Besluitenlijst Tweede Kamercommissie

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Besluitenlijsten zijn alleen via Tweedekamer.nl te vinden (zoek op besluitenlijst AND petitie) en alleen als PDF. Het zijn interne commissiedocumenten en hebben geen Kamerstuknummer of iets dergelijks.


Week 26


Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 juni 2011 vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Reactie op verzoek commissie inzake een petitie aangeboden door Stichting Talliq

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 21 juni 2011

Reactie op verzoek commissie inzake een petitie aangeboden door Stichting Talliq - 2011Z13429

Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.


Reactie verzoek inzake petitie Gilad Shalit Brigade

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 22 juni 2011

Reactie verzoek inzake petitie Gilad Shalit Brigade - 2011Z13530

Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 juni 2011 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek IOT tot aanbieding petitie tegen wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571)

Brief derden - Stichting Inspraakorgaan Turken In Nederland (IOT) te Utrecht - 16 juni 2011

Verzoek IOT tot aanbieding petitie tegen wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571) - 2011Z13117

Deze petitie is reeds in ontvangst genomen op 21 juni 2011.

Verzoek Actiecomite stop het verbod op onverdoofd slachten tot aanbieding petitie m.b.t. initiatiefwetvoorstel PVDD over afschaffing onverdoofd slachten d.d. 29 juni 2011

Brief derden - Actiecomite stop het verbod op onverdoofd slachten te - 22 juni 2011

Verzoek Actiecomite stop het verbod op onverdoofd slachten tot aanbieding petitie m.b.t. initiatiefwetvoorstel PVDD over afschaffing onverdoofd slachten d.d. 29 juni 2011 - 2011Z14028

De petitieaanbieding heeft op 28 juni 2011 plaatsgevonden.

Week 25

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 juni 2011 vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verzoek, namens ICAD en Nederlands Tamilforum, tot aanbieding petitie over situatie Tamils in Sri Lanka d.d. 23 juni 2011 Brief derden - A. Verzijl te - 14 juni 2011

Verzoek, namens ICAD en Nederlands Tamilforum, tot aanbieding petitie over situatie Tamils in Sri Lanka d.d. 23 juni 2011 - 2011Z13185

Petitieaanbieding organiseren dinsdag 28 juni 2011 om 13.45 uur.

Brief derden - A. Verzijl te - 17 juni 2011

Verzoek, namens ICAD en Nederlands Tamilforum, tot aanbieding petitie over situatie Tamils in Sri Lanka d.d. 28 juni 2011 (i.p.v. 23 juni 2011) - 2011Z13367

Ter informatie.


Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 juni 2011 vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondvraag

petitie-aanbieding Boink Voorafgaand aan het algemeen overleg over kinderopvang

Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. van Gent (GroenLinks) - 22 juni 2011 petitie-aanbieding Boink Voorafgaand aan het algemeen overleg over kinderopvang - 2011Z13638

De voorzitter van de commissie SZW is voornemens om voorafgaand aan het algemeen overleg over kinderopvangtoeslag en kindregelingen op 23 juni 2011 een petitie in ontvangst te nemen van Boink en nodigt de leden van de commmissie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn

Week 24

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 juni 2011 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek Stichting Pongo, Stichting Monkey Business en PrimatesHelpingPrimates tot aanbieding petitie m.b.t. palmolie

Brief derden - Stichting Pongo te Oudewater - 29 mei 2011 Verzoek Stichting Pongo, Stichting Monkey Business en PrimatesHelpingPrimates tot aanbieding petitie m.b.t. palmolie - 2011Z11435

Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. wetsvoorstel verplichte bedwelming

Brief derden - M. Bohan te - 1 juni 2011 Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. wetsvoorstel verplichte bedwelming - 2011Z12277

Er zal een petitieaanbieding worden georganiseerd op dinsdag 21 juni 2011.

Verzoek WSPA tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op onverdoofde slacht d.d. 21 juni 2011

Brief derden - World Society for the Protection of Animals (WSPA) te Den Haag - 8 juni 2011

Verzoek WSPA tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op onverdoofde slacht d.d. 21 juni 2011 - 2011Z12355

Er zal een petitieaanbieding worden georganiseerd op dinsdag 21 juni 2011.

