Staat van de Kamer: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(tabel omgedraaid)
Regel 3: Regel 3:
 
{|class=wikitable
 
{|class=wikitable
 
|-
 
|-
!width=3%|jaar
+
!width=5%|
!width=3%|Brieven en e­mails
+
!width=5%|2012
!width=3%|Bezoekers
+
!width=5%|2013
!width=3%|Tweede Kamer website
+
!width=5%|2014
!width=3%|App Debat Direct
+
!width=5%|2015
!width=9%|Debat Direct (website)
+
!width=5%|2016
!width=7%|Twitter
+
!width=5%|2017
!width=10%|Debat Gemist
+
!width=8%|Petities
+
!width=8%|Gesprekken
+
!width=8%|Verzoekschriften
+
!width=8%|Verzoekschriften waarvan behandeld
+
!width=8%|Verzoekschriften procentueel
+
!width=8%|Burgerinitiatieven
+
!width=8%|Burgerinitiatieven waarvan behandeld
+
!width=8%|Binnenlandse werkbezoeken
+
 
+
  
 
|-
 
|-
|2012
+
|Brieven en e­mails
|6.907
+
|6.907
|166.176
+
|8.128
|1.340.309
+
|7.068
|
+
|6.919
|
+
|6.541
|
+
|4.855
|
+
|94
+
|149
+
|199
+
|66
+
|33
+
|0
+
|
+
|17
+
  
 
|-
 
|-
|2013
+
|Bezoekers
|8.128
+
|166.176
|177.538
+
|177.538
|686.840
+
|177.471
|
+
|166.853
|
+
|287.638
|
+
|223.577  
|
+
|121
+
|222
+
|146
+
|45
+
|31
+
|5
+
|3
+
|53  
+
  
 
|-
 
|-
|2014
+
|Tweede Kamer website
|7.068
+
|1.340.309
|177.471
+
|686.840
|1.046.890
+
|1.046.890
|
+
|1.954.521
|
+
|3.059.451
|34.500
+
|4.082.726
|277.073
+
|91
+
|119
+
|162
+
|49
+
|30
+
|6
+
|1
+
|41
+
  
 
|-
 
|-
|2015
+
|App Debat Direct
|6.919
+
|
|166.853
+
|
|1.954.521
+
|
|
+
|
|
+
|23.903
|51.194
+
|61.739
|294.056
+
|111
+
|165
+
|167
+
|41
+
|25
+
|7
+
|4
+
|33
+
  
 
|-
 
|-
|2016
+
|Debat Direct (website)
|6.541
+
|
|287.638
+
|
|3.059.451
+
|
|23.903
+
|
|
+
|
|61.176
+
|80.367
|207.194
+
|137
+
|167
+
|107
+
|20
+
|19
+
|5
+
|3
+
|37
+
  
 
|-
 
|-
|2017
+
|Twitter
|4.855
+
|
|223.577
+
|
|4.082.726
+
|34.500
|61.739
+
|51.194
|80.367
+
|61.176
 
|72.306
 
|72.306
 +
 +
|-
 +
|Debat Gemist
 +
|
 +
|
 +
|277.073
 +
|294.056
 +
|207.194
 
|368.841
 
|368.841
 +
 +
|-
 +
|Petities
 +
|94
 +
|121
 +
|91
 +
|111
 +
|137
 
|129
 
|129
 +
 +
|-
 +
|Gesprekken
 +
|149
 +
|222
 +
|119
 +
|165
 +
|167
 
|157
 
|157
 +
 +
|-
 +
|Verzoekschriften
 +
|199
 +
|146
 +
|162
 +
|167
 +
|107
 
|110  
 
|110  
 +
 +
|-
 +
|waarvan behandeld
 +
|66
 +
|45
 +
|49
 +
|41
 +
|20
 
|11  
 
|11  
 +
 +
|-
 +
|procentueel
 +
|33
 +
|31
 +
|30
 +
|25
 +
|19
 
|10
 
|10
 +
 +
|-
 +
|[[Lijst_van_burgerinitiatieven|Burgerinitiatieven]]
 +
|0
 +
|5
 +
|6
 +
|7
 +
|5
 
|6
 
|6
 +
 +
|-
 +
|waarvan behandeld
 +
|
 +
|3
 +
|1
 +
|4
 +
|3
 
|2
 
|2
 +
 +
|-
 +
|Binnenlandse werkbezoeken
 +
|17
 +
|53 
 +
|41
 +
|33
 +
|37
 
|39
 
|39
 
|}
 
|}

Versie van 28 feb 2018 om 21:27

Jaarlijks geeft de Tweede Kamer een overzicht van het afgelopen jaar in een document met de naam de Staat van de Kamer. Bron: 2018D06733 op TweedeKamer.nl

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Brieven en e­mails 6.907 8.128 7.068 6.919 6.541 4.855
Bezoekers 166.176 177.538 177.471 166.853 287.638 223.577
Tweede Kamer website 1.340.309 686.840 1.046.890 1.954.521 3.059.451 4.082.726
App Debat Direct 23.903 61.739
Debat Direct (website) 80.367
Twitter 34.500 51.194 61.176 72.306
Debat Gemist 277.073 294.056 207.194 368.841
Petities 94 121 91 111 137 129
Gesprekken 149 222 119 165 167 157
Verzoekschriften 199 146 162 167 107 110
waarvan behandeld 66 45 49 41 20 11
procentueel 33 31 30 25 19 10
Burgerinitiatieven 0 5 6 7 5 6
waarvan behandeld 3 1 4 3 2
Binnenlandse werkbezoeken 17 53 41 33 37 39


  • Vermeld zijn alleen de brieven en e­mails van burgers en instellingen die rechtstreeks of na doorgeleiding zijn behandeld door een commissie en die derhalve in Parlis worden geregistreerd. De aantallen ontvangen brieven e.d. zijn dus hoger. Met name de Kamervoorzitter ontvangt veel brieven, waarvan een deel wordt doorgeleid naar een Kamercommissie.
  • Het betreft zogenoemde “unieke bezoeken”: elke keer dat een bezoeker verbinding zoekt met www.tweedekamer.nl
  • Totaal aantal downloads op 31 december 2017.
  • Het betreft zogenoemde “unieke bezoeken”: elke keer dat een bezoeker verbinding zoekt met debatdirect.tweedekamer.nl
  • Het betreft volgers van het algemeen Twitteraccount (@2eKamertweets) van de Kamer. Daarnaast zijn er ook Kamercommissies met een twitteraccount.
  • Bedoeld zijn de, vaak besloten, gesprekken van een commissie met een of meer personen.
  • Een verzoekschrift is een petitie van een burger of instelling over een individuele aangelegenheid. Voor zowel verzoek­schriften als burgerinitiatieven geldt dat zij, om voor behandeling in aanmerking te komen, moeten voldoen aan de voorwaarden in het Reglement van Orde. De beoordeling en behandeling hiervan is aan de commissie voor de Verzoek­ schriften en de Burgerinitiatieven.