Grondwet

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Het petitierecht staat na de herziening van de Grondwet in 1983 in artikel 5 en luidt:

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.


Het petitierecht is besproken door H.Th.J.F. v. Maarseveen in de bundel Beeld van een Goede Vriendschap. Opstellen aangeboden aan prof. mr. B. de Goede bij zijn afscheid als hoogleraar staats- en administratiefrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden, p. 135-170 's-Gravenhage: VUGA-boekerij 1980, 343 p.

Andere publicaties over het petitierecht:

  • Talsma, J. (1989) Het recht van petitie, verzoekschriften aan de Tweede Kamer en het ombudsmanvraagstuk. Arnhem: Gouda Quint. Paperback. xiv, 375p.
  • Riezebos, C. (1992) Recht van petitie, een rechtsvergelijkend onderzoek naar een juridische mogelijkheid van toegang tot het politieke systeem in Nederland en in de Bondsrepubliek Duitsland. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
  • Plooij-van Amstel, G. J. (1993) Klagers in Nood.