Confirmation after signing last call

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

EN

Subject: Last call: please confirm your signature before the petition "petitions.name" closes

Dear signatures.person_name,

You nearly signed the petition "petitions.name" with the e-mail address signatures.petitioner_email on signatures.data_signed, with the name signatures.name_petitioner.

Is this your name and your e-mail address? Please confirm your signature! The petition will close next week and now has collected petition.signatures_count

You can always return to the page petities.nl/signatures/unique.key to edit your information or invite others to sign. It is therefore good to keep this message.

If this was not you, your e-mail address will automatically be deleted from our system if you do not confirm. Or forward this to delete@petities.nl. You do not count as signatory yet.

Thank you for using Petities.nl.

Best regards,

The webmaster of Petities.nl.


NL

Subject: Laatste oproep: Bevestig alstublieft uw ondertekening voor de petitie "petitions.name" sluit

Geachte signatures.person_name,

U heeft bijna de petitie "petitions.name" ondertekend met het e-mailadres signatures.petitioner_email op signatures.date_signed met de naam signatures.name_petitioner.

Is dit uw naam en uw e-mailadres? Bevestig dan uw ondertekening!

Op de pagina petities.nl/ondertekening/$key$ kunt u altijd terugkeren om uw gegevens bij te werken of anderen uit te nodigen de petitie te ondertekenen. Het is goed deze e-mail daarom te bewaren.

Vergeet niet om uw geboortedatum in te vullen. We mogen namelijk geen persoonsgegevens van minderjarigen op het web publiceren van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Was u dat niet? Dan verdwijnt uw e-mailadres over een maand automatisch uit ons systeem omdat u uw ondertekening niet bevestigt. Of stuur dit door naar verwijderen@petities.nl. U telt nu nog niet mee als ondertekenaar.

Dank u wel voor het gebruiken van petities.nl.

Met vriendelijke groet, De webmaster van Petities.nl.