Aan Tweede Kamer in 2008

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de pagina http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/petitieaanbiedingen.jsp wordt elke week gepubliceerd welke petities er aangeboden worden. Een gevolg van het petitierecht zoals dat in de Grondwet staat. Onregelmatig wordt dat lijstje petities per week door ons gekopieerd en aangevuld met een dump uit het parlementaire informatiesysteem.

Aan de Tweede Kamer overhandigde petities in 2008 (let op, 12 weken ontbreken, niet compleet!):

45.

Onbekende afzender: nog uitzoeken

Organisatie: nog uitzoeken

Bedrijf: nog uitzoeken

Individuele burger(s): nog uitzoeken

Week 1 en 2 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 8 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 15

Dinsdag 8 april:

 • 1. 13.15 – 13.30 uur. Een delegatie van OR Thuishulp biedt het boek ‘De mens achter alle cijfers en plannen rondom de WMO’ aan. De petitie wordt aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 • 2. 13.30 – 13.45 uur. De Koerdische Hevkari in Nederland (koepelorgaan van 17 Koerdische partijen) biedt een petitie aan aan de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.
 • 3. 13.45 – 14.00 uur. De WEC Raad en de Landelijke Vereniging Cluster 3 biedt een petitie aan over het onderwijs aan laag functionerende kinderen. De petitie wordt aangeboden de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Woensdag 9 april:

 • 4. 09.30 – 09.45 uur. De organisatie A Seed Europe biedt een petitie aan aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën.

Week 16

Dinsdag 15 april:

 • 5. 13.45 – 14.00 uur. De voorzitter van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) neemt een petitie in ontvangst van het samenwerkingsverband Noord-Nederland over de Centrale As.

Week 18 en 19 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 20

 • 6. Dinsdag 13 mei tussen 13.45 - 13.55 uur: Het Burma Centrum Nederland biedt een petitie aan, aan de commissie van Buitenlandse Zaken. Zij vragen hiermee aandacht voor de vertraging in de hulp aan de slachtoffers van de cycloon Nargis en de prioriteit die het regime heeft gegeven aan het referendum over de nieuwe constitutie in de rest van het land.

Week 21

 • 7. Dinsdag 20 mei tussen 13.45 – 14.00 uur:Petitie aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Stop Baarmoederhalskanker, over preventieve maatregelen om baarmoederhalskanker te voorkomen.
 • 8. Dinsdag 20 mei tussen 13.00 – 13.15 uur: Petitie aan de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de Rode Hoed biedt de brochure 'Betreden op eigen risico - over de vergoting van de arbeidsongeschiktheid- en pensioenvoorzieningen door ZZP'ers' aan.
 • 9. Dinsdag 20 mei tussen 13.30 - 13.40 uur: Petitie aan de commissie voor Justitie: door een groep van 70 maatschappelijk en kerkelijk betrokken organisaties over hun zorgen en vragen over vreemdelingen in detentie.
 • 10. Dinsdag 20 mei tussen 13.30 -13.40 uur: Petitie aan de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport: door Specsavers Nederlands over oogmetingen.
 • 11. Woensdag 21 mei tussen 13.00 - 13.10 uur: Petitie aan de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport: door het Trimbos-instituut over de feestelijke opening van het nieuwe campagnejaar met de campagne 'Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind'.

Week 22

 • 12. Dinsdag 27 meiTijd: 13.45 - 13.55: Petitie aan de commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, door Mensana RIBW Noord- en Midden Limburg over zak- en kleedgeld.

Week 24

 • 13. Dinsdag 10-06-2008Tijd: 13.15 - 13.25. Petitie aan de commissie van Buitenlandse Zaken door Campaign voor Tibet over China.
 • 14. Dinsdag 10-06-2008Tijd: 13.30 - 13.40. Petitie aan de commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het behoud van de mosselsector.
 • 15. Dinsdag 10-06-2008 Tijd: 13.30 - 13.40. Petitie aan de commissie van Buitenlandse Zaken door de heren Alex Ruhunda en Rev. Canon Grace Kaiso over de jaarrapportage van het Uganda Governance Monitoring Programme.
 • 16. Dinsdag 10-06-2008Tijd: 13.45 - 13.55. Petitie aan de commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door VSNU/NFU en KNAW over de Code Openheid Dierproeven.

Week 25

 • 17. Dinsdag 17-06-2008,Tijd: 13.45 - 13.55 uur. Het 'Comité Nieuwe Natuur? Nee!' biedt een petitie aan de commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. Achtergrond is het algemeen overleg op 26 juni over het omzetten van (landbouw)gronden in natuur.

