Aan Tweede Kamer in 2014

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de pagina http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/petitieaanbiedingen.jsp wordt elke week gepubliceerd welke petities er aangeboden worden. Een gevolg van het petitierecht zoals dat in de Grondwet staat. Onregelmatig wordt dat lijstje petities per week door ons gekopieerd en aangevuld met een dump uit het parlementaire informatiesysteem.

Aan de Tweede Kamer overhandigde petities via Petities.nl in 2014:

Alle aan de Tweede Kamer overhandigde petities in 2014:

Week 1

Reces

Week 2

Geen petitie-aanbiedingen

Week 3

Week 4

Week 5

Dinsdag 28 januari 2014

 • 2014A00334 13:00 - 13:15 uur Abvakabo FNV biedt een petitie aan aan de commissie voor Binnenlandse Zaken. De petitie is een protest tegen de veranderingen in de rechtspositie van ambtenaren. Lees meer op de website van Abvakabo FNV.
 • 13:30 - 13:45 uur Defence for Children - ECPAT Nederland presenteert namens Coalitie Geen kind in de cel de publicatie "Papa, hebben we iets ergs gedaan?" aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. De publicatie gaat over ervaringen van kinderen en hun ouders in vreemdelingendetentie.
 • 13.45 - 14.00 uur Aan de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt het plan 'Onderwijsvernieuwing in een nieuw verband' aangeboden. Het experiment brengt maximaal zeven kleine scholen, van verschillende denominatie en verdeeld over het land bij elkaar in een coöperatie.

Week 6

Dinsdag 4 februari 2014

 • 13:30 - 13:45 uur Stichting 1F biedt een petitie aan aan de commissie voor Veiligheid en Justitie. In 2000 kregen circa 850 Afghaanse vluchtelingen in Nederland collectief een 1F-status. Dit had intrekking of weigering van de verblijfsvergunning tot gevolg. Ze kregen die status omdat ze werkzaam zijn geweest binnen Afghaanse veiligheidsorganen. De stichting komt naar de Tweede Kamer om duidelijk te maken hoe zij over deze zaak denkt.
 • 13:30 - 13:45 uur Kashmir Centre Holland overhandigt aan de commissie voor Buitenlandse Zaken een memorandum over de toestand in de Kasjmir-regio. De organisatie streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor de mensen in Kasjmir.
 • 13.45 - 14.00 uur Oegandese lhbt'ers hebben een petitie voor de commissie voor Buitenlandse Zaken. Zij vragen aandacht voor de anti-homowet die in Oeganda in de maak is.

Week 7

Dinsdag 11 februari 2014

 • 13.00 - 13.45 uur Land- en tuinbouworganisatie LTO en varkenshoudersvakbond NVV hebben een petitie voor de commissie voor Economische Zaken. Daarmee protesteren deze organisaties tegen de zogenaamde vierdageneis. Deze houdt in dat zeugen vier dagen na inseminatie terug in de groep gebracht moeten worden. Volgens de varkenshouders geeft dit problemen. Ze wijzen erop dat de zeugen zo kort na inseminatie vaak nog bronstverschijnselen vertonen, waardoor ze zichzelf en andere dieren kunnen beschadigen. Ook zou de reproductie eronder lijden. Zodoende zouden zowel het welzijn van de dieren als de financiën van de varkenshouders door de vierdageneis op het spel staan. In andere EU-landen hoeven zeugen pas na 28 dagen terug in de groep.
 • 13.30 - 13.45 uur De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst krijgt van de Initiatiefgroep Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) een petitie tegen de voorgenome huurstijgingen. De initiatiefgroep pleit voor een systeem waarbij de jaarlijkse huurverhoging niet hoger is dan de inflatie. Ook wil de groep dat de overheid de omvang en de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad beschermt. Er zouden meer sociale huurwoningen beschikbaar moeten komen voor de lage- en middeninkomensgroepen, aldus de initiatiefgroep.

Week 12

Dinsdag 18 maart 2014

Op dinsdag 18 maart zijn er drie petities voor leden van de Tweede Kamer. De petities gaan over waterschappen, de verjaringstermijn voor kindermishandeling en -misbruik en de handel in honden.