Week 23

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 juni 2011 vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Reactie verzoek inzake aangeboden SAO-petitie door FAON en Hay Tad Nederland m.b.t. herdenking en erkenning van de Armeense Genocide d.d. 19 april 2011

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 mei 2011

Reactie verzoek inzake aangeboden SAO-petitie door FAON en Hay Tad Nederland m.b.t. herdenking en erkenning van de Armeense Genocide d.d. 19 april 2011 - 32500-V-188

Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken in een brief specifiek in te gaan op de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie Rouvoet c.s. (21501-20, nr. 270) inzake het aan de orde stellen van de Armeense genocide in de dialoog met Turkije, en hierbij ook aan te geven waarom de minister in zijn brief refereert aan "de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1915" in plaats van aan genocide. Voorts verzoekt verzoekt de commissie de minister om diens reactie op het in de petitie vermelde verzoek om steun dan wel medewerking voor het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense genocide bij de nieuwbouw van het ICC in Den Haag.


Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 juni 2011 vaste commissie voor Europese Zaken

Verzoek van Stichting Rechters voor Rechters tot aanbieding petitie over de schrijnende situatie van de Rechterlijke Macht in Servië

Brief derden - Stichting Rechters voor Rechters te Den Haag - 1 juni 2011 Verzoek van Stichting Rechters voor Rechters tot aanbieding petitie over de schrijnende situatie van de Rechterlijke Macht in Servië - 2011Z12030

Een petitieaanbieding zal op één van de dinsdagen voor het zomerreces worden gepland.

Week 22

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 31 mei 2011 vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededelingen

De commissie stemt in met het verzoek van het Onderwijsmuseum te Rotterdam, om voorafgaand aan het algemeen overleg Onderwijssubsidies, een petitie aan te bieden.

Week 20

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 mei 2011 vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De commissie stemt in met het verzoek van Steunpunt Studerende moeders om t.b.v. het AO Emancipatie een petitie in de vorm van een zwartboek te mogen aanbieden op dinsdag 31 mei a.s. In het zwartboek wordt de problematiek van studerende moeders in een aantal herkenbare gevallen is weergegeven.

Week 17

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 april 2011 vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verzoek Burkina Faso Platform tot aanbieding petitie m.b.t. bilaterale ontwikkelingssamenwerking met Burkina Faso d.d. 17 mei 2011

Brief derden - Burkina Faso Platform te Zegveld - 26 april 2011

Verzoek Burkina Faso Platform tot aanbieding petitie m.b.t. bilaterale ontwikkelingssamenwerking met Burkina Faso d.d. 17 mei 2011 - 2011Z08798

Petitieaanbieding organiseren op 17 mei 2011.

Week 15

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 april 2011 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek De Issuemakers, namens IAB, tot aanbieding petitie m.b.t. zelfregulering i.h.k.v. bescherming privacy van individuen Brief derden - De Issuemakers te Amstelveen - 4 april 2011 Verzoek De Issuemakers, namens IAB, tot aanbieding petitie m.b.t. zelfregulering i.h.k.v. bescherming privacy van individuen - 2011Z07129

Petitieaanbieding organiseren voordat de plenaire behandeling van de wijziging van de Telecommunicatiewet (32549) plaatsvindt.

Verzoek, namens bewoners Hoofddorp Oost, tot aanbieding petitie tegen (bovengrondse) aanleg 380kV hoogspanningslijnen d.d. 14 april 2011

Brief derden - E. Reijm te Hoofddorp - 4 april 2011 Verzoek, namens bewoners Hoofddorp Oost, tot aanbieding petitie tegen (bovengrondse) aanleg 380kV hoogspanningslijnen d.d. 14 april 2011 - 2011Z07275

Petitieaanbieding organiseren en samenvoegen met reeds geagendeerde petitieaanbieding Hoofddorp West op 14 april 2011 van 13.45 - 14.00 uur.

Verzoek van Stichting Red onze Polders tot aanbieding petitie m.b.t. protest tegen ontpoldering van alle gebieden in Zeeland

Brief derden - Stichting Red onze Polders te Zaamslag - 11 april 2011

Verzoek van Stichting Red onze Polders tot aanbieding petitie m.b.t. protest tegen ontpoldering van alle gebieden in Zeeland - 2011Z07659

De petitieaanbieding zal georganiseerd worden voor aanvang van het algemeen overleg Biodiversiteit/Ontpoldering op 28 april 2011.

