Aan Tweede Kamer in 2009

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de pagina http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/petitieaanbiedingen.jsp wordt elke week gepubliceerd welke petities er aangeboden worden. Een gevolg van het petitierecht zoals dat in de Grondwet staat. Onregelmatig wordt dat lijstje petities per week door ons gekopieerd en aangevuld met een dump uit het parlementaire informatiesysteem.

Aan de Tweede Kamer overhandigde petities in 2009:

113.

Onbekende afzender: nog uitzoeken

Organisatie: nog uitzoeken

Bedrijf: nog uitzoeken

Individuele burger(s): nog uitzoeken

Week 1 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 2

 • 0024 09-01-2009 11.30 - 11.45 De situatie in Gaza aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken

Week 3

 • Op dinsdag 13 januari tussen 13.30 en 13.45 uur heeft United Civilians for Peace, een samenwerkingsverband van Cordaid, ICCO, IKV, Pax Christi en Oxfam Novib, een petitie aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. De petitie vraagt aandacht voor de situatie in Gaza.

Week 4

 • Op dinsdag 20 januari tussen 13.45 en 14.00 uur biedt de Vereniging Van Reizigers (VVR) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor het onderzoeksrapport vluchttarieven Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam en over de in te stellen geschillencommissie luchtreizigers.
 • Op woensdag 21 januari tussen 14.45 en 15.00 uur biedt het Platform mensenrechteneducatie een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. De petitie bestaat uit een aantal preambules (een soort voorwoord of inleiding) voor de Nederlandse Grondwet, opgesteld door scholieren in het kader van de wedstrijd 'Mijn Rechten = Jouw Rechten'.
 • Op donderdag 22 januari tussen 13.15 en 13.30 uur biedt LTO Noord Overijssel (Land- en Tuinbouw Organisatie) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie vraagt aandacht voor de Natura 2000-gebieden en de gevolgen voor veehouders. Natura 2000-gebieden zijn beschermde natuurgebieden in Nederland.

Week 5

 • Op dinsdag 27 januari tussen 13.30 en 13.45 uur biedt mevr. Van der Meulen een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor de invoering van de ov-chipkaart en de problemen die hieruit voortkomen voor visueel gehandicapten.
 • Op dinsdag 27 januari tussen 13.45 en 14.00 uur bieden de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en diverse organisaties een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. Onder de noemer 'tot hier en niet verder' vraagt de petitie aandacht voor de startnotities Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken. De startnotities bestaan uit onderzoeken naar de aanleg van nieuwe snelwegen rondom Utrecht en Amersfoort.

Week 6

 • 0373 03-02-2009 13.45 - 14.00 Petitieaanbieding door Platform VVVO inzake het rapport "Onbevoegd lesgeven: een noodoplossing" aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 7

 • Op dinsdag 10 februari tussen 13.30 en 13.45 uur bieden verschillende Koerdische organisaties uit Syrië een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor de situatie van de Koerden in Syrië.

Week 8

 • Op dinsdag 17 februari tussen 13.00 en 13.15 uur biedt Teken Voor Rechtvaardigheid in Nederland (TVRIN) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie aan. De petitie vraagt aandacht voor het huidige 1F-beleid in Nederland. '1F' is een artikel in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Op grond van dit artikel hebben vluchtelingen die worden verdacht van zeer ernstige misdrijven, zoals oorlogsmisdaden, geen recht op een verblijfstatus.
 • Op donderdag 19 februari tussen 9.30 en 9.45 uur biedt de Stichting de Levende Delta een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor het tegengaan van ontpoldering van de Westerschelde.

Week 9 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 10

 • Op dinsdag 3 maart tussen 13.30 en 13.45 uur bieden Ada Busman en Marion Greveling een petitie aan de voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin aan. De petitie vraagt aandacht voor misstanden in de jeugdzorg.
 • Op dinsdag 3 maart tussen 13.45 en 14.00 uur biedt de Nederlandse afdeling van Applied Scholastics een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. De petitie vraagt aandacht voor lees- en spellingsonderwijs.

