +
==gedrag==
 +
 +
Onderzoek naar het gedrag van ondertekenaars. Werkt het ondertekenen van een petitie drempelverlagend om vaker te ondertekenen? Wat motiveert/typeert de 'serial signers' die honderden petities ondertekenen? Hoe komt men in aanraking met een petitie: massamedia, uitnodiging, sociale media?
 +
 +
==geografisch==
 +
 +
'Heatmap' van Nederland met puntjes voor ondertekenaars en pinnetjes voor petities. Recente ondertekeningen/petities zijn rood. Liefst ook met een chronologische slider om terug te gaan in de tijd en te zien wat waar op licht. Dan zie je een pinnetje voor een petitie verschijnen en de dagen erna in de omgeving van dat pinnetje ondertekeningen als puntjes oplichten en weer uitdoven. [https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/heatmaplayer]
 +
 +
 +
[[Category:journalist]][[Category:bezoeker]][[Category:geschiedenis]]

Huidige versie van 19 apr 2018 om 11:18

De website petities.nl komt in allerlei onderzoek aan bod. De oprichter van petities.nl, ReindeR Rustema, heeft ook al veel interviews gegeven over petities.nl.

Bestaand onderzoek

 • Digitale empowerment van de demos door Tilburg University van Merlijn van Hulst, Colette Cuijpers, Frank Hendriks, Tamara Metze, Ronald Leenes en Danny Hoekzema uit september 2016. "In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden in dit onderzoek zes cases van e-democracy geanalyseerd. Hiertoe is een evaluatiekader ontwikkeld dat systematisch is toegepast om de individuele cases uit te diepen en te vergelijken om zo overkoepelende lessen voor e-democracy te identificeren. Hierdoor biedt de studie een waardevolle aanvulling op het debat rondom e-democracy innovaties."
 • Kansen en dilemma’s van digitale democratie van het Rathenau Instituut in 2015. Op pagina 59-61 de case Petities.nl. Een beschrijving en een evaluatie van effectiviteit, representativiteit, legitimiteit en invloed op de kwaliteit van het parlementaire werk.

Op 25 februari 2010 stond op minbzk.nl

B&A heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken een
evaluerend onderzoek uitgevoerd naar het eParticipatiebeleid. Doelstelling
was om het beleid te evalueren en succes- en faalfactoren van verschillende
experimenten, concepten en ideeën te achterhalen. Deze informatie wil BZK
gebruiken als input voor nieuw beleid op het gebied van eParticipatie in
Nederland, waarbij de initiatieven verder worden doorontwikkeld, verbreed
en opgeschaald.

Belangrijke uitkomsten van het rapport zijn dat eParticipatie meer
mainstream moet worden, bestaande eParticipatie-initiatieven duurzaam
gemaakt moeten worden en dat samenwerking met aanpalende trajecten
belangrijk is.

Op 31 januari 2008 stond op minbzk.nl

De Bestuursraad van het Ministerie van BZK heeft in 2007 het
onderzoeksprogramma ‘Overheid en nieuwe media’ vastgesteld. Dit
programma vloeit voort uit de door BZK gevoelde noodzaak om de invloed
van nieuwe media op het functioneren van het openbaar bestuur nader te
verkennen. Die invloed begint zich inmiddels af te tekenen op alle voor BZK
relevante beleidsdomeinen.

Nieuwe toepassingen van het internet (denk aan weblogs, sociale netwerk sites
en virtuele werelden) zetten noties als samen doen, samen delen, en
interactie centraal. Daardoor ontstaan niet alleen nieuwe vormen van
interactie tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en het
openbaar bestuur.

Hoofdconclusies
Web 2.0 krijgt veel aandacht in de media en het publieke debat, maar
desondanks is er nog maar weinig systematisch onderzoek naar gedaan,
waarschijnlijk vanwege de turbulente opkomst en groei van dit fenomeen.
Veel van de assumpties over web 2.0 blijven daardoor nog enigszins in de
lucht hangen. Tegen die achtergrond is door TNO de onderhavige
theoretische en empirische verkenning van de impact van
de Web 2.0 trend voor overheid en het openbaar bestuur gedaan.

