Europese

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderzoek naar welke petities een Europese invalshoek (kunnen) hebben, eventueel na escalatie of herformulering.

  • openbaar vervoer - EU heeft regelgeving over aanbestedingen en marktverstorende staatssteun [1] [2]
  • immigratie - EU heeft onderlinge afspraken over immigratie/asielrecht [3] [4] [5] [6]
  • voedselveiligheid - EU gaat over productveiligheid [7]
  • infrastructuur - EU heeft fondsen voor infra [8]
  • milieu - EU gaat over producten en misschien ook over recycling? [9]
  • energie - EU stimuleert transitie? [10] [11]
  • ruimtelijke ordening - EU wijst Nature2020-gebieden aan [12]
  • belastingen - EU wil tax havens voorkomen? [13]
  • grondrechten - EU verdedigt grondrechten [14]