Organisaties

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Sommige organisaties kunnen wel ontvanger zijn van een petitie, anderen niet.

Niet petitionabel

 • dienstverleners (energie, telefonie, internet, etc.)
 • voetbalclubs, tenzij het de vereniging is
 • commerciële omroepen
 • consumentenbond (accepteren en tellen zelf namelijk e-mails die naar de alarmlijn worden gestuurd)

Wel petitionabel

 • BUMA/STEMRA
 • SIDN
 • branche-organisatie
 • publieke omroep
 • werkgever
 • schoolbestuur

Vanaf mid 2016 is de wildgroei aan monopolistische organisaties als ontvanger van een petitie gestopt door over te stappen op generieke, algemene benamingen. Hieronder met voorbeelden zoals ze voor petities zijn gebruikt.

Adviesorgaan

Auteursrechthouder

 • Stichting BREIN
 • Vereniging Buma en Stichting Stemra

Brancheorganisatie

 • Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 • Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten
 • Bank Nederlandse Gemeenten
 • Koninklijk Genootschap Voor Fysiotherapie
 • Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek
 • Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Genootschap van Hoofdredacteuren

Erfgoedinstelling

Fonds

Hulpverleningsorganisatie

Infrastructuurexploitant

 • ProRail
 • Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Inspectie

Kerkbestuur

Lokaal fonds

Meldpunt voor bepaalde kwesties

 • College voor de Rechten van de Mens
 • Reclame Code Commissie
 • Nederlandse Mededingingsautoriteit

Natuurbeheerder

 • Staatsbosbeheer

Openbaar vervoerbedrijf

 • Nederlandse Spoorwegen


Pensioenfonds

Schoolbestuur

Sportfederatie

 • Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
 • Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
 • Badminton Nederland
 • NOC*NSF
 • Nederlandse Triathlon Bond
 • Koninklijke Nederlandse Wieler Unie
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

Universiteitsbestuur

Vakbond

Vereniging

Welzijnsorganisatie

Werkgever

Woningcorporatie

Zorginstelling