Mogelijk onderzoek

personen

 • Onderzoek naar representativiteit op basis van namen. Vergelijk namen uit de database van het Meertens Insituut [1] met de namen in de database. De tool kan door derden voorbereid worden, maar zal dan uit privacy-oogpunt op de server zelf moeten draaien. Daar kan die set worden vergeleken met de database met ondertekeningen (of een tijdelijke kopie). Het kwantitatieve resultaat kan dan wel weer publiek worden, behalve de namen die heel zeldzaam zijn (n<100 bijvoorbeeld). Maar data over hoe vaak dat van toepassing is kan wel weer gedeeld worden. Dit kan gedaan worden voor ondertekenaars en petitionarissen. De resultaten daarvan kunnen weer vergeleken worden. Een extra variabele kan de woonplaats zijn, mogelijke afwijkingen ten opzichte van de gegevens volgens de set van het Meertens Instituut.
 • Onderzoek naar representativiteit op basis van zelfomschrijvingen (functie) zijn populair bij elke petitie? Huisvrouw, student, gepensioneerd, etc. Zijn bepaalde (soorten) petities qua toon of thema populairder bij bepaalde groepen?
 • Onderzoek naar representativiteit op basis van woonplaatsen. Over/ondervertegenwoordigd ten opzichte van de populatie in het land?

organisatie

Onderzoek naar het zelf-organiserend vermogen van een petitie. Door het aanspreken van vaardigheden en agency onder de ondertekenaars kan dit een 'pop-up' organisatie opleveren. Dit vergt onderzoek naar een ontwerp voor zelf-organiserende teams. De relatie tot traditionele organisaties en de verschillen tussen de twee in optreden en handelen moet duidelijk worden om samenwerking tussen de twee te kunnen ontwerpen.

thema's

Onderzoek naar de politieke agenda of de media-agenda. Door de database met petities te vergelijken met een andere thematische database (Tweede Kamer-agenda of LexisNexis kunnen verschillen worden ontdekt en benoemd. Waren petities agenda-setting of volgend? De petities kunnen ook samengevat worden tot thema's en zo vergeleken met thema's uit politiek, media, sociale media, blogs of iets dergelijks.

petities

Onderzoek naar het verloop van (enkele) petities of een bepaalde petitie op grond van de ondertekeningen. Zijn petities te typeren op grond van het verloop van de ondertekeningen? Bijvoorbeeld de:

 • 'sleeper'-petitie die sluimert en 'wakker gekust' moet worden als Doornroosje
 • 'evergreen'-petitie die langlopend is en telkens in andere vormen terugkomt
 • 'nimby'-petitie die lokaal verzet tegen een verandering in de omgeving toont
 • 'complot'-petitie die dus nooit overhandigd wordt

Zijn petities semantisch te typeren? Bijvoorbeeld de:

 • 1k-petitie die technisch is, ondertekend door ongeveer 1000 geïnformeerde betrokkenen
 • 'identiteit'-petitie, met voldoening voor de ondertekenaar door bevestiging van identiteit
 • 'stakeholder'-petitie, die scherp samenvalt met de achterban: patiënten, uitkeringsgerechtigden, slachtoffers, etc.
 • 'behoud'-petitie, om de sluiting van een publieke voorziening lokaal te voorkomen: zwembad, cultuurhuis, ziekenhuis etc.
 • 'goed idee'-petitie, van een burger die ergens een oplossing voor heeft bedacht
 • 'onrecht'-petitie, om onrechtvaardigheid tegen mens of dier te tonen (inclusief dezepersoon.moetblijven.petities)
 • 'systeemkritiek'-petitie, met een voorstel om een stelsel om te gooien (zorg, economie, democratie etc.)
 • 'emancipatie'-petitie, erkenning van een taal, cultuur, identiteit van een groep
 • 'misstand'-petitie, tegen een bureaucratische regel die onnodig leed veroorzaakt
 • 'consumenten'-petitie, van consumenten die moreler gedrag van de industrie willen (arbeid/milieu)

gedrag

Onderzoek naar het gedrag van ondertekenaars. Werkt het ondertekenen van een petitie drempelverlagend om vaker te ondertekenen? Wat motiveert/typeert de 'serial signers' die honderden petities ondertekenen? Hoe komt men in aanraking met een petitie: massamedia, uitnodiging, sociale media?

geografisch

'Heatmap' van Nederland met puntjes voor ondertekenaars en pinnetjes voor petities. Recente ondertekeningen/petities zijn rood. Liefst ook met een chronologische slider om terug te gaan in de tijd en te zien wat waar op licht. Dan zie je een pinnetje voor een petitie verschijnen en de dagen erna in de omgeving van dat pinnetje ondertekeningen als puntjes oplichten en weer uitdoven. [2]