Week 26

 • 18. Dinsdag 24 juni 2008,Tijd: 13:30 tot 13:45 uur. De vaste commissie voor Economische Zaken kreeg een petitie aangeboden van een delegatie van verontruste burgers uit Breda over de Warmtewet.
 • 19. Dinsdag 24 juni 2008, Tijd: 13:45 tot 14:00 uur. De vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Verkeer en Waterstaat ontvingen een petitie van een delegatie van FNV Bondgenoten, mede namens de CG-Raad en ANBO voor 50-plussers. De petitie ging over het ziekenvervoer, de regiotaxi, het gehandicaptenvervoer en het leerlingenvervoer per taxibus.

Week 28 tot en met 35 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 37

 • 20. 2008A00461 09-09-2008 13.00 - 13.10 Petitie voor beter binnenmilieu op scholen door VOS/ABB aan de voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 21. 2008A00083 09-09-2008 13.45 - 14.00 AOB, AVS, Onderwijsbond CNV en de CHMF en de werkgevers in het primair onderwijs inzake "een ondersteunende functie voor elke school" aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 22. 2008A00613 11-09-2008 13.00 - 13.15 4 prioritaire projecten PSL aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 38

geen petitie-overhandigingen

Week 39

 • 23. 2008A00848 23-09-2008 13.30 - 13.45 Petitie aanbieding door "Jongeren voor Darfur" aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 24. 2008A00895 24-09-2008 13.45 - 14.00 Aanbieding onderzoeksrapport 'Accijnsverhogingen op bier, de kater komt later' aan de voorzitter van de commissie voor Financiën

Week 40

 • 25. 2008A01055 02-10-2008 13.15 - 13.30 LTO Nederland, Actieplan Mest en Mineralen aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Week 41

 • 26. 2008A01149 07-10-2008 13.00 - 13.10 NFE: toekomst nertsenhouderij aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 27. 2008A01101 07-10-2008 13.30 - 13.40 Bont voor Dieren/Dierenbescherming: verbod pelsdierhouderij aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 28. 2008A00985 07-10-2008 13.30 - 13.45 Aanbieding Zichtboek Gezond door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 29. 2008A01118 07-10-2008 13.45 - 13.55 Afghaanse asielszoekers die onder 1F vallen aan de voorzitter van de commissie voor Justitie
 • 30. 2008A01063 07-10-2008 13.45 - 14.00 Steun aan Oeganda aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 31. 2008A01146 08-10-2008 13.45 - 14.00 Orgaandonatie aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 32. 2008A01157 09-10-2008 09.45 - 10.00 Aanbieding publieksversie Verdrag van Lissabon aan de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken

Week 42 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 43

 • 33. 2008A01284 21-10-2008 13.30 - 13.40 Petitie inzake subsidie voor lokale partijen aan de voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken
 • 34. 2008A01235 21-10-2008 13.30 - 13.45 Aanbieding petitie door de CAM-artsen, PCCG en de NVA m.b.t. BTW-vrijstelling medische diensten aan de voorzitter van de commissie voor Financiën

Week 44

 • 35. 2008A01311 27-10-2008 12.45 - 13.00 Aanbieding boekje "De zin van woorden" door Vereniging van Schrijvers en Vertalers aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 36. 2008A01392 28-10-2008 13.15 - 13.25 Veepro, ExportNet en VEF, Financiële gevolgen Bluetongue aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 37. 2008A01325 28-10-2008 13.30 - 13.45 Visiedocument BRBS "Kansen benutten, recycling in CO2 perspectief" aan de voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 38. 2008A01343 28-10-2008 13.30 - 13.45 Aanbieding petitie m.b.t. BTW-heffing over medische diensten van complementair werkende artsen aan de voorzitter van de commissie voor Financiën
 • 39. 2008A01398 28-10-2008 13.45 - 13.55 Aanbieding boek 'Wat is er mis met vis?!' (Dos Winkel) aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Week 45

 • 40. Op dinsdag 4 november tussen 13.30 en 13.45 uur biedt het Tamil Centre for Human Right (TCHR) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor de situatie van het Tamilvolk in Sri Lanka.
 • 41. Op dinsdag 4 oktober tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt aandacht voor meer tijd van verloskundigen voor zwangere vrouwen.
 • 42. Op dinsdag 4 november tussen 13.45 en 14.00 uur biedt de GGD Nederland een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt aandacht voor ouderengezondheidszorg en preventie in het algemeen.