Week 13

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 29 maart 2011 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek, mede namens inwoners Hoofddorp-West, tot aanbieding petitie m.b.t. 380 kV Brief derden - C. Nugter te Hoofddorp - 17 maart 2011 Verzoek, mede namens inwoners Hoofddorp-West, tot aanbieding petitie m.b.t. 380kV -2011Z05661

Petitieaanbieding organiseren voor het rondetafelgesprek 380 kV Oostzaan op 14 april 2011.

Week 12

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 maart 2011 vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededelingen

De commissie stemt in met het verzoek van De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs om een petitie aan te bieden over Thuisonderwijs

Week 11

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 maart 2011 vaste commissie voor Defensie

Rondvraag

De commissie neemt op dinsdag 22 maart 2011 van 12.45 tot 13.00 uur een petitie in ontvangst inzake de dreigende sluiting van de kazerne te Assen


Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 maart 2011 vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verzoek ABVAKABO FNV, namens vereniging Addaman, tot aanbieding van petitie over slechte positie lokaal geworven personeel van Marokkaanse ambassade op 22 maart 2011

Brief derden - ABVAKABO FNV te Utrecht - 10 maart 2011 Verzoek van ABVAKABO FNV, namens vereniging Addaman, tot aanbieding van petitie om aandacht te vragen voor de slechte arbeidsvoorwaardelijke positie van het lokaal geworven personeel van de Marokkaanse ambassade in Nederland d.d. 22 maart 2011 - 2011Z05056

Petitieaanbieding dinsdag 22 maart 2011 om 13.15 uur.


Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 maart 2011 vaste commissie voor Financiën

Verzoek, namens meerdere verenigingen, tot aanbiedinding petitie "Stop ongerechtvaardigde huurprijsverhoging ligplaatsen woonboten"

Brief derden - J. Smallenburg te Nieuwegein - 9 maart 2011 Verzoek, namens meerdere verenigingen, tot aanbiedinding petitie "Stop ongerechtvaardigde huurprijsverhoging ligplaatsen woonboten" - 2011Z04835

Verzoek honoreren en petitieaanbieding organiseren. BiZa


Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 maart 2011 vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op de aangeboden petitie en het onderzoek "Een baan als alle andere?! over de rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel" door FNV Bondgenoten en de VVR

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 maart 2011

Reactie op de aangeboden petitie en het onderzoek "Een baan als alle andere?! over de rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel" door FNV Bondgenoten en de VVR - 29544-281

Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2011

Week 10

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9 maart 2011 algemene commissie voor Immigratie en Asiel

Verzoek van Iraqi-refugees.org tot aanbieding van petitie om te protesteren tegen de strenge asielbeleid van de IND Brief derden - Iraqi-refugees.org te - 10 februari 2011

Verzoek van Iraqi-refugees.org tot aanbieding van petitie om te protesteren tegen de strenge asielbeleid van de IND - 2011Z02962

De commissie zal geen petitie in ontvangst maar laat het over aan de individuele leden / fracties al dan niet contact op te nemen.

Week 9

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 maart 2011 vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

Verzoek Gezamenlijke Syrische Koerdische Organisaties om gesprek en tevens overhandiging van petitie over de situatie van de Koerden in Syrië.

Brief derden - Gezamenlijke Syrische Koerdische Organisaties te Wageningen - 24 februari 2011 Verzoek Gezamenlijke Syrische Koerdische Organisaties om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en tevens overhandiging van petitie over de situatie van de Koerden in Syrië - 2011Z03898

Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 8 maart 2011.


Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 1 maart 2011 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek Gemeente Opsterland tot aanbieding petitie over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging op natuur d.d. 8 maart 2011

Brief derden - Gemeente Opsterland te Beetsterzwaag - 11 februari 2011

Verzoek Gemeente Opsterland tot aanbieding petitie over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging op natuur d.d. 8 maart 2011 - 2011Z03012

Petitieaanbieding organiseren.