Week 11

 • 0720 10-03-2009 13.30 - 13.45 Voortijdige signalering van de oogziekte glaucooom aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 0840 10-03-2009 13.30 - 13.45 Witboek Kraken aan de voorzitter van de commissie voor Justitie
 • 0922 10-03-2009 13.30 - 13.45 International Campaign for Tibet. aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 0740 10-03-2009 13.45 - 14.00 Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland - Tekort aan MDL-artsen in Nederland aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport http://mdl-artsen.petities.nl
 • 0992 12-03-2009 14.00 - 14.15 Behoud van een volwaardig ziekenhuis op Walcheren aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport http://petities.nl/petitie/ziekenhuis-walcheren-openhouden??

Week 12

 • Op dinsdag 17 maart tussen 13.15 en 13.30 uur bieden enkele vakbonden en organisaties voor gehandicapten en chronisch zieken een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan. De petitie vraagt aandacht voor de inkomenspositie van werkende 'wajongers' in het wetsvoorstel Wajong. In november diende minister Donner van SZW dit wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Wajong is een uitkering voor jongeren met een beperking.
 • Op dinsdag 17 maart tussen 13.30 en 13.45 uur biedt het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie bestaat uit de jaarrapportage 2008 van de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling.
 • Op dinsdag 17 maart tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Stichting de Nationale Denktank een petitie aan de voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin aan. De petitie bestaat uit het eindrapport van de Nationale DenkTank 2008, over innovatieve manieren om de Nederlandse jeugd gezonder te laten leven.

Week 13

geen petitie-overhandigingen

Week 14

 • Op maandag 30 maart tussen 14.10 en 14.25 uur bieden de gemeenten Grootegast en Marum (Groningen) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De petitie vraagt aandacht voor het behoud van het milieuzaksysteem. Met de milieuzak zamelen de Groningse gemeenten sappakken en kunststof in. Door een nieuwe landelijke inzamelingsmethode dreigt de milieuzak te verdwijnen.
 • Op dinsdag 31 maart tussen 13.30 en 13.45 uur biedt Kerk in Actie een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie aan. De petitie bestaat uit de brochure 'Ik heb nog geen toekomst'. Hierin staan verschillende verhalen van mensen die in vreemdelingendetentie hebben gezeten.

Week 15

 • Op maandag 6 april tussen 12.45 en 13.00 uur bieden de Ondernemingsraden van een aantal ondernemingen die betrokken zijn bij het JSF-project een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Defensie aan. De petitie vraagt aandacht voor de Nederlandse luchtvaartindustrie en de werkgelegenheid die met het project is gemoeid.
 • Op dinsdag 7 april tussen 13.30 en 13.45 uur biedt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een taart aan de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. Het LAKS biedt de taart aan vanwege zijn 25-jarig bestaan.
 • Op dinsdag 7 april tussen 13.45 en 14.00 uur bieden het bisdom Haarlem-Amsterdam, het Bisdom Rotterdam en projectbureau Belvedere een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. De petitie bestaat uit het onderzoeksrapport 'Herbestemming kerken en kerklocaties'.
 • Op dinsdag 7 april tussen 13.45 en 14.00 uur biedt het Bureau Beleidsbeïnvloeding Ontwikkelingssamenwerking (BBO B.V.) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu aan. De petitie vraagt aandacht voor de gevolgen van de productie van biobrandstoffen.
 • Op dinsdag 7 april tussen 16.45 en 17.00 uur biedt het Comité Urk Briest een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor de voorgenomen bouw van een windmolenpark bij Urk en de Noordoostpolder.
 • Op dinsdag 7 april tussen 18.45 en 19.00 uur bieden inwoners en het gemeentebestuur van Meppel, Hoogeveen en Midden-Drenthe petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor de nieuwe dienstregeling van de NS. In het bijzonder het plan om de intercity Schiphol-Groningen niet langer te laten stoppen op de stations Meppel, Hoogeveen en Beilen.

