Aan Tweede Kamer in 2010

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de pagina http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/petitieaanbiedingen.jsp wordt elke week gepubliceerd welke petities er aangeboden worden. Een gevolg van het petitierecht zoals dat in de Grondwet staat. Onregelmatig wordt dat lijstje petities per week door ons gekopieerd en aangevuld met een dump uit het parlementaire informatiesysteem.

Aan de Tweede Kamer overhandigde petities in 2010:

108.

Onbekende afzender: nog uitzoeken

Organisatie: nog uitzoeken

Bedrijf: nog uitzoeken

Individuele burger(s): nog uitzoeken

Week 1 reces

geen petitie-overhandigen

Week 2

 • 0024 12-01-2010 13.30 - 13.45 Landelijk Platform Peuterspeelzalen aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 0012 12-01-2010 13.45 - 14.00 De toekomst van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk (VNG) aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 3

 • 0084 19-01-2010 13.15 - 13.30 Stichting LOS biedt petitie aan inzake wetsvoorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549) (verplaatst naar 26 januari) aan de voorzitter van de commissie voor Justitie

Week 4

 • 0159 26-01-2010 13.15 - 13.30 Stichting LOS biedt petitie aan inzake wetsvoorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549). aan de voorzitter van de commissie voor Justitie
 • 0274 26-01-2010 13.45 - 14.00 Aanbieding van een zwartboek inzake CER Zorgverzekeringswet door FNV Bondgenoten aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 5

 • 0095 02-02-2010 13.15 - 13.30 Basisnet spoor en de consequenties ervan voor het gebied in Dordrecht en Zwijndrecht aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 0271 02-02-2010 13.30 - 13.45 Rapport 'kansen voor alle kinderen' deel 2 door de Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland aan de voorzitter van de commissie voor Jeugd en Gezin
 • 0415 03-02-2010 10.30 - 10.45 Strippenkaart moet blijven aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 6

 • 0557 09-02-2010 13.00 - 13.15 Kashmir Centre aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 0504 09-02-2010 13.30 - 13.45 Stichting Downsyndroom (SDS), tot aanbieding van een Leidraad ontwikkeld voor passend onderwijs aan kinderen met het Down-syndroom aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 0414 09-02-2010 13.30 - 13.45 Handtekeningenactie van bewoners Halfweg en Zwanenburg in verband met het leefbaarheidsprobleem rond de N200 en de verkeersveiligheid (verplaatst naar 9 maart 2010) aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 0391 09-02-2010 13.45 - 14.00 Steunbetuigingen www.kilometerheffing-NEE.nl aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 0464 09-02-2010 13.45 - 14.00 CBL biedt aan de petitie "Over Tevreden Consumenten" aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Week 7

 • 0494 16-02-2010 12.45 - 13.00 Aanbieden onderzoeksrapport door Landelijke Clientenraad LCR aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 0675 16-02-2010 13.00 - 13.15 Afschaffing AOW-partnertoeslag aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 0392 16-02-2010 13.15 - 13.45 Aanbieding petitie door burgemeesters uit meerdere regio's inzake politiebezuinigingen (Uitgesteld tot nader order) aan de voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken
 • 0632 16-02-2010 13.45 - 14.00 Vergoeding tweezijdige cochleaire implantatie aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 0625 17-02-2010 09.45 - 10.00 Hou het onderwijs krimpproof aan de voorzitter van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Week 8 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 9

 • 0561 02-03-2010 13.45 - 14.00 Stichting Nederland Kennisland en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland tot aanbieding publicatie ‘Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed’ aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 10

 • 0667 09-03-2010 13.30 - 13.45 Samenwerkende Syrische Koerdische Organisatie aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 0776 09-03-2010 13.30 - 13.45 Rapport over onderzoek naar de mening van jongeren over jeugdzorg aan de voorzitter van de commissie voor Jeugd en Gezin
 • 0525 09-03-2010 13.30 - 13.45 Handtekeningenactie van bewoners Halfweg en Zwanenburg in verband met het leefbaarheidsprobleem rond de N200 en de verkeersveiligheid aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 0915 09-03-2010 13.45 - 14.00 Inkomenspositie mensen in AWBZ-instelling aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 0829 09-03-2010 13.45 - 14.00 Aanbieding rapport door Viziris inzake Accessiblity toegankelijkheid van gemeentelijke websites aan de voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken

Week 11

 • 0977 16-03-2010 13.45 - 14.00 Diervriendenclub "Het Edelhert" en Groep "Dierenleed Oostvaardersplassen" bieden petitie aan inzake bijvoeren van dieren in natuurgebied Oostvaardersplassen aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 1057 18-03-2010 10.30 - 10.45 Sluiting JJI's De Doggershoek en Rentray aan de voorzitter van de commissie voor Justitie

Week 12

 • 1065 23-03-2010 13.45 - 14.00 Platform Aarde Boer Consument en de Vereniging Milieudefensie bieden petitie aan inzake Europees voedsel- en landbouwbeleid in 2013 aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Week 13

 • 1197 30-03-2010 13.30 - 14.00 Aanbieding rapport "Ruimte voor ieders talent – VO Investeringsagenda 2011-2015" door de VO-raad aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 1249 31-03-2010 12.30 - 12.45 Petitieaanbieding door de burgemeester en wethouders van de gemeente Vught inzake de uitvoering van moties rond de A2, de N65 en het Programma Hoogfrequent Spoor aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 14

 • 1247 06-04-2010 13.45 - 14.00 Overhandiging brief inzake gemeentelijke herindeling Bodegraven en Reeuwijk door Stuurgroep Fusie Bodegraven-Reeuwijk aan de voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken

Week 15

 • 1291 13-04-2010 13.15 - 13.30 Opvang van op straat gezette vreemdelingen aan de voorzitter van de commissie voor Justitie
 • 1097 13-04-2010 13.30 - 13.45 Stichting Inspraakorgaan Turken In Nederland (IOT) - aanbieding van boekje 'Gescheiden gezinnen' over het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging aan de voorzitter van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
 • 1311 13-04-2010 13.30 - 13.45 aanbieding boek Birma aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 1359 13-04-2010 13.45 - 14.00 aanbieding stedelijke woonvisie en gebiedsvisie aan de voorzitter van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
 • 1382 13-04-2010 13.45 - 14.00 Aanbieding door de MBO-raad van een onderzoek uitgevoerd naar de bekostiging in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs van leerlingen in de zogenoemde apc-gebieden (armoedeprobleemcumulatiegebieden) aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 1296 13-04-2010 13.45 - 14.00 Stichting De Noordzee biedt aan de petitie "Geef de bruinvis een stem" aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Week 16

 • 1468 20-04-2010 13.15 - 13.30 Aanbieding rapport 'Het gehoor van Nederland' door de Nationale Hoorstichting aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 1464 20-04-2010 13.15 - 13.30 Federatie Particulier Grondgebied biedt aan petitie "Van boer naar landmanager" aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 1226 20-04-2010 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door leden van DSBleed, leden van DSBschadeclaim en leden van DSBramp aan de voorzitter van de commissie voor Financiën
 • 1322 20-04-2010 13.45 - 14.00 Armeense organisaties aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 1141 20-04-2010 13.45 - 14.00 Platform 'Trein Terug In Eijsden' verzoek tot reactivering van spoorverbinding Eijsden aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 17 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 18 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 19

 • 1684 11-05-2010 13.30 - 13.45 Aanbieding van het Burgerinitiatief van de Lymevereniging aan de voorzitter van de commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Week 20

 • 1768 18-05-2010 13.30 - 13.45 Aanbieden van burgerinitiatief inzake Voltooid Leven aan de voorzitter van de commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven
 • 1730 18-05-2010 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding VVG m.b.t. het schoon, veilig en duurzaam gebruik van LPG aan de voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1738 18-05-2010 13.45 - 14.00 Anonieme hulp-op-afstand aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 1700 18-05-2010 13.45 - 14.00 Leraren In Actie inzake mogelijke inkorting zomervakantie (er zijn 6988 handtekeningen aangeboden) aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 1771 18-05-2010 13.45 - 14.00 Aanbieden burgerinitiatief T.B.S. aan de voorzitter van de commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Week 21 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 22 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 23 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 24 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 25

 • 1944 22-06-2010 13.30 - 13.45 Rechters voor rechters voor bedreigde rechters in buitenland aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 1966 22-06-2010 17.45 - 18.00 Gemeente Vught (geannuleerd) aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 26

