Onderzoek: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(Mogelijk onderzoek)
(Mogelijk onderzoek: heatmap)
Regel 94: Regel 94:
 
Onderzoek naar het gedrag van ondertekenaars. Werkt het ondertekenen van een petitie drempelverlagend om vaker te ondertekenen? Wat motiveert/typeert de 'serial signers' die honderden petities ondertekenen? Hoe komt men in aanraking met een petitie: massamedia, uitnodiging, sociale media?
 
Onderzoek naar het gedrag van ondertekenaars. Werkt het ondertekenen van een petitie drempelverlagend om vaker te ondertekenen? Wat motiveert/typeert de 'serial signers' die honderden petities ondertekenen? Hoe komt men in aanraking met een petitie: massamedia, uitnodiging, sociale media?
  
 +
==geografisch==
 +
 +
'Heatmap' van Nederland met puntjes voor ondertekenaars en pinnetjes voor petities. Recente ondertekeningen/petities zijn rood. Liefst ook met een chronologische slider om terug te gaan in de tijd en te zien wat waar op licht.
  
  
 
[[Category:journalist]][[Category:bezoeker]][[Category:geschiedenis]]
 
[[Category:journalist]][[Category:bezoeker]][[Category:geschiedenis]]

Versie van 23 nov 2017 om 12:01

De website petities.nl komt in allerlei onderzoek aan bod. De oprichter van petities.nl, ReindeR Rustema, heeft ook al veel interviews gegeven over petities.nl.

Bestaand onderzoek

 • Digitale empowerment van de demos door Tilburg University van Merlijn van Hulst, Colette Cuijpers, Frank Hendriks, Tamara Metze, Ronald Leenes en Danny Hoekzema uit september 2016. "In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden in dit onderzoek zes cases van e-democracy geanalyseerd. Hiertoe is een evaluatiekader ontwikkeld dat systematisch is toegepast om de individuele cases uit te diepen en te vergelijken om zo overkoepelende lessen voor e-democracy te identificeren. Hierdoor biedt de studie een waardevolle aanvulling op het debat rondom e-democracy innovaties."
 • Kansen en dilemma’s van digitale democratie van het Rathenau Instituut in 2015. Op pagina 59-61 de case Petities.nl. Een beschrijving en een evaluatie van effectiviteit, representativiteit, legitimiteit en invloed op de kwaliteit van het parlementaire werk.

Op 25 februari 2010 stond op minbzk.nl

B&A heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken een
evaluerend onderzoek uitgevoerd naar het eParticipatiebeleid. Doelstelling
was om het beleid te evalueren en succes- en faalfactoren van verschillende
experimenten, concepten en ideeën te achterhalen. Deze informatie wil BZK
gebruiken als input voor nieuw beleid op het gebied van eParticipatie in
Nederland, waarbij de initiatieven verder worden doorontwikkeld, verbreed
en opgeschaald.

Belangrijke uitkomsten van het rapport zijn dat eParticipatie meer
mainstream moet worden, bestaande eParticipatie-initiatieven duurzaam
gemaakt moeten worden en dat samenwerking met aanpalende trajecten
belangrijk is.

Op 31 januari 2008 stond op minbzk.nl

De Bestuursraad van het Ministerie van BZK heeft in 2007 het
onderzoeksprogramma ‘Overheid en nieuwe media’ vastgesteld. Dit
programma vloeit voort uit de door BZK gevoelde noodzaak om de invloed
van nieuwe media op het functioneren van het openbaar bestuur nader te
verkennen. Die invloed begint zich inmiddels af te tekenen op alle voor BZK
relevante beleidsdomeinen.

Nieuwe toepassingen van het internet (denk aan weblogs, sociale netwerk sites
en virtuele werelden) zetten noties als samen doen, samen delen, en
interactie centraal. Daardoor ontstaan niet alleen nieuwe vormen van
interactie tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en het
openbaar bestuur.

Hoofdconclusies
Web 2.0 krijgt veel aandacht in de media en het publieke debat, maar
desondanks is er nog maar weinig systematisch onderzoek naar gedaan,
waarschijnlijk vanwege de turbulente opkomst en groei van dit fenomeen.
Veel van de assumpties over web 2.0 blijven daardoor nog enigszins in de
lucht hangen. Tegen die achtergrond is door TNO de onderhavige
theoretische en empirische verkenning van de impact van
de Web 2.0 trend voor overheid en het openbaar bestuur gedaan.