Week 16

 • 1554 15-04-2009 09.45 - 10.00 Natuurmonumenten t.b.v. AO Aanwijzingsbesluiten Natura 2000 aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 1531 15-04-2009 13.45 - 14.00 Invoering van het competentiegerichte onderwijs door de vereniging Beter Onderwijs Nederland aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 1436 16-04-2009 13.45 - 14.00 Aanbieding (gratis) digitaal lesprogramma 'ikvanbinnen' (is verplaatst naar 21 april 2009) aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 17

 • Op dinsdag 21 april tussen 13.15 en 13.30 uur bieden de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie vraagt aandacht voor het project dierwaardig vervoer.
 • Op dinsdag 21 april tussen 13.30 en 13.45 uur biedt Glaser Public Affairs een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. De petitie bestaat uit het aanbieden van het digitale lesprogramma 'ikvanbinnen'. Het is een interactief programma voor de bovenbouw van het basisonderwijs over het menselijk lichaam .
 • Op dinsdag 21 april tussen 13.30 en 13.45 uur bieden Gezin in Balans en Humanitas een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie aan. De petitie bestaat uit het boek 'Houvast'. Hierin staan ervaringsverhalen van (ex-)gedetineerde moeders.
 • Op dinsdag 21 april tussen 13.45 en 14.00 uur bieden de Samenwerkende Tamilorganisaties in Nederland een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor de situatie van de Tamils in Sri Lanka.
 • Op dinsdag 21 april tussen 13.45 en 14.00 uur biedt Dokters van de Wereld een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor de hoge prijzen van HIV-medicatie op de Nederlandse Antillen.
 • Op woensdag 22 april bieden de gemeenten Meppel, Hoogeveen en Midden-Drenthe een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor de problematiek rondom de nieuwe dienstregeling van de NS voor 2010. Het gaat om het plan om de intercity Schiphol-Groningen niet langer te laten stoppen op de stations van Meppel, Hoogeveen en Beilen.

Week 18

geen petitie-overhandigingen

Week 19

geen petitie-overhandigingen

Week 20

 • Op dinsdag 12 mei tussen 13.45 en 14.00 uur bieden ErkenME en ME/CVS-Stichting Nederland een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt aandacht voor de problematiek van ME/CVS-patiënten. ME (Myalgische Encephalomyelitisstaat) en CVS (Chronische Vermoeidheidssyndroom) zijn 'vermoeidheidsziektes'. http://deziekteME.petities.nl

Week 21

 • 1930 19-05-2009 13.30 - 13.45 Ontwikkelingssamenwerking aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken

Week 22

 • Op dinsdag 26 mei tussen 13.30 en 13.45 uur bieden de Bont voor dieren en de Dierenbescherming een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie vraagt aandacht voor het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Krista van Velzen (SP) en Harm-Evert Waalkens over een verbod op de pelsdierhouderij. De Kamer houdt vanaf 15.30 uur een plenair debat over dit wetsvoorstel.
 • Op dinsdag 26 mei tussen 13.30 en 13.45 uur biedt Wouter van Embden van Corporate IP een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën aan. De petitie vraagt aandacht voor de aanpassing in fiscale bijtelling van zogenaamde 'youngtimers' (auto’s met een leeftijd van 15 tot 25 jaar).
 • Op woensdag 27 mei tussen 13.15 en 13.30 uur bieden de Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming, Landschappen en Natuurmonumenten een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De petitie bestaat uit de brochure 'De toekomst van het Europese landbouwbeleid'.

