Referendum

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is het verschil tussen het volksinitiatief, referendum, burgerinitiatief en het petitierecht? Zie de uitleg van de minister in 2002

  • Referendum is een recht van burgers op een volksstemming over een besluit dat door een overheidsorgaan is genomen (correctief) of wordt overwogen (consultatief).
  • Volksinitiatief is een recht van burgers op een volksstemming over een door burgers opgesteld voorstel. Er zijn twee varianten: de radicale of rechtstreekse waarbij de volksstemming plaatsvindt zonder tussenkomst van de volksvertegenwoordiging en de gematigde waarbij de volksstemming plaatsvindt na verwerping van het voorstel door de volksvertegenwoordiging.
  • Burgerinitiatief is een recht van burgers om onderwerpen of concrete voorstellen te plaatsen op de agenda van een volksvertegenwoordigend orgaan, dat hierover vervolgens ook een standpunt moet innemen.
  • Petitierecht is een recht van burgers om verzoeken schriftelijk bij een overheidsorgaan in te dienen.