Participatie

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

We krijgen vaak vragen binnen over hoe petities.nl past binnen participatieprojecten bij lagere overheden. In bijvoorbeeld deze vorm van:

 • een inspraakbijeenkomst
 • een (digitale) workshop
 • een burgertop
 • een papieren vragenlijst
 • een digitale vragenlijst
 • een adviesraad
 • een dorps- en/of wijkraad
 • een werkbezoek/schouw
 • een referendum
 • inspreken bij een gemeenteraadsvergadering
 • inspreken bij een commissievergadering


Het is niet onze specialiteit om daarbij te adviseren. Neemt u contact op met bijvoorbeeld:

 • Gemeentepeiler in Rotterdam, volledig gericht op burgerparticipatie, ook consultaties
 • Stichting Movisie in Amsterdam, "kennis en aanpak van sociale vraagstukken"
 • nClude in Scheveningen
 • Centrum voor Publieksparticipatie van de Rijksoverheid
 • United Knowledge in Amsterdam
 • BendeBurgers de koepelorganisatie van webprojecten voor de publieke zaak
 • stichting NetwerkDemocratie in Amsterdam
 • Senza Communicatie in Groningen
 • Duidt Verkenner van de (online) netwerksamenleving. Begeleider bij innovatieve nieuwe vormen van burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Onderzoeker van maatschappelijke dynamiek. Stimulator van ambtelijke en bestuurlijk lef om daadwerkelijk nieuwe stappen te durven zetten
 • Top Onderzoek in Horst
 • Urban Villagers "helpt buurten en gemeentes bij het vormgeven van maatschappelijke veranderingen en een prettige leefomgeving. Met drie specifieke projecten en met flexibele diensten werken we aan een ideale buurt, een urban village."

Websites over participatie