Week 23

 • 2168 02-06-2009 13.30 - 13.45 Landelijke Federatie Chinese Organisaties in Nederland aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 2137 02-06-2009 13.30 - 13.45 Jaarbericht Kinderrechten 2009 van Unicef Nederland en Defence for Children-Ecpat aan de voorzitter van de commissie voor Justitie
 • 2246 02-06-2009 13.45 - 14.00 Syrische Koerden aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 2096 03-06-2009 13.00 - 13.15 Aanbieding eindresultaat educatief project 'De EU in 100 woorden' aan de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken

Week 24

 • 2370 09-06-2009 13.15 - 13.30 Deelbemiddeling moet blijven aan de voorzitter van de commissie voor Justitie
 • 2349 09-06-2009 13.30 - 13.45 Toepassing zelfstandigenregeling aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 25

 • 2432 15-06-2009 09.45 - 10.00 aanbieding lunchbox vol 'nieuwe energie voor het klimaat' aan de voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Week 26

 • Op dinsdag 23 juni tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie vraagt aandacht voor het stopzetten van de subsidie voor beschermde historische buitenplaatsen.
 • Op dinsdag 23 juni tussen 13.45 en 14.00 uur biedt de Stuurgroep 'Samenwerken aan de N65' een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor de problematiek en kansen rondom de Rijksweg N65 bij Vught in Brabant.
 • Op dinsdag 23 juni tussen 13.45 en 14.00 uur biedt het Indisch Platform een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie bestaat uit het boek 'Ik beken' van Elise Lengkeek. Het boek gaat over de levensgeschiedenis van de Indische Ferry Holtkamp. Hij maakte deel uit van het Indisch Verzet in Nederlands-Indië tussen 1942 en 1945.
 • Om 16.30 uur op dinsdag 23 juni 2009 zal de Kunst en Cultuur-woordvoerder John Leerdam (Tweede Kamerlid PvdA) de petitie invoering thuiskopieheffing mp-3 spelers en dvd harddiskrecorders in Den Haag in ontvangst gaan nemen. [1]

Week 27

 • 2628 30-06-2009 13.00 - 13.15 aanbieding rapport Waterschapspeil 2009 door de Unie van Waterschappen aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 2850 30-06-2009 13.15 - 13.30 verontreiniging in Irak door gebruik verarmd uranium aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 2469 30-06-2009 13.30 - 13.45 Het vrijgeven van de postcodes (tot nader order uitgesteld) aan de voorzitter van de commissie voor EZ
 • 2737 30-06-2009 13.45 - 14.00 Branche organisatie LTO/Glaskracht Nederland biedt petitie aan inzake maatregelen om de effecten van de economische crisis voor de glastuinbouw te verlichten aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 2898 01-07-2009 13.45 - 14.00 Advies Commissie kinderhartinterventies - behoud van het AHA-centrum UMC Utrecht aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 28 tot en 35 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 36

 • Op dinsdag 1 september tussen 13.45 en 14.00 uur biedt het Landelijk Comité Bèta-actie een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. De petitie vraagt aandacht voor de onderfinanciering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Het Landelijk Comité Bèta-actie wil dat het kabinet meer geld vrij maakt voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
 • Op donderdag 3 september tussen 9.45 en 10.00 uur biedt de rechtbank van Alkmaar een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie aan. De petitie vraagt aandacht voor de herziening van de gerechtelijke kaart.

Week 37

 • Op dinsdag 8 september tussen 13.00 en 13.15 uur biedt de Initiatiefgroep Wajongers Centraal een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De petitie vraagt aandacht voor de positie van Wajongers.
 • Op dinsdag 8 september tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Stichting Petities.nl een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor het vrijgeven van de postcodes.
 • Op dinsdag 8 september tussen 13.30 en 13.45 uur biedt Kraakpetitie.nl een petitie aan de voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie aan. De petitie vraagt aandacht voor het wetsvoorstel Kraken en Leegstand.
 • Op dinsdag 8 september tussen 13.45 en 14.00 uur bieden het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Stichting Noordzee en Sportvisserij Nederland een petitie aan de voorzittier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie is een nieuw onderzoeksrapport over paling.

