Onderzoek: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(link naar rapport)
 
(TNO rapport)
Regel 1: Regel 1:
 
De website petities.nl komt in allerlei onderzoek aan bod. De oprichter van petities.nl, ReindeR Rustema, heeft ook al veel [[interviews]] gegeven over petities.nl.  
 
De website petities.nl komt in allerlei onderzoek aan bod. De oprichter van petities.nl, ReindeR Rustema, heeft ook al veel [[interviews]] gegeven over petities.nl.  
  
Bijvoorbeeld het rapport van Maarten Sinnema van het "[http://www.bagroep.nl/index.php?id=230/ B&A Centrum voor Beleidsevaluatie]" voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gepubliceerd op 10 september 2009 onder de titel "[http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=125654 Betrokken Burgers, Bewogen Bestuur - Retrospectief onderzoek eParticipatie]". Projectnummer 26174. Ook te vinden bij [http://www.scribd.com/doc/27646637/Betrokken-Burgers Scribd]. Zie ook de aankondiging [http://archief.eparticipatie.nl/onderzoek/retroperspectief-onderzoek-eparticipatie op eParticipatie.nl]
+
* Bijvoorbeeld het rapport van Maarten Sinnema van het "[http://www.bagroep.nl/index.php?id=230/ B&A Centrum voor Beleidsevaluatie]" voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gepubliceerd op 10 september 2009 onder de titel "[http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=125654 Betrokken Burgers, Bewogen Bestuur - Retrospectief onderzoek eParticipatie]". Projectnummer 26174. Ook te vinden bij [http://www.scribd.com/doc/27646637/Betrokken-Burgers Scribd]. Zie ook de aankondiging [http://archief.eparticipatie.nl/onderzoek/retroperspectief-onderzoek-eparticipatie op eParticipatie.nl]
  
 
Op 25 februari 2010 stond op minbzk.nl  
 
Op 25 februari 2010 stond op minbzk.nl  
Regel 17: Regel 17:
 
  gemaakt moeten worden en dat samenwerking met aanpalende trajecten
 
  gemaakt moeten worden en dat samenwerking met aanpalende trajecten
 
  belangrijk is.
 
  belangrijk is.
 +
 +
* En het TNO-rapport 34466 [http://www.minbzk.nl/111201/naar-een-user Naar een ‘User Generated State’? De impact van nieuwe media voor overheid en openbaar bestuur]
 +
 +
Op 31 januari 2008 stond op minbzk.nl
 +
 +
De Bestuursraad van het Ministerie van BZK heeft in 2007 het
 +
onderzoeksprogramma ‘Overheid en nieuwe media’ vastgesteld. Dit
 +
programma vloeit voort uit de door BZK gevoelde noodzaak om de invloed
 +
van nieuwe media op het functioneren van het openbaar bestuur nader te
 +
verkennen. Die invloed begint zich inmiddels af te tekenen op alle voor BZK
 +
relevante beleidsdomeinen.
 +
 +
Nieuwe toepassingen van het internet (denk aan weblogs, sociale netwerk sites
 +
en virtuele werelden) zetten noties als samen doen, samen delen, en
 +
interactie centraal. Daardoor ontstaan niet alleen nieuwe vormen van
 +
interactie tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en het
 +
openbaar bestuur.
 +
 +
Hoofdconclusies
 +
Web 2.0 krijgt veel aandacht in de media en het publieke debat, maar
 +
desondanks is er nog maar weinig systematisch onderzoek naar gedaan,
 +
waarschijnlijk vanwege de turbulente opkomst en groei van dit fenomeen.
 +
Veel van de assumpties over web 2.0 blijven daardoor nog enigszins in de
 +
lucht hangen. Tegen die achtergrond is door TNO de onderhavige
 +
theoretische en empirische verkenning van de impact van
 +
de Web 2.0 trend voor overheid en het openbaar bestuur gedaan.

Versie van 16 mei 2010 om 12:43

De website petities.nl komt in allerlei onderzoek aan bod. De oprichter van petities.nl, ReindeR Rustema, heeft ook al veel interviews gegeven over petities.nl.

Op 25 februari 2010 stond op minbzk.nl

B&A heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken een
evaluerend onderzoek uitgevoerd naar het eParticipatiebeleid. Doelstelling
was om het beleid te evalueren en succes- en faalfactoren van verschillende
experimenten, concepten en ideeën te achterhalen. Deze informatie wil BZK
gebruiken als input voor nieuw beleid op het gebied van eParticipatie in
Nederland, waarbij de initiatieven verder worden doorontwikkeld, verbreed
en opgeschaald.

Belangrijke uitkomsten van het rapport zijn dat eParticipatie meer
mainstream moet worden, bestaande eParticipatie-initiatieven duurzaam
gemaakt moeten worden en dat samenwerking met aanpalende trajecten
belangrijk is.

Op 31 januari 2008 stond op minbzk.nl

De Bestuursraad van het Ministerie van BZK heeft in 2007 het
onderzoeksprogramma ‘Overheid en nieuwe media’ vastgesteld. Dit
programma vloeit voort uit de door BZK gevoelde noodzaak om de invloed
van nieuwe media op het functioneren van het openbaar bestuur nader te
verkennen. Die invloed begint zich inmiddels af te tekenen op alle voor BZK
relevante beleidsdomeinen.

Nieuwe toepassingen van het internet (denk aan weblogs, sociale netwerk sites
en virtuele werelden) zetten noties als samen doen, samen delen, en
interactie centraal. Daardoor ontstaan niet alleen nieuwe vormen van
interactie tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en het
openbaar bestuur.

Hoofdconclusies
Web 2.0 krijgt veel aandacht in de media en het publieke debat, maar
desondanks is er nog maar weinig systematisch onderzoek naar gedaan,
waarschijnlijk vanwege de turbulente opkomst en groei van dit fenomeen.
Veel van de assumpties over web 2.0 blijven daardoor nog enigszins in de
lucht hangen. Tegen die achtergrond is door TNO de onderhavige
theoretische en empirische verkenning van de impact van
de Web 2.0 trend voor overheid en het openbaar bestuur gedaan.