Petitierecht

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

In de Grondwet staat:

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Elke week worden er petities aan de Tweede Kamer overhandigd. Zie een incompleet overzicht van petities die fysiek in, aan de Tweede Kamer zijn overhandigd.[1]

Zie ook de literatuur over het petitierecht. In andere lidstaten bestaat er ook een Right to petition

Wat is het verschil tussen het volksinitiatief, referendum, burgerinitiatief en het petitierecht? Zie de uitleg van de minister in 2002

  • Referendum is een recht van burgers op een volksstemming over een besluit dat door een overheidsorgaan is genomen (correctief) of wordt overwogen (consultatief).
  • Volksinitiatief is een recht van burgers op een volksstemming over een door burgers opgesteld voorstel. Er zijn twee varianten: de radicale of rechtstreekse waarbij de volksstemming plaatsvindt zonder tussenkomst van de volksvertegenwoordiging en de gematigde waarbij de volksstemming plaatsvindt na verwerping van het voorstel door de volksvertegenwoordiging.
  • Burgerinitiatief is een recht van burgers om onderwerpen of concrete voorstellen te plaatsen op de agenda van een volksvertegenwoordigend orgaan, dat hierover vervolgens ook een standpunt moet innemen.
  • Petitierecht is een recht van burgers om verzoeken schriftelijk bij een overheidsorgaan in te dienen.

Een gemeente kan een petitie dus nooit weigeren, de acceptatie wordt door het petitierecht gegarandeerd.