Week 38

geen petitie-overhandigingen

Week 39

 • Op dinsdag 22 september tussen 13.45 en 14.00 uur biedt Sea Shepherd Conservation Society een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor het voornemen van het kabinet om de Zeebrievenwet te wijzigen. Hierdoor zou Sea Shepherd niet meer onder Nederlandse vlag kunnen varen. Sea Shepherd voert met het schip 'Steve Irwin' onder Nederlandse vlag actie tegen de Japanse walvisjacht rond Antarctica.
 • Op dinsdag 22 september tussen 13.45 en 14.00 uur biedt Mezzo samen met organisaties voor ouderen en cliënten een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt aandacht voor de mantelzorg. De organisaties willen op korte termijn een landelijke regeling die het bij- en aanbouwen voor het verlenen van mantelzorg makkelijker maakt.

Week 40

 • 3503 29-09-2009 13.30 - 13.45 Stichting De Kwade Zwaan inzake burgerinitiatief "Houd het IJmeer open" aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat http://ijmeeropen.petities.nl/
 • 3586 29-09-2009 13.30 - 13.45 Homo-emancipatiebeleid: 'Uit de kast, uit de klas?! aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap http://uitdekastuitdeklas.petities.nl
 • 3588 29-09-2009 13.45 - 14.00 Passend onderwijs aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3058 29-09-2009 13.45 - 14.00 William Schrikker Groep Bulletin over gespecialiseerde jeugdzorg aan de voorzitter van de commissie voor Jeugd en Gezin
 • 3779 30-09-2009 14.30 - 14.45 Aanbieding Landschapswachtrapport aan de voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 3824 01-10-2009 10.00 - 10.15 aanbieding tegeltje door de Vogelbescherming i.h.k.v. Natuurherstel Westerschelde GEANNULEERD aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 41

 • 3825 06-10-2009 13.30 - 13.45 Vereniging Surinaamse Nederlanders aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 3820 06-10-2009 13.30 - 13.45 Aanbieding handtekeningen tegen de uitbreiding van luchthaven Lelystad aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 2772 06-10-2009 13.45 - 14.00 Steunpunt Studerende Moeders aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3816 08-10-2009 09.45 - 10.00 Landelijk Actie Comité Apothekers 'Ik geef (om) zorg' aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 42

 • Op dinsdag 13 oktober tussen 13.30 en 13.45 uur biedt een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor de situatie van de Tamils in Sri Lanka.
 • Op dinsdag 13 oktober tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Gemeente Spijkenisse een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor een snelle besluitvorming over de A4-Zuid.
 • Op dinsdag 13 oktober tussen 13.45 en 14.00 biedt de Stichting Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap (BHWP) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor het behoud van de Hoeksche Waard als polderlandschap.

Week 43

geen petitie-overhandigingen

Week 44

 • 4177 27-10-2009 13.15 - 13.30 problematiek Vetmelkers aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 4072 27-10-2009 13.30 - 13.45 Winkeltijden aan de voorzitter van de commissie voor EZ
 • 4079 27-10-2009 13.45 - 14.00 Aanbieding whitepaper over de ontwikkeling van duurzame energie aan de voorzitter van de commissie voor EZ
 • 4165 27-10-2009 13.45 - 14.00 Digitale kennisinfrastructuur in de erfgoedsector aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 45

 • Op dinsdag 3 november tussen 13.15 en 13.30 uur biedt de Zorggroep Eerste Lijn een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. Het is een petitie tegen het terugtrekken van financiële steun aan het Vlietland ziekenhuis.
 • Op dinsdag 3 november tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de RIBW Alliantie (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie is een zwartboek over de inning van de eigen bijdrage AWBZ en de rol van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) daarin.
 • Op dinsdag 3 november tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad, een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. De petitie is een rapport over de impact van de bezuinigingen in het primair onderwijs.
 • Op dinsdag 3 november tussen 13.45 en 14.00 uur biedt Alzheimer Nederland een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt aandacht voor het toenemend aantal patiënten met dementie en de gevolgen daarvan voor hun mantelzorgers.
 • Op dinsdag 3 november tussen 13.45 en 14.00 uur biedt Wereld Mars een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor de Wereld Mars voor vrede en geweldloosheid.