Mogelijk onderzoek

personen

 • Onderzoek naar representativiteit op basis van namen. Vergelijk namen uit de database van het Meertens Insituut [1] met de namen in de database. De tool kan door derden voorbereid worden, maar zal dan uit privacy-oogpunt op de server zelf moeten draaien. Daar kan die set worden vergeleken met de database met ondertekeningen (of een tijdelijke kopie). Het kwantitatieve resultaat kan dan wel weer publiek worden, behalve de namen die heel zeldzaam zijn (n<100 bijvoorbeeld). Maar data over hoe vaak dat van toepassing is kan wel weer gedeeld worden. Dit kan gedaan worden voor ondertekenaars en petitionarissen. De resultaten daarvan kunnen weer vergeleken worden. Een extra variabele kan de woonplaats zijn, mogelijke afwijkingen ten opzichte van de gegevens volgens de set van het Meertens Instituut.
 • Onderzoek naar representativiteit op basis van zelfomschrijvingen (functie) zijn populair bij elke petitie? Huisvrouw, student, gepensioneerd, etc. Zijn bepaalde (soorten) petities qua toon of thema populairder bij bepaalde groepen?
 • Onderzoek naar representativiteit op basis van woonplaatsen. Over/ondervertegenwoordigd ten opzichte van de populatie in het land?

organisatie

Onderzoek naar het zelf-organiserend vermogen van een petitie. Door het aanspreken van vaardigheden en agency onder de ondertekenaars kan dit een 'pop-up' organisatie opleveren. Dit vergt onderzoek naar een ontwerp voor zelf-organiserende teams. De relatie tot traditionele organisaties en de verschillen tussen de twee in optreden en handelen moet duidelijk worden om samenwerking tussen de twee te kunnen ontwerpen.

thema's

Onderzoek naar de politieke agenda of de media-agenda. Door de database met petities te vergelijken met een andere thematische database (Tweede Kamer-agenda of LexisNexis kunnen verschillen worden ontdekt en benoemd. Waren petities agenda-setting of volgend? De petities kunnen ook samengevat worden tot thema's en zo vergeleken met thema's uit politiek, media, sociale media, blogs of iets dergelijks.

petities

Onderzoek naar het verloop van (enkele) petities of een bepaalde petitie op grond van de ondertekeningen. Zijn petities te typeren op grond van het verloop van de ondertekeningen? Bijvoorbeeld de:

 • 'sleeper'-petitie die sluimert en 'wakker gekust' moet worden als Doornroosje
 • 'evergreen'-petitie die langlopend is en telkens in andere vormen terugkomt
 • 'nimby'-petitie die lokaal verzet tegen een verandering in de omgeving toont
 • 'complot'-petitie die dus nooit overhandigd wordt

Zijn petities semantisch te typeren? Bijvoorbeeld de:

 • '1k'-petitie die technisch is, ondertekend door ongeveer 1000 geïnformeerde betrokkenen
 • 'identiteit'-petitie, met voldoening voor de ondertekenaar door bevestiging van identiteit
 • 'stakeholder'-petitie, die scherp samenvalt met de achterban: patiënten, uitkeringsgerechtigden, slachtoffers, etc.
 • 'behoud'-petitie, om de sluiting van een publieke voorziening lokaal te voorkomen: zwembad, cultuurhuis, ziekenhuis etc.
 • 'goed idee'-petitie, van een burger die ergens een oplossing voor heeft bedacht
 • 'onrecht'-petitie, om onrechtvaardigheid tegen mens of dier te tonen (inclusief dezepersoonmoetblijven)
 • 'systeemkritiek'-petitie, met een voorstel om een stelsel om te gooien (zorg, economie, etc.)
 • 'emancipatie'-petitie, erkenning van een taal, cultuur, identiteit van een groep
 • 'misstand'-petitie, tegen een bureaucratische regel die onnodig leed veroorzaakt
 • 'consumenten'-petitie, van consumenten die moreler gedrag van de industrie willen (arbeid/milieu)

gedrag

Onderzoek naar het gedrag van ondertekenaars. Werkt het ondertekenen van een petitie drempelverlagend om vaker te ondertekenen? Wat motiveert/typeert de 'serial signers' die honderden petities ondertekenen? Hoe komt men in aanraking met een petitie: massamedia, uitnodiging, sociale media?

geografisch

'Heatmap' van Nederland met puntjes voor ondertekenaars en pinnetjes voor petities. Recente ondertekeningen/petities zijn rood. Liefst ook met een chronologische slider om terug te gaan in de tijd en te zien wat waar op licht.