Week 46

 • 43. Op dinsdag 11 november tussen 13.30 en 13.45 uur biedt het Platform Verstandelijk Gehandicapten een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt aandacht voor een volwaardig burgerschap voor verstandelijk gehandicapten.
 • 44. Op dinsdag 11 oktober tussen 13.45 en 14.00 uur biedt het Platform Handschriftontwikkeling een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. De petitie is een pleidooi om het schrijven met de hand, technisch schrijven, weer tot een apart leergebied te maken.
 • 45. Op dinsdag 11 november tussen 13.45 en 14.00 uur biedt Kombino Specialistisch Verpleegkundige Kindzorg een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt namens de Specialistische Verpleegkundige Kinderdagverblijven aandacht voor de zorg aan (chronisch) zieke kinderen bij een specialistisch dagverblijf in het kader van de veranderingen in de AWBZ.

Week 47

 • 46. 2008A01455 18-11-2008 13.00 - 13.15 Waterschap Hunze en Aa, vismigratie aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 47. 2008A01715 18-11-2008 13.15 - 13.25 Nertsenfokverbod, door Stichting VIER VOETERS aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 48. 2008A01752 18-11-2008 13.15 - 13.30 Preventieve hulpverlening aan meisjes met een eetstoornis aan de voorzitter van de commissie voor Jeugd en Gezin

Week 48

 • 49. 2008A01865 25-11-2008 13.30 - 13.45 Spaarfonds AOW aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 50. 2008A01756 25-11-2008 13.45 - 14.00 godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen door de samenwerkende organisaties rond het G/HVO aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 51. 2008A01856 27-11-2008 15.00 - 15.15 Klimaatwet aan de voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Week 49

 • 52. 2008A02033 02-12-2008 13.30 - 13.45 Vestiging inspectiediensten regio Zuidoost-Nederland aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 53. 2008A02065 04-12-2008 09.45 - 09.55 Vliegveld Twente aan de voorzitter van de commissie voor Financiën

Week 50

 • 54. Op dinsdag 9 december tussen 13.15 en 13.25 uur biedt het Verbond van Samenwerkende Natuurbeherende Organisaties een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie vraagt aandacht voor bezuinigingen op de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM). Dit zijn maatregelen die als doel hebben het tegengaan van de negatieve gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging in bossen en natuurterreinen.
 • 55. Op dinsdag 9 december tussen 13.15 en 13.30 uur biedt de gemeente Rheden en de provincie Gelderland een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor het project Hart van Dieren. Dit project wil een oplossing brengen voor de verkeersoverlast en gevaarlijke situaties die de N348 en de spoorlijn Arnhem-Zutphen voortbrengen.
 • 56. Op dinsdag 9 december tussen 13.45 en 14.00 uur biedt het actiecomité Red College Rolduc een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. De petitie vraagt aandacht voor een eventuele fusie van College Rolduc in Kerkrade.
 • 57. Op woensdag 10 december tussen 15.30 en 15.45 uur biedt het actiecomité ’19 miljoen nee’ een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor de extra financiële bijdrage die Leiderdorp moet leveren voor de verbreding en ondertunneling van de Rijksweg A4.

Week 51

 • 58. Op dinsdag 16 december tussen 13.00 en 13.15 uur biedt de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie vraagt aandacht voor de wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten. Deze wijziging wordt per 1 januari 2009 ingevoerd.
 • 59. Op dinsdag 16 december tussen 13.15 en 13.30 uur biedt het Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie vraagt aandacht voor de Regeling Agressieve Dieren (RAD). De aanbieders ondersteunen de petitie met een filmpje in de Kappeyne van de Coppellozaal. U kunt meer informatie vinden over dit onderwerp in het informatiedossier 'Aanpak agressieve dieren'
 • 60. Op dinsdag 16 december tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Medische Opvang Asielzoekers (MOA) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie aan. De petitie vraagt aandacht voor de kwaliteit van de toekomstige medische zorg voor asielzoekers.
 • 61. Op dinsdag 16 december tussen 13.30 en 13.45 uur ontvangt de voorzitter van de commissie voor de Werkwijze de petitie 'Alle Stemmen Tellen'. De petitie vraagt aandacht voor het opzetten van een transparant systeem waarmee elke burger op een eenvoudige wijze kan zien wat een individueel Kamerlid gestemd heeft.
 • 62. Op dinsdag 16 december tussen 13.45 en 14.00 uur biedt Alertis, Stichting voor beer- en natuurbescherming, een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor zwarte beren in Zuidoost-Azië die misbruikt worden voor hun gal. Het gal wordt met name verwerkt in medicijnen.

Week 52 reces

geen petitie-overhandigingen