Week 46

 • 4321 10-11-2009 13.30 - 13.45 Gastouderopvang aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3932 10-11-2009 13.45 - 14.00 World Population Foundation aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 4171 10-11-2009 13.45 - 14.00 ROM3D Research biedt aan Landbouwatlas van Nederland aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Week 47

 • Op maandag 16 november tussen 9.45 en 10.00 uur bieden 4 burgemeesters uit de regio Noord-Brabant een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. De petitie vraagt aandacht voor bezuinigingen bij de politie.
 • Op dinsdag 10 november tussen 13.45 en 14.00 uur bieden inwoners van Almere de petitie 'Bouw de IJmeerbrug' aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie vraagt aandacht voor een goede verbinding tussen Almere en Amsterdam.
 • Op donderdag 19 november tussen 13.15 en 13.30 uur biedt het Landelijk Steunpunt Wonen een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie bestaat uit het manifest 'Particuliere wooninitiatieven voor mensen met een beperking'.

Week 48

 • Op dinsdag 24 november tussen 13.30 en 13.45 uur biedt het Interprovinciaal Overleg (IPO) een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie bestaat uit een brochure met succesvolle voorbeelden van provinciale openbaar vervoersprojecten.
 • Op dinsdag 24 november tussen 13.30 en 13.45 uur biedt Amnesty International een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De petitie bestaat uit ongeveer 34.000 handtekeningen. Hiermee wil Amnesty International Tweede Kamerleden oproepen in te stemmen met de nieuwe EU-richtlijn gelijke behandeling.
 • Op dinsdag 24 november tussen 13.45 en 14.00 uur biedt natuurbeheerder Jaap Molenaar de petitie 'Stop de bijensterfte!' aan de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. De petitie vraagt aandacht voor maatregelen om bijensterfte te voorkomen, zoals het verbod op een aantal insecticiden.
 • Op woensdag 25 november tussen 10.45 en 11.00 uur biedt Oxfam Novib een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken aan. De petitie vraagt aandacht voor de verduurzaming van de cacaosector en eerlijke chocoladeletters.

Week 49

 • 4672 01-12-2009 13.15 - 13.30 Gemeente Voorschoten inzake RijnlandRoute door Voorschoten aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 4307 01-12-2009 13.15 - 13.30 stichting En Route aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 4656 01-12-2009 13.30 - 13.45 Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland tegen RijnlandRoute aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 4674 01-12-2009 13.45 - 14.00 Kamer van Koophandel Den Haag inzake de RijnlandRoute aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 4730 01-12-2009 16.30 - 16.45 Midden-Delfland Vereniging inzake de Effecten Wet Modernisering Waterschapsbestel aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 50

 • 4880 08-12-2009 13.30 - 13.45 Behoud arbeidsadviseur na 2010 aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 51

 • Op dinsdag 15 december tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Vereniging voor Cannabis Consumenten een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt aandacht voor het behoud van de sociale functie van de coffeeshop.
 • Op dinsdag 15 december tussen 13.45 en 14.00 uur bieden Dokters van de Wereld Nederland een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie bestaat uit de publicatie 'Niet vergeten'; over de problematiek rondom de toegang tot medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerde migranten.
 • Op woensdag 16 december tussen 15.45 en 16.00 uur biedt de Priscilla Visser Foundation een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De petitie bestaat uit het boek 'Het jaar van de engel'.

Week 52 reces

geen petitie-overhandigingen