 • 2111 29-06-2010 13.00 - 13.15 Bezuinigingen logopedie aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 2094 29-06-2010 13.15 - 13.30 Overhandiging van tienpuntenplan voor kinderrechten en jeugdbeleid door Kinderrechtencollectief aan de voorzitter van de commissie voor Jeugd en Gezin
 • 2120 29-06-2010 13.15 - 13.30 Aanbieding van de Nano-agenda door de onafhankelijke commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken
 • 1946 29-06-2010 13.15 - 13.30 Europese Mobiliteitsweek aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 2010 29-06-2010 13.30 - 13.45 Aanbieding rapport over de toestand van de recreatie en toerisme-sector in Nederland door NBTC en Gastvrij Nederland aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken
 • 1962 29-06-2010 13.30 - 13.45 Aanbieding petitie door de Stichting Natuur en Milieu over vergroening van het belastingstelsel aan de voorzitter van de commissie voor Financiën
 • 1990 29-06-2010 13.45 - 14.00 Aanbieding Zwartboek stemmen in het buitenland door de Wereldomroep aan de voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken
 • 2031 29-06-2010 13.45 - 14.00 Long Alliantie Nederland aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 2183 01-07-2010 17.15 - 17.30 Orde van Medisch Specialisten, namens Landelijk ActieComité Medisch Specialisten inzake bezuinigingen in de zorg aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Week 27 en 28 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 29

 • 2366 21-07-2010 12.45 - 13.00 Sluiting MSD-vestiging Oss aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 30 tot en met 35 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 36

 • 2297 07-09-2010 13.30 - 13.45 campagne voor onderwijs voor iedereen aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 2501 08-09-2010 12.30 - 12.45 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 37

 • 2438 14-09-2010 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door de Stichting Autobelangen m.b.t. belastingvrije auto's aan de voorzitter van de commissie voor Financiën
 • 2568 14-09-2010 13.30 - 13.45 Behoud van TNF-alfraremmers (geannuleerd) aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 2444 14-09-2010 13.45 - 14.00 Beeïndiging eigen bijdrage AWBZ dagbesteding aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 2644 15-09-2010 11.45 - 12.00 WWB-budget aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Week 39

 • Op dinsdag 28 september tussen 13.15 en 13.30 uur biedt de gemeente Eijsden een petitie aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat aan. De gemeente Eijsden wil dat er weer treinen stoppen op station Eijsden.
 • Op dinsdag 28 september tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) een petitie aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De petitie vraagt aandacht voor de bezuinigingen in de kinderopvang.
 • Op dinsdag 28 september tussen 13.45 en 14.00 uur biedt het Hoofdbedrijfschap Ambachten een petitie aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. De petitie vraagt aandacht voor fiscale stimulering voor het opleiden van stagiairs.
 • 2598 28-09-2010 13.15 - 13.30 Station Eijsden aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • 2902 28-09-2010 13.30 - 13.45 Bezuinigingen kinderopvang aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 2789 28-09-2010 13.45 - 14.00 Fiscale stimulering voor opleiden van stagiaires aan de voorzitter van de commissie voor

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 40

 • 2899 05-10-2010 13.15 - 13.30 World Population Foundation (WPF) in het kader van de Moedernachtcampagne aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 2667 05-10-2010 13.30 - 14.00 Dierenbescherming (in aanwezigheid van 100 kinderen) biedt uitslag aan van een enquête gehouden onder jongeren en kinderen. aan de voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 3117 07-10-2010 13.45 - 14.00 Ter ondersteuning van Motie (art. 37 RvO) Provinciale Staten van Gelderland inzake Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) aan de voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat

Week 41

 • Op dinsdag 12 oktober tussen 13.45 en 14.00 uur biedt thuiszorgorganisatie Zorgkracht een petitie aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. De petitie vraagt aandacht voor wachtlijsten bij mensen met een persoonsgebonden budget.
 • 2748 12-10-2010 13.45 - 14.00 Stop wachtlijst PGB aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 3166 13-10-2010 13.45 - 14.00 Aanbieden Toekomstverkenning Schuldhulpverlening (tot nader order uitgesteld) aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 2988 26-10-2010 13.30 - 13.45 Aanbieding boek 'De mooiste warmtenetten van Nederland' door de Stichting Warmtenetwerk (tot nader order uitgesteld) aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken
 • 3122 26-10-2010 13.30 - 13.45 Homoseksuele asielzoekers aan de voorzitter van de commissie voor Veiligheid en Justitie
 • 3273 26-10-2010 13.45 - 14.00 Petitieaanbieding door MCO i.v.m. afschaffing van het Muziekcentrum van de Omroep aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3123 02-11-2010 13.30 - 13.45 Aanbieding boek "Rechten van Turkse burgers op grond van de Associatie EEG-Turkije" door de Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) aan de voorzitter van de commissie voor Veiligheid en Justitie
 • 3240 02-11-2010 13.30 - 13.45 Het moet anders in de zorg, het kan anders in de zorg aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 3264 02-11-2010 13.30 - 13.45 Aanbieding boek 'De mooiste warmtenetten van Nederland' door de Stichting Warmtenetwerk aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • 3341 02-11-2010 13.45 - 14.00 Aanbieding door Hiteq inzake onderzoeksrapportage "Kenmerkend havo en vwo" aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3517 09-11-2010 13.15 - 13.30 Aanbieding rapport Double Standards oliewinning in Nigerdelta aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • 3462 09-11-2010 13.30 - 13.45 Bezuinigingen binnen dagbesteding lichamelijk gehandicapten aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 3350 09-11-2010 13.45 - 14.00 Aanbieding petitie inzake voortzetting van Zahir na de pilotperiode en het belang van specials in de jeugdzorg aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 3509 09-11-2010 13.45 - 14.00 Verzoek van PO-Raad, AOb, CNVO, AVS en CMHF tot aanbieding petitie inzake maatregelen OCW-begroting aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3570 10-11-2010 16.15 - 16.30 Aanbieding treinkaartje "Enkele reis havo" (aansluitend aan begrotingsbehandeling OCW) aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3555 16-11-2010 13.00 - 13.15 Manifest Sociale Zekerheid aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 3631 16-11-2010 13.30 - 13.45 Aanbieding petitie door IKV Pax Christi over Soedan aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 3548 23-11-2010 13.15 - 13.30 Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding petitie door Groene Sint om steun voor verduurzaming van landbouwketens aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • 3607 23-11-2010 13.30 - 13.45 De noodzaak van toiletten in sprinters aan de voorzitter van de commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 3746 23-11-2010 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding van de Commissie WFD/WFT aan de voorzitter van de commissie voor Financiën
 • 3749 23-11-2010 13.45 - 14.00 Door Steinway Artists United inzake protest tegen signaal dat de Nederlandse regering lijkt uit te zenden t.a.v. cultuur aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3847 30-11-2010 13.15 - 13.30 Zienswijzen gasopslag Bergermeer aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • 3791 30-11-2010 13.15 - 13.30 Een ansichtkaartenactie van bewoners van Vught, waarin zij pleiten voor een leefbaarder Vught aan de voorzitter van de commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 3761 30-11-2010 13.15 - 13.30 Petitie-aanbieding door Vereniging voor Vrouw en Recht, Clara Wichmann aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 3609 30-11-2010 13.15 - 14.00 Aanbieding van 'De Indische kwestie' van Stichting Het Indisch Platform, SJE en Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp 1942-1945 aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 4063 07-12-2010 13.30 - 13.45 Aanbieden petitie door OuderAlleen over gevolgen belastingplannen voor alleenstaande ouders aan de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 3899 07-12-2010 13.30 - 13.45 CNV Onderwijs houdende aanbieding van resultaten meningspeiling van onderzoek "Nee tegen bezuinigingen, voor goed onderwijs" aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 3949 07-12-2010 13.30 - 13.45 Mensenrechten in Tibet aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 3774 07-12-2010 13.45 - 14.00 Afschaffing Cultuurkaart aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 4004 07-12-2010 13.45 - 14.00 Politieke gevangenen in Bhutan aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 4149 13-12-2010 10.45 - 11.00 Annulering aanbieding petitie door cultuurorganisaties aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Week 50

 • Op dinsdag 14 december tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) een petitie aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. Met de petitie 'Dit kan niet door de beugel' vraagt de NMT aandacht voor de gevolgen van een tariefdaling voor orthodontische behandelingen.
 • Op dinsdag 14 december tussen 13.30 en 13.45 uur biedt de Stichting Schub een petitie aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan. Met de petitie 'Maak Nederland nettenvrij' vraagt de stichting aandacht voor overbevissing in Nederland.
 • 4141 14-12-2010 13.30 - 13.45 Nederland Nettenvrij aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • 4194 14-12-2010 13.30 - 13.45 Dit kan niet door de beugel!' over gevolgen van tariefdaling voor orthodontische behandelingen' door NMT aan de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 4293 14-12-2010 13.45 - 14.00 Mensenrechten situatie Papua's in Indonesië aan de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken

Week 51 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 52 reces

geen petitie-overhandigingen