 • 13.15 - 14.00 uur Het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur daagt de leden van de commissie voor Infrastructuur en Milieu uit voor een spelletje waterdart. In de Statenpassage, de centrale hal van de Tweede Kamer, wordt een landkaart van Nederland opgesteld. Kamerleden kunnen met projectielen van klittenband werpen naar deze landkaart. De jongeren van het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur stellen vragen aan de Kamerleden, afhankelijk van de plek op de kaart waar het projectiel terechtkomt.
 • 13.30 - 14.45 uur De leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie krijgt van het team 'Kind van de rekening' een petitie. Hiermee wil deze organisatie aandacht vragen voor de wetswijziging ten aanzien van de verjaringstermijn voor kindermishandeling en -misbruik.
 • 13.30 - 14.45 uur Obi's stichting (voor het welzijn van alle honden in Nederland) biedt een petitie aan tegen de handel in honden. De petitie is bedoeld voor de leden van de commissie voor Economische Zaken.

Week 13

Op woensdag 26 maart overhandigen twee gastouderbureaus een petitie aan de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze petitie vragen ze aandacht voor de leges die gemeenten van gastouderbureaus vragen.

Het aantal gemeenten dat leges heft voor kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouders is in 2013 toegenomen. Ook het bedrag dat zij vragen, is hoger geworden. Gemeenten heffen leges voor de administratieve lasten (voor inschrijving en wijzigingen) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Inschrijving in dit register is verplicht om volwaardige kinderopvang te realiseren. Zonder vermelding in het LRKP ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag.

De petitieaanbieding is woensdag 26 maart 2014 om 12.45 tot 13.00 uur in de Statenpassage van de Tweede Kamer.

Week 14

Op dinsdag 1 april 2014 worden twee petitities aangeboden in de Statenpassage van de Tweede Kamer.

13.15 - 13.30 uur: leden van de commissie voor Infrastructuur en Milieu krijgen een petitie tegen de sluiting van Fietspoint Leiden. Lees voor meer informatie: 'Een gezond bedrijf wordt om zeep geholpen'. 13.45 - 14.00 uur: leden van de commissie voor Economische Zaken nemen een petitie in ontvangst tegen mishandeling van Angorakonijnen in China.

Ook op donderdag 3 april 2014 wordt een petitie aangeboden in de Statenpassage van de Tweede Kamer. 11.10 - 11.25 uur: leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgen een petitie van de Stichting Steunpunt Studerende Moeders. De petitie vraagt steun voor studerende moeders, alleenstaande en jonge moeders die een startkwalificatie willen behalen.


Week 15

Petitieaanbieding door FAVON inzake gerechtigheid voor slachtoffers en beëindiging straffeloosheid voor oorlogmisdadigers en personen verantwoordelijk voor schending mensenrechten in Afghanistan

8 april 2014 | 13:30 - 13:45 Economische Zaken

LTO biedt petitie aan met de gevolgen van het voorstel voor derogatie voor boeren en tuinders in de praktijk.

8 april 2014 | 13:45 - 14:00

Paardensportbond KNHS, mede namens Wielersportbond NTFU en Watersportverbond biedt aan de petities 'Red de Buitenrit' en 'Behoud het Toervaartnet'

Leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu brengen op vrijdag 11 april 2014 een werkbezoek aan de gemeenten Noordwijk en Zandvoort. Het werkbezoek staat in het teken van windmolenparken op zee. Aansluitend nemen de leden een petitie in ontvangst van het Bewonersplatform Leefbare Kust. In de petitie wordt aandacht gevraagd voor de negatieve effecten van windmolens die zichtbaar zijn vanaf het land voor de kustwaarde en de kustbeleving.

Week 16

dinsdag 15 april 2014

13.30 - 13.45 uur: De Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (FAVON) biedt een petitie aan aan de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie. In deze petitie wordt gepleit voor gerechtigheid voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Afghanistan. Ook wil FAVON dat er een einde komt aan de straffeloosheid van oorlogmisdadigers en personen die verantwoordelijk zijn voor schending van mensenrechten in Afghanistan.

