Aan Tweede Kamer in 2012

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de pagina http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/petitieaanbiedingen.jsp wordt elke week gepubliceerd welke petities er aangeboden worden. Een gevolg van het petitierecht zoals dat in de Grondwet staat. Onregelmatig wordt dat lijstje petities per week door ons gekopieerd en aangevuld met een dump uit het parlementaire informatiesysteem.

Aan de Tweede Kamer overhandigde petities in 2012:

94.

Onbekende afzender: nog uitzoeken

Organisatie: nog uitzoeken

Bedrijf: nog uitzoeken

Individuele burger(s): nog uitzoeken

Week 1 en 2 reces

Week 3

2012A00049

17-01-2012 13.15 - 13.30

Aanbieding petitie door NVVE over Burgerinitiatief Voltooid leven aan V&J. [1]

2012A00019

17-01-2012 13.15 - 13.30

Actie "Red de Sionsberg", over geboortezorg in het ziekenhuis in Dokkum aan VWS.[2]

Week 4

Geen petities

Week 5

2012A00226 31-01-2012 13.15 - 13.30

Bewonerscommissie uit Amersfoort biedt rapport aan in het kader van Asbest aan I&M.

2012A00021 31-01-2012 13.30 - 13.45

In het kader van de afsluiting van de campagne "Kiezen moet kunnen" door de Consumentenbond aan VWS.

2012A00396 01-02-2012 17.15 - 17.30 Petitie ABVAKABO in het kader van wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd aan SZW.

Week 6

2012A00255 07-02-2012 13.30 - 13.45

Aanbieding 'Zwartboek Schoolkosten 2012' door JOB aan OCW.

2012A00256 07-02-2012 13.45 - 14.00

Petitie Passend onderwijs door NKO, LOBO en OUDERS & COO aan OCW.

Week 7

2012A00372 14-02-2012 13.30 - 13.45

Aanbieding Witboek "Leven met Zorg" aan VWS.

2012A00419 14-02-2012 13.30 - 13.45 Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) aan V&J.

2012A00543 14-02-2012 13.30 - 13.45 Petitie Justice for Khodjaly Nederland (Armenië/Azerbeidzjan) aan BuZa.

Week 8 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 9

2012A00269 28-02-2012 13.30 - 13.45 Jubileumboekje ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Hondenbescherming aan ELI.

2012A00626 28-02-2012 13.30 - 13.45 Aktie tegen overmatig zoutgebruik door de levensmiddelenindustrie aan VWS.

2012A00694 28-02-2012 13.45 - 14.00 Petitieaanbieding groep Welkom Onthaal aan I&A.

Week 10

Op dinsdag 6 maart om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een manifest van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) in ontvangst voor instemmingsrecht binnen passend onderwijs.

Op dinsdag 6 maart om 13.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een petitie van ouderplatforms en -verenigingen in ontvangst over het wetsvoorstel passend onderwijs.

Op donderdag 8 maart om 09.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) in ontvangst over de resultaten van de enquête over kinderopvang en over de invloed van de bezuinigingen en maatregelen op kinderopvang en arbeidsparticipatie.

Week 11

2012A00783 13-03-2012 13.15 - 13.30 De vereniging WoonERFgoed biedt petitie aan in het kader van de verkeersveiligheid in woonwijken aan I&M.

Week 12

2012A01012 20-03-2012 13.30 - 13.45 Opvang voor slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld aan VWS.

2012A01116 20-03-2012 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van belastingdienst Emmen aan BiZa.

2012A00981 20-03-2012 13.30 - 13.45 Aanbieden van ebook met betrekking tot Mondiale Duurzaamheid aan I&M.

2012A01077 20-03-2012 13.45 - 14.00 Petitie Rondweg N345 te Voorst aan I&M.

Week 13

2012A01037 27-03-2012 13.30 - 13.45 Aanbieding petitie door FNV over domestic workers en de aandacht voor hun arbeidsrechtelijke positie aan SZW.

2012A01076 27-03-2012 13.30 - 13.45 Petitie van Stichting Saka Mese Nusa AlifURU inzake mensenrechtensituatie in Maluku aan BuZa.

2012A01118 27-03-2012 13.45 - 14.00 Petitie Financiële transparantie grondstoffenexport aan BuZa.

Week 14

2012A01412 05-04-2012 13.45 - 14.00 Petitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding aan I&M.

Week 15

2012A00388 10-04-2012 13.30 - 13.45 Petitie Vredesgroep Doetinchem inzake kernbewapening aan BuZa.

2012A00632 10-04-2012 13.30 - 13.45 Petitie Ratificatie van ESM-verdrag aan FIN.[3] http://geenesmverdrag.petities.nl

2012A01440 10-04-2012 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieden mobiele site door UWV aan SZW.

Week 16

2012A01520 16-04-2012 09.45 - 10.00 Petitieaanbieding door voorzitter VNG aan SZW.

2012A01560 17-04-2012 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door voorzitter FNV aan SZW.

2012A01651 19-04-2012 17.45 - 18.00 Petitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) aan I&M.

Week 17

2012A01557 24-04-2012 13.30 - 13.45 Visie op de Bouw in 2020 door Bouwend Nederland aan BiZa.

2012A01347 24-04-2012 13.30 - 13.45 Petitie Armeense genocide aan BuZa.

Week 18 en 19 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 20

Op dinsdag 15 mei om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur & Milieu een petitie van Tegenwind Veenkoloniën in ontvangst over de gezondheidsaspecten bij het realiseren van windturbineparken. [4]

Op dinsdag 15 mei om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel een petitie in ontvangst van een particulier over aandacht voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's).