Week 6

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9 februari 2011 vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Verzoek UvW tot aanbieding petitie m.b.t waterproblematiek d.d. 22 maart 2011 Brief derden - Unie van Waterschappen (UvW) te Den Haag - 28 januari 2011 Verzoek UvW tot aanbieding petitie m.b.t waterproblematiek d.d. 22 maart 2011 - 2011Z01691 Petitieaanbieding organiseren op 22 maart 2011


Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 februari 2011 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Reactie staatssecretaris vragen inzake grootschalige bomenkap door Staatsbosbeheer in de Strubben en het Kniphorstbosch bij Schipborg in Noord-Drenthe

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Gerbrands (PVV) - 8 februari 2011 Reactie staatssecretaris vragen inzake grootschalige bomenkap door Staatsbosbeheer in de Strubben en het Kniphorstbosch bij Schipborg in Noord- Drenthe - 2011Z02502

De staatssecretaris zal worden verzocht een reactie te geven op de door de Kamer ontvangen petitie (dinsdag 8 februari jl) inzake de bomenkap in Noord-Drenthe.

Week 5

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 februari 2011 vaste commissie voor Financiën

Verzoek van Taalzeker tot aanbieding petitie 'Zzp-trainers willen 0%'

Brief derden - Taalzeker te Utrecht - 22 januari 2011

Verzoek Taalzeker tot aanbieding petitie 'Zzp-trainers willen 0%' - 2011Z01187

Verzoek om een petitie te mogen aanbieden honoreren; petitieaanbieding organiseren.

Volgcommissie ELI

Week 3

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 januari 2011 vaste commissie voor Defensie

Verzoek AFMP/FNV, mede namens CNV en MHP, tot aanbieding petitie inzake bezuinigingen op Defensie d.d. 27 januari 2011

Brief derden - AFMP/FNV te Woerden - 6 januari 2011 Verzoek AFMP/FNV, mede namens CNV en MHP, tot aanbieding petitie inzake bezuinigingen op Defensie d.d. 27 januari 2011 - 2011Z00136

Petitieaanbieding organiseren op donderdag 27 januari om 16.15 uur buiten op het Plein bij de ingang Plein 2. Uw voorzitter is verhinderd, de leden Eijsink en Knops zijn in ieder geval namens de commissie aanwezig

Werkzaamheden van de commissie 27-01-2011 16.15 - 16.30 Petitieaanbieding Bezuinigingen bij Defensie


Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 januari 2011 vaste commissie voor Financiën

Verzoek tot aanbieding petitie "Bio BTW vrij"

Brief derden - L. Dijkgraaf te Rhenen - 27 oktober 2010 Verzoek tot aanbieding petitie "Bio BTW vrij" - 2010Z19447

Verzoek om een petitie te mogen aanbieden honoreren; petitieaanbieding organiseren.

Volgcommissie ELI

Week 2

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 januari 2011 vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een verzoek van het KWF om een petitie in te dienen in het kader van het a.o. Rookvrije horeca zal worden gehonoreerd


Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 11 januari 2011 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek CBL tot aanbieding van eerste exemplaar 'Zichtboek Duurzaamheid' d.d. 11 januari 2011

Brief derden - Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) te Leidschendam - 5 januari 2011 Verzoek CBL tot aanbieding van eerste exemplaar 'Zichtboek Duurzaamheid' d.d. 11 januari 2011 - 2011Z00079

De petitie zal worden aangeboden op 13 januari van 09.45 - 10.00 uur voorafgaand aan het AO Duurzaam Voedsel.

Week 50

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 december 2010 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek van Provincie Fryslân tot aanbieding van petitie om aandacht te vragen voor de verdere ontwikkeling van watertechnologie, blue energy in de Afsluitdijk en de landbouw als energieleverancier d.d. 18 januari 2011

Brief derden - Provincie Fryslân te Leeuwarden - 23 november 2010 Verzoek van Provincie Fryslân tot aanbieding van petitie om aandacht te vragen voor de verdere ontwikkeling van watertechnologie, blue energy in de Afsluitdijk en de landbouw als energieleverancier d.d. 18 januari 2011 - 2010Z17743

De petitieaanbieding zal worden georganiseerd op 18 januari 2011.