Week 17

Dinsdag 22 april 13.30 - 13.45 uur: De Federation of Armenian Organisations in The Netherlands biedt een petitie aan aan de commissie voor Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt in het kader van de herdenking 99 jaar Armeense genocide.

Donderdag 24 april 09.45 - 10.00 uur: Stichting Windmolenklachten biedt een petitie aan aan de commissie voor Infrastructuur en Milieu.

Week 18

Reces

Week 19

Reces

Week 20

Petities op dinsdag 13 mei

Op dinsdag 13 mei worden in de Statenpassage van de Tweede Kamer vier petities aangeboden. Deze gaan over de vorming van de metropoolregio Rotterdam - Den Haag, over btw op vloerisolatie, over kinderen die lijden onder de Syrische oorlog en over de private beveiliging van koopvaardijschepen die voor de kust van Somalië varen.

 • 13.30 - 13.45 uur: Jonge ambtenaren uit de metropoolregio Rotterdam Den Haag bieden aan de commissie voor Binnenlandse Zaken een petitie aan. Zij vragen steun voor de vorming van de metropoolregio Rotterdam - Den Haag.
 • 13.30 - 13.45 uur: De petitie van de Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland is voor de leden van de commissie voor Financiën. De stichting vraagt de commissieleden om het grote belang van energiebesparing en daarmee warmte-isolatie voor de toekomst van Nederland te erkennen en te verankeren. Ook vraagt de stichting omeen consistent en duurzaam energiebesparingsbeleid. Verder wil zij dat de ingangsdatum van de verhoging van de btw op woningisolatie uitgesteld wordt. De petitie wordt mede namens aangeboden namens klimaatbureau Hier.
 • 13.30 - 13.45 uur: Met de petitie #NoLostGeneration voor Syrië vraagt Unicef aandacht voor het lot van kinderen in de oorlog in Syrië. Al drie jaar lang lijden Syrische kinderen onder het hevige geweld in hun land. Huizen, ziekenhuizen en scholen zijn verwoest. Honderdduizenden slachtoffers zijn gevallen, onder hen vele kinderen. Miljoenen zijn hun land ontvlucht en leven in zware omstandigheden buiten Syrië. Deze kinderen kunnen soms al drie jaar niet naar school. Ze lopen zware trauma's op en hebben geen gelukkige en veilige kindertijd. De petitie van Unicef wordt aangeboden aan de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Week 39

 • 13.30 tot 13.45 uur Kinderopvangorganisatie Triodus overhandigt een petitie aan de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze willen dat het ministerie alleen nog effectief bewezen trainingen voor medewerkers in de kinderopvang opneemt in het aanbod. Op woensdag 24 september debatteert de commissie met het kabinet over kinderopvang.
 • 13.45 tot 14.00 uur Natuur Rhoon heeft een petitie voor de commissie voor Economische Zaken. In deze petitie pleit de organisatie voor het plan om hoogwaardige natte natuur te creëren in de twee laagste polders bij Rhoon.

Week 44

13.15 tot 13.30 uur

 • De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst krijgt een petitie aangeboden van het meldpunt 'mijn huur is te duur' van de SP Amsterdam. De SP opende het meldpunt dit jaar om van de Amsterdammers te horen tot welke problemen de almaar stijgende huren in de stad leiden. De reacties moeten duidelijk maken wat de gevolgen zijn van het kabinetsbeleid.

13.30 tot 13.45 uur

 • De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven neemt een burgerinitiatief in ontvangst van actiegroep 'De Polderkinderen'. De groep wil het natuurgebied 'Buytenland' in het Zuid-Hollandse Rhoon tegenhouden. De boerderijen en landbouwgronden in de polder zouden moeten wijken voor nieuwe natuur.

13.30 tot 13.45 uur

 • De commissie voor Infrastructuur en Milieu neemt een petitie in ontvangst van de Kids Climate Conference 2014, een klimaattop voor jongeren. De uitkomst van deze klimaattop bestaat uit twaalf stellingen voor een beter leefklimaat. Deze stellingen worden in de vorm van een klimaatbundel aan de commissies voor Infrastructuur en Milieu aangeboden.


