Donateurs

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Donateurs van Petities.nl zijn individuen die financieel bijdragen en daarmee het functioneren op de langere termijn mogelijk maken.

Bij een donatie mag er geen sprake zijn van een persoonlijke tegenprestatie. Wilt u iets terug voor uw donatie dan kunt u een aanbeveling kopen voor 10 euro inclusief btw.

Het beleid van de stichting Petities.nl voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar.

Op intermediair.nl staat:

Als je zoals de meeste donateurs elk jaar aan dezelfde goede doelen schenkt, kun je belastingvoordeel behalen. Normaal zijn giften pas aftrekbaar boven een drempel van 1 procent van je inkomen. Maar zogeheten periodieke giften, giften gedurende minimaal vijf jaar, zijn vanaf de eerste cent aftrekbaar. Met een document dat je kunt downloaden vanaf de site van de Belastingdienst leg je een periodieke gift vast. Dus geef je elk jaar aan dezelfde fondsen, laat deze giften dan vastleggen.

Als u dus voor 5 jaar regelmatig wilt doneren aan Petities.nl dan kunt u die intentie vastleggen met een formulier van de Belastingdienst. Mailt u ons gerust erover.

Sponsoren leveren een concrete prestatie van substantiële waarde die cruciaal is voor het functioneren van petities.nl.

Een donatie is voor ons de moeite waard vanaf een euro. Daaronder zijn er teveel kosten om het te behandelen.