Brief aan Tweede Kamer

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Aan: de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag


Geachte voorzitter, 

Op petities.nl ben ik een petitie begonnen waar inmiddels al veel burgers steun aan hebben gegeven. 
De teller staat vandaag op ...

Met deze petitie vraag ik ... 

De petitie is op petities.nl te vinden op adres ...

Graag zou ik de petitie aan de Tweede Kamer willen overhandigen op dinsdag ... als dat mogelijk is. 

Met vriendelijke groet,

<naam petitionaris>

<adres petitionaris>

<telefoonnummers petitionaris>

<e-mailadres petitionaris>

Nota bene: de Tweede Kamer is op reces in de zomermaanden juli en augustus en vanaf de week voor kerst tot en met de eerste week van januari. Ook in het voorjaar is er een reces. Dan kunt u geen petities overhandigen.