Hoe antwoorden

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoe antwoorden op een petitie?

Translated as How to answer

Als u een petitie ontvangt dan is het belangrijk om te beseffen dat burgers een inhoudelijk antwoord verwachten. Wat schrijft u in uw antwoord?

  • Zoals in een gesprek, herhaal eerst de punten zoals u die heeft begrepen. Formuleer ze opnieuw, in uw eigen woorden, zodat het duidelijk is dat u er inhoudelijk over heeft nagedacht. NIET: 'uw brief van datum x.'
  • Verbind de petitie met de volksvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld door de petitie te herformuleren in de woorden die ervoor gebruikt worden in het hoogdrempelige politieke debat. Het bijbehorende beleidsterrein ontsluit u daarmee als de petitionaris en ondertekenaars nu eerdere debatten met de juiste sleutelwoorden kunnen op- en doorzoeken. ZEG: 'bij ons heet dat...'
  • Maak de petitie vindbaar en zichtbaar in het beleidsproces, minstens met het nummer van het document in het informatiesysteem, bijbehorende dossiers, inclusief een uitleg naar hoe men daar toegang toe kan krijgen. Zo kan de petitionaris ook zelf actief volgen hoe het debat verder gaat. Voeg een handleiding van het systeem toe van ongeveer één pagina en test zelf ook nog even of het werkt en bruikbare resultaten oplevert.
  • Geef context. U heeft veel beter zicht op eerder beleid en de overkoepelende dossiers waar deze petitie onder valt. Het is noodzakelijk om dit inzichtelijk te maken voor de burger die hier niet vertrouwd mee is. Er is bijna altijd een voorgeschiedenis waar de petitionaris niet helemaal/geen zicht op heeft.
  • Antwoord niet defensief, maar inclusief. U bent ingevoerd in het beleidsproces en de burger, een amateur, niet. Hoe meer de burger dat wel is, hoe beter de term 'lobbyist' van toepassing is op die burger (en hoe minder moeite u hoeft te doen). Maar de burger met de petitie heeft ervaringen en emoties waar u zelf geen directe toegang toe heeft. Bedenk dat dit perspectief voor de burger veel belangrijker is dan het beleidsperspectief. In uw antwoord vertaalt u die van de burger in die van het beleid.
  • Leg uit wie u bent. Kamerlid, raadslid, voorzitter van een commissie (wat is dat?), een griffier (wie is dat?) van een Kamercommissie? Het verschil tussen Tweede Kamer en regering, gemeenteraad en college, coalitie en oppositie uitleggen aan de hand van deze petitie kan erg verhelderend werken. Een schets van de politieke verhoudingen kan ook duidelijk maken dat Den Haag of de stad uit meer bestaat dan een regering of een college. Is er een meerderheid te vinden die de petitie kan steunen (eventueel in een andere vorm)?
  • Wees helder over de termijn en de procedure, gekoppeld aan de politieke agenda. Kwam de petitie net te laat, na een belangrijk besluit, leg dat uit. Wanneer kan het eventueel wel op de agenda komen? Waar is dat van afhankelijk? Wat is uw rol en positie daarin? U kunt hiermee de petitionaris een concreet handelingsperspectief bieden.
  • Antwoord desnoods negatief. Een duidelijke uitleg waarom het verzoek uit een petitie niet haalbaar is geeft een handelingsperspectief. Geen antwoord is onbevredigend en voedt het politiek cynisme. In uw antwoord verwijst u (als u volksvertegenwoordiger bent) naar uw politieke positie, welke belangen er spelen, waarom eventueel de belangen van minderheden beschermd moeten worden, welke (natuur)wetten het verzoek onmogelijk maken, etc. Ook als u het verzoek in prinicpe steunt, maar in de afweging met andere beleidskeuzes negatief beslist kunt u wijzen op het belang of de prijs van de beleidskeuzes. Als u niet zelf de volksvertegenwoordiger bent dan is het zaak om ze te vragen een tekstje aan te leveren zodat u daarmee kunt antwoorden.
  • Publiceer uw antwoord. Bijvoorbeeld op uw eigen website/blog als volksvertegenwoordiger. De petitionaris kan daarnaar verwijzen en ondertekenaars kunnen u/uw partij op die manier leren/her-kennen. Een dergelijke transparantie versterkt de band tussen volksvertegenwoordigers en burgers en daarmee het draagvlak voor het bestel als geheel. De website petities.nl kan uw antwoord per e-mail versturen naar de ondertekenaars van petities die op petities.nl staan. Mailt u daarover naar webmaster@petities.nl. Ook kunnen overheden zelf het antwoord op petities.nl plaatsen via een zogenaamd petitieloket, een gratis dienst.

Aanleiding

De petitie antwoordop.petities.nl (2013Z24699 in Parlis) en de teleurstellende antwoorden daarop waren de aanleiding voor deze tekst.

Feedback

Met uw feedback wordt deze handleiding beter. Mailt u met webmaster@petities.nl of belt u ons op 020 7854412.