Info

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

over de stichting Petities.nl

Petities.nl is van de stichting Petities.nl, op het web sinds 1 mei 2005. Het is ons doel om het Nederlanders makkelijk te maken een petitie te ondertekenen of te starten waar een antwoord op moet komen. Sinds 16 juni 2008 is het mogelijk voor de ontvangers van petities een loket te openen in de website om petities te ontvangen en te beantwoorden.

Op dit moment is petities.nl samen met Burgerlink, bezig met de doorontwikkeling van petities.nl. In de loop van 2009 zullen de verbeteringen aan petities.nl zichtbaar worden.

Sinds juni 2008 is het gratis om petities te starten, ondertekenen is altijd gratis geweest. Donaties zijn zeer welkom via de stichting GeefGratis of rechtstreeks op rekeningnummer 32 46 16 899. U kunt ook lid worden van de vereniging Open Domein als u dit soort projecten op internet belangrijk vindt.

De stichting is in februari 2004 opgericht door ReindeR Rustema, Arjan Widlak en Michiel Leenaars en is in het register van de Kamer van Koophandel geregistreerd met nummer 34206249. Vanaf 2009 is Matt Poelmans in het bestuur erbij gekomen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Reclame op deze website (in de zin van het doorverkopen van aandacht) is niet toegestaan.

De website is voorgedragen voor de eGovernment Award 2009 van de EU.

U kunt de webmaster vragen stellen of suggesties doen op het adres webmaster@petities.nl of via het formulier onder contact.

uw privacy

Petities.nl maakt geen gebruik van cookies, is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht. We houden bij vanaf welke internetadressen de website wordt opgevraagd. Deze informatie gebruiken we alleen om de website te verbeteren.

Zoals de wet voorschrijft worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt: de ontvanger van een petitie krijgt inzage in de lijst ondertekenaars om de petitie te controleren of om een beeld te krijgen van de achterban. De ontvanger mag ook persoonlijk contact met u opnemen, maar in de praktijk communiceert de ontvanger alleen met de petitionaris als woordvoerder van alle ondertekenaars.

Als u anoniem ondertekent dan verdwijnen uw gegevens (behalve het tijdstip van ondertekenen) uit de database na het afhandelen van de petitie. Als u heeft aangegeven een petitie publiekelijk te ondersteunen blijft uw naam, woonplaats en titel/beschrijving in de database achter zodat deze op het web getoond kunnen worden. Bedenkt u achteraf dat u niet meer wilt dat uw ondertekening op het web zichtbaar is dan kunt u dat veranderen door middel van de link in de e-mail die u ontving om uw ondertekening te bevestigen. Daarna duurt het nog minstens een week voor de zoekmachines uw ondertekening weglaten uit de zoekresultaten.

Als u mailt met de webmaster wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor correspondentie die te maken heeft met uw vraag, klacht of opmerking. U ontvangt geen onpersoonlijke informatie (zoals een nieuwsbrief), tenzij u zelf een abonnement op de nieuwsbrief vraagt.

Als u een petitie ondertekent dan ontvangt u op uw e-mailadres altijd drie e-mails van info@petities.nl:

  1. om te bevestigen, binnen enkele minuten tot een dag na uw ondertekening
  2. om aan te kondigen dat de petitie gaat sluiten en wordt overhandigd, weken of maanden na uw ondertekening
  3. om te laten weten wat het resultaat van de petitie is, binnen zes weken na het overhandigen van de petitie.

Daarnaast kan de petitionaris ook drie keer via petities.nl een bericht sturen over de voortgang van de petitie aan degenen die aangegeven hebben hier geen bezwaar tegen te hebben. U kunt aangeven dit niet te willen ontvangen door de link te volgen vanuit de eerste e-mail, waarmee u uw ondertekening bevestigde. Heeft u die e-mail niet meer, dan kunt u die opvragen door opnieuw de petitie te tekenen met exact hetzelfde e-mailadres.


achtergrond bestuursleden stichting Petities.nl

De webmaster en initiator van Petities.nl is ReindeR Rustema. Hij is "internetpionier", bestudeerde De Digitale Stad en heeft de vereniging Open Domein mee opgericht. Hij is bestuurslid van de Internet Society en hij doceert en schrijft over media.

Arjan Widlak was hoofdredacteur van politiek-digitaal.nl, een ezine over politiek en nieuwe media en is algemeen directeur van United Knowledge (realiseert internet projecten in de publieke sector).

Michiel Leenaars is directeur van de Internet Society en directeur strategie bij de stichting NLnet.

Matt Poellmans is directeur van Burgerlink, een stimuleringsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondergebracht bij het uitvoeringsorgaan ICTU.

mogelijk gemaakt dankzij

Petities.nl werd gefinancierd door de Stimuleringsregeling Digitale Pioniers in 2005. Dit is een regeling die valt onder het Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Petities.nl staat daardoor ook op de Mediawijsheidkaart onder "empowerment" en "stimuleren activeren participatie". Die kaart hoort bij het Mediawijsheid-programma van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin.

De tweede versie van Petities.nl in 2008 is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het eParticipatie-programma.

De derde versie van Petities.nl in 2009/2010 is gefinancierd door Burgerlink, binnen het eParticipatie-programma in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De dagelijkse werking van petities.nl is mogelijk dankzij de tijd van de vrijwilligers van de vereniging Open Domein en de webmaster en oprichter van petities.nl ReindeR Rustema. Als u ook vrijwilligerswerk wilt doen om dit mogelijk te maken, laat ons dan weten wie u bent en wat uw vaardigheden zijn.


contact

De stichting Petities.nl is gevestigd op Keizersgracht 74, 1015 CT in Amsterdam. De webmaster is te bereiken via webmaster@petities.nl Mail uw telefoonnummer en de reden als u teruggebeld wilt worden.

aansprakelijkheid

Er staan links op de website naar andere websites, maar voor de inhoud van die sites is de stichting niet verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de teksten van de petities en de bijbehorende nieuwsberichten en links. Die zijn de verantwoordelijkheid van de petitionaris. De teksten, beslissingen en links van de petitieloketten zijn de verantwoordelijkheid van het petitieloket in kwestie.


website bouw en ontwerp

De website is ontworpen en gebouwd door ALIAS Internet Publishing, een oud internetbedrijf dat vooral actief is in de culturele en educatieve sector.

Het logo van petities.nl is ontworpen door Stefan de Vries, onder andere vormgever en de auteur van de stijlgids Het Blauwe Boekje.


website hosting

De website wordt gehost door de vereniging Open Domein, een vereniging die de oorspronkelijke doelstellingen van De Digitale Stad ten behoeve van het publieke domein op internet voortzet. Burgerrechten, interneterfgoed, innovatie en het bieden van een niet-commerciele ruimte op internet zijn daarbij belangrijk. Steun deze vereniging door lid te worden of een donatie te geven.