Privacy: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(superkorte samenvatting erboven)
k
 
Regel 1: Regel 1:
Om ons privacybeleid zo duidelijk mogelijk te maken en het onnodig te maken om akkoord te gaan met een privacy-contract (die niemand leest) gaan we uit van de Nederlandse wet (en dus de EU-regels). Wat de Nederlandse wetgeving vraagt, daar voldoen we aan. Maar waar mogelijk kiezen we nog radicaler en activistisch voor de privacy voor de gebruiker.  
+
Om ons privacybeleid zo duidelijk mogelijk te maken en het onnodig te maken om akkoord te gaan met een privacy-overeenkomst (die niemand leest) gaan we uit van de Nederlandse wet (en dus de EU-regels). Wat de Nederlandse wetgeving vraagt, daar voldoen we aan. Maar waar mogelijk kiezen we nog radicaler en activistischer voor de privacy van de gebruiker.  
  
 
* uw data blijft van u
 
* uw data blijft van u
Regel 6: Regel 6:
  
 
Verder:
 
Verder:
 +
 
'''Cookies'''
 
'''Cookies'''
  

Huidige versie van 25 sep 2017 om 19:07

Om ons privacybeleid zo duidelijk mogelijk te maken en het onnodig te maken om akkoord te gaan met een privacy-overeenkomst (die niemand leest) gaan we uit van de Nederlandse wet (en dus de EU-regels). Wat de Nederlandse wetgeving vraagt, daar voldoen we aan. Maar waar mogelijk kiezen we nog radicaler en activistischer voor de privacy van de gebruiker.

  • uw data blijft van u
  • we gooien persoonlijke data weg als het geen functie meer heeft
  • dat is het.

Verder:

Cookies

Petities.nl maakt alleen gebruik van cookies gedurende uw bezoek aan de site, is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht. We houden bij vanaf welke internetadressen de website wordt opgevraagd. Deze informatie gebruiken we alleen om de website te verbeteren.

Zoals de wet voorschrijft worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt: de ontvanger van een petitie krijgt inzage in de lijst met ondertekenaars om de petitie te controleren of om een beeld te krijgen van de "achterban" van de petitionaris. De ontvanger mag persoonlijk contact met u opnemen, maar in de praktijk communiceert de ontvanger alleen met de petitionaris, als woordvoerder van alle ondertekenaars. Petitionaris noch petitie-ontvanger krijgen uw e-mailadres en ze kunnen u alleen bereiken door middel van publiek beschikbare contactgegevens.

Als u via petities.nl een uitnodiging ontvangt om een petitie te ondertekenen dan is dat adres ingevoerd op onze website door een ondertekenaar van de petitie wiens e-mailadres ook in dezelfde uitnodiging staat genoemd. Uw adres wordt om technische redenen enkele dagen bewaard waarna het automatisch wordt gewist.

Als u anoniem ondertekent dan verdwijnen uw gegevens na het afhandelen van de petitie uit de database. We bewaren alleen niet-persoonlijke gegevens: datum van ondertekenen, functie, woonplaats, welke petitie, etc. Als u heeft aangegeven een petitie publiekelijk te ondersteunen dan worden uw naam, woonplaats en titel/beschrijving in de database bewaard, zodat deze op het web getoond kunnen worden. Als u dat achteraf toch niet wenst, dan kunt u dat veranderen en kan ons systeem u herkennen op basis van uw e-mailadres. Gebruik daarvoor de link in de e-mail die u ontving om uw ondertekening te bevestigen. Daarna duurt het nog minstens een week voor de zoekmachines uw ondertekening weglaten uit de zoekresultaten.

Als u mailt met de webmaster wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor correspondentie die te maken heeft met uw vraag, klacht of opmerking. U ontvangt geen onpersoonlijke informatie zoals een nieuwsbrief, tenzij u zelf een abonnement hebt genomen.

Als u een petitie ondertekent dan ontvangt u op uw e-mailadres maximaal vier e-mails van webmaster@petities.nl:

  1. om de ondertekening te bevestigen, binnen enkele minuten tot een dag na uw ondertekening
  2. heeft u niet bevestigd, dan een week later nog een herinnering
  3. om aan te kondigen dat de petitie gaat sluiten en wordt overhandigd, enkele weken of maanden na uw ondertekening en
  4. om te laten weten wat het resultaat van de petitie is.

Daarnaast kan de petitionaris ook drie keer via petities.nl een bericht sturen over de voortgang van de petitie. Alleen degenen die aangegeven hebben hier geen bezwaar tegen te hebben ontvangen deze e-mails. U kunt aangeven dergelijke e-mails niet te willen ontvangen. Gebruik hiervoor de link in de eerste e-mail, waarmee u uw ondertekening bevestigde. Heeft u die e-mail niet meer, dan kunt u die opvragen door opnieuw te ondertekenen.

Autoriteit Persoonsgegevens

De functie om ondertekenaars uit te nodigen voldoet aan het oordeel van OPTA en het College Bescherming Persoonsgegevens over 'tell-a-friend' functionaliteit op websites:

1. De communicatie gebeurt volledig op eigen initiatief van de internetgebruiker (of afzender), 
de website stelt hier geen (kans op) beloning tegenover voor afzender of ontvanger;
2. Voor de ontvanger moet het duidelijk zijn wie de initiatiefnemer van de e-mail is, zodat hij 
diegene kan aanspreken als hij niet gediend is van dergelijke mails.
3. De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat namens hem wordt verzonden, zodat
hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de persoonlijke inhoud van het bericht.
4. De website in kwestie mag de e-mailadressen en andere persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren
voor andere doeleinden dan het eenmalig verzenden van een bericht namens de afzender. Daarnaast
dient de website het systeem te beveiligen tegen misbruik, zoals het geautomatiseerd verzenden van spam.