Week 48

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 november 2010 vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondvraag

Petitie-aanbieding OuderAlleen

Het verzoek van OuderAlleen om op 7 december a.s. een petitie aan te bieden wordt gehonoreerd (zie 2010Z18170)


Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 november 2010 vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Markt voor persoonlijke dienstverlening (motie Van Hijum, Kamerstuk 31 924 XV, nr.9)

Brief derden - Vereniging voor Vrouw en Recht 'Clara Wichmann' (VVR) te Leiden - 30 november 2010 Aangeboden petitie en boek "Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel" door VVR en FNV Bondgenoten d.d. 30 november 2010 - 2010Z18161

De minister van SZW zal worden verzocht om een kabinetsreactie te geven op de op 30 november j.l. door de Vereniging voor Vrouw en Recht 'Clara Wichmann' aangeboden petitie


Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 november 2010 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek Stichting Gasalarm en Gemeente Bergen, tot aanbieding petitie m.b.t. bezwaar tegen gasopslag in Bergen d.d. 30 november 2010

Brief derden - Communicatiebureau brood op de plank te Alkmaar - 21 november 2010 Verzoek van Stichting Gasalarm en Gemeente Bergen, tot aanbieding petitie m.b.t. bezwaar tegen gasopslag in Bergen d.d. 30 november 2010 - 2010Z17459

Verzoek tot petitie aanbieding is op basis van gevoerde schriftelijke procedure reeds gehonoreerd.

Petitieaanbieding heeft plaatsgevonden 30 november 2010 van 13.15-13.30 uur.

Verzoek Stichting Schub tot aanbieding petitie "Nederland nettenvrij"

Brief derden - Stichting Schub te - 23 november 2010

Verzoek Stichting Schub tot aanbieding petitie "Nederland nettenvrij" - 2010Z17534

Petitieaanbieding organiseren.

Week 46

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 november 2010 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek Stichting Natuur en Milieu, namens coörperatie Zeekracht, tot aanbieding petitie i.v.m. de noodzaak voor meer beleid duurzame energie in Nederland

Brief derden - Stichting Natuur en Milieu te Utrecht - 9 november 2010

Verzoek Stichting Natuur en Milieu, namens coörperatie Zeekracht, tot aanbieding petitie i.v.m. de noodzaak voor meer beleid duurzame energie in Nederland - 2010Z16322

Petitieaanbieding organiseren op 23 november 2010.

Week 44

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 november 2010 vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding petitie door Groene Sint om steun voor verduurzaming van de cacao-sector

Brief derden - Oxfam Novib te Den Haag - 25 oktober 2010

Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding petitie door Groene Sint om steun voor verduurzaming van de cacao-sector - 2010Z15208

Petitieaanbieding organiseren voor 23 november 2010.


Verzoek Milieudefensie tot aanbieding rapport over de oliewinning door Shell in de Nigerdelta d.d. 9 november 2010

Brief derden - Milieudefensie te Amsterdam - 21 oktober 2010 Verzoek Milieudefensie tot aanbieding rapport over de oliewinning door Shell in de Nigerdelta d.d. 9 november 2010 - 2010Z15101

Petitieaanbieding organiseren voor 9 november 2010.

Week 9

Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 4 maart 2010 algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Overige geplande commissie-activiteiten 1. Petitie Rapport over onderzoek naar de mening van jongeren over jeugdzorg - 9 maart 2010

Week 21

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 mei 2009 vaste commissie voor Europese Zaken

Mededelingen

Aanbieding petitie eindresultaat educatief project 'De EU in 100 woorden' zal plaatsvinden op woensdag 3 juni om 13.00 uur in de Statenpassage.

Week 12

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18 maart 2009 vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Verzoek, mede namens de gemeenten Grootegast en marum, om mogelijkheid tot aanbieding petitie voor behoud Milieuzaksysteem d.d. 30 maart 2009

Brief derden - Gemeente Leek te Leek - 11 maart 2009 Verzoek, mede namens de gemeenten Grootegast en marum, om mogelijkheid tot aanbieding petitie voor behoud Milieuzaksysteem d.d. 30 maart 2009 - 2009Z04492

Petitieaanbieding organiseren d.d. 30 maart 2009, van 13.30 - 13.45 uur, voorafgaand notaoverleg Ontwerp Landelijk afvalbeheerplan