Week 45

13.15 tot 13.30 uur

 • Het Longfonds is voorstander van een smogalarm, die afgaat als de smog zo hevig is dat deze de gezondheid van Nederlanders kan aantasten. Met een petitie voor de commissie voor Infrastructuur en Milieu brengt het Longfonds deze problematiek aan de orde.

13.30 tot 13.45 uur

 • Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging van ergotherapeuten, heeft een petitie voor de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De petitie bestaat uit een rapport waarin de vereniging het maatschappelijke belang beschrijft van ergotherapie bij dementie en bij kinderen met schrijfproblemen.

13.30 tot 13.45 uur

 • De Landelijke kamer van verenigingen (LKvV) vraagt de aandacht van de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het overkoepelende orgaan van 48 studentenvereniging heeft bezwaren tegen de kabinetsplannen voor een studievoorschot. Over dit wetsvoorstel debatteert de Tweede Kamer op dinsdag 4 november vanaf 16.20 uur.

13.45 tot 14.00 uur

 • Waag Society heeft een petitie voor de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met de petitie wil het 'Institute for art, science and technology' aandacht vragen voor het belang van makersonderwijs in de cultuureducatie. Waag Society heeft voor deze week gekozen omdat de commissie donderdag de begroting van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behandelt.

Week 46

Van 13.30 tot 13.45 uur

 • Behoud Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Inwoners van het Groene Hart (o. a. uit Woerden, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Ronde Venen, Bodegraven en Schoonhoven) willen dat streekziekenhuis Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden blijft bestaan, met 24 uur, 7 dagen per week ziekenhuiszorg en een spoedeisende eerste hulp. De inwoners zijn tevreden over de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en vrezen dat zorgverzekeraars en directie het ziekenhuis willen onderbrengen bij St. Antonius/Leidsche Rijn. Dit zullen ze onder de aandacht brengen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Breng budget ontwikkelingssamenwerking terug naar 0,7%

ONE Nederland wil dat Nederland niet meer bezuinigt op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Op langere termijn moet dit budget zelfs weer teruggebracht worden naar 0.7%, vindt de organisatie. Daarover gaat de petitie die de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking krijgt. ONE Nederland is een internationale lobby- en campagneorganisatie met meer dan 6 miljoen leden. De organisatie zet zich ervoor in om extreme armoede te voorkomen en ziekten de wereld uit te helpen.

 • Schaf de belasting op bubbels af

Voor wijnen met bubbels, zoals champagne, prosecco en cava, betaal je meer accijns dan voor gewone wijn. Per 100 liter mousserende wijn moet € 240 accijns worden betaald; voor wijnen zonder bubbels is dat € 70. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren vindt deze ‘bubbeltaks’ achterhaald en brengt haar bezwaren over aan de commissie voor Financiën.

Van 13.45 tot 14.00 uur

 • Kostwinners niet benadelen

De commissie voor Financiën krijgt een petitie over kostwinnaars. In 2017 betaalt een alleenverdiener tot drie keer meer belasting dan tweeverdieners met hetzelfde gezinsinkomen, stellen de indieners van de petitie. Zij wijzen op de problemen die hierdoor ontstaan bij gezinnen waarvan een van de partners ziek is en/of de zorg heeft voor kinderen of anderen.

 • Koopkracht van senioren omhoog

Seniorenorganisatie ANBO vindt dat de bezuinigingsmaatregelen voor senioren onevenredig hard uitpakken. “2015 is het vijfde jaar op rij dat de koopkracht van senioren achterloopt op werkenden. Senioren die veel zorg nodig hebben, worden extra hard getroffen”, meldt de ANBO op zijn website. De petitie is voor de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op donderdag 13 november debatteert de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zwangerschap en geboorte. Voorafgaand aan dit debat krijgt de commissie twee petities over deze onderwerpen:

 • De Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamverzorgenden biedt om 13.35 uur een petitie aan over kraamzorg in Nederland.
 • Om 13.45 uur heeft de Geboortebeweging eveneens een petitie. Bij zorg rondom de geboorte moet allereerst geluisterd worden naar de moeder, vindt deze organisatie.