Op dinsdag 15 mei om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie in ontvangst namens het Platform 'Laat het Gemini niet in de kou staan' voor het behoud van het Gemini ziekenhuis in Den Helder.

Week 21

geen petities

Week 22

2012A02272

31-05-2012 13.45 - 14.00

Petitie A15 aan I&M.

Week 23

2012A02409 07-06-2012 12.45 - 13.00 Aanbieding petitie door Femmes For Freedom over huwelijksdwang aan V&J.

Week 24

geen petities

Week 25

2012A02653 19-06-2012 13.15 - 13.30 Wetsvoorstel Verhoging AOW leeftijd aan SZW.

2012A02561 19-06-2012 13.15 - 13.30 Rapport Scheiden wonen en zorg aan VWS.

2012A02550 19-06-2012 13.30 - 13.45 Regionale Space Cluster biedt aan een petitie inzake ESTEC (ruimtevaart) aan ELI.

2012A02558 19-06-2012 13.30 - 13.45 Rapport van de NPCF en CG-Raad inzake Risicoverevening aan VWS.

Week 26

2012A02535 26-06-2012 13.30 - 13.45 Petitie Unie van Afghaanse Vereniging in Nederland aan I&A.

2012A02583 26-06-2012 13.30 - 13.45 Jaarbericht Kinderrechten 2012 aan Jeugd.

2012A02741 26-06-2012 13.45 - 14.00 Kids Climate Conference 2012 en de Klimaatbundel aan I&M.

2012A02821 28-06-2012 10.45 - 11.00 Petitie Rijnlandroute aan I&M.

Week 27

In week 27 worden de volgende petities aangeboden:

Op dinsdag 3 juli om 13.15 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie van Platform VG en de CG-Raad in ontvangst over de ontwikkelingen in de langdurige zorg.

Op dinsdag 3 juli om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een petitie van Huurdersplatform Noord, Initiatief Betaalbaar Wonen - Noord en 23 huurdersorganisaties in ontvangst over de ongunstige ontwikkeling van de woonlasten en de voorraad van sociale huurwoningen.

Op dinsdag 3 juli om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie van de Centrale Cliëntenraad Heliomare Dagbesteding in ontvangst over de tarieven voor het rolstoelvervoer naar dagbesteding.

Op dinsdag 3 juli om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven een petitie van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) in ontvangst over het rapport ‘Het burgerinitiatief door burgers geëvalueerd’.

Op dinsdag 3 juli om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een petitie van de belangenvereniging van druggebruikers, MDHG, in ontvangst over drugsbeleid.

Op dinsdag 3 juli om 13.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie van ProVoet Brancheorganisatie voor de Pedicure in ontvangst over de opname van medisch pedicures in het BIG register.

Op dinsdag 3 juli om 13.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de petitie 'Toekomstig arts gekortwiekt' over de financiering van de medische opleidingen in ontvangst.

2012A02990 05-07-2012 14.40 - 15.00 Petitie Churchill Avenue in het kader van de Rijnlandroute aan I&M.

Week 28 t/m 35 reces

geen petitie-overhandigingen

Week 36 t/m 40

geen petitie-overhandigingen

Week 41

Op dinsdag 9 oktober om 13.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een petitie in ontvangst over het protest tegen het proces voor de Rwandese oppositieleidster, Victoire Ingabire Umuhoza.

2012A03351 09-10-2012 13.45 - 14.00 Petitie situatie Victoire Ingabire Umuhoza (Rwanda) aan BuZa.

Op woensdag 10 oktober om 16.50 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het boek 'Nederland: melk en honing; over bijen baten en samenleving' van de Bijenstichting en Triple-E in ontvangst.

2012A03378 10-10-2012 16.50 - 17.00 Bijenstichting biedt aan het boek "Nederland: melk en honing" aan ELI.

Op donderdag 11 oktober om 9.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie in ontvangst over het permanent maken van de pilot Verbeterd Toezicht in het Openbaar Vervoer.

2012A03396 11-10-2012 09.45 - 10.00 Petitie Permanent maken van de pilot Verbeterd Toezicht in het Openbaar Vervoer aan I&M.

2012A03514 09-10-2012 13.30 - 13.45 Aandacht voor bezetting en onderdrukking van West Papoea aan BuZa.

Week 42

geen petitie-overhandigingen.

Week 43

2012A03686 23-10-2012 13.15 - 13.30 Petitie "FIOM-hulp moet blijven" aan VWS fiommoetblijven.petities.nl

2012A03688 23-10-2012 13.30 - 13.45 Petitie Steun voor het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten aan VWS.

2012A03461 23-10-2012 13.30 - 13.45 Petitie Kinderrechten in buitenlands beleid aan BuZa.

2012A03762 24-10-2012 11.15 - 11.30 Petitie ‘De route naar een eerlijke transportmarkt’ door Transport en Logistiek Nederland aan I&M.

2012A03766 24-10-2012 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door Brancheorganisatie Kinderopvang over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag aan SZW.

Week 44

Op dinsdag 30 oktober om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën een petitie in ontvangst van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over het spel 'Cash Quiz'.

2012A03869 30-10-2012 13.30 - 13.45 Aanbieding Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) van het spel 'Cash Quiz' aan FIN

Op dinsdag 30 oktober om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken de petitie 'Blije Doos Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)' van Dance4life, die deze namens de SRGR Alliantie aanbiedt, in ontvangst.

2012A03515 30-10-2012 13.30 - 13.45 Petitie Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten aan BuZa.

Week 45

2012A03737 06-11-2012 13.30 - 13.45 Petitie Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging aan BuZa.

2012A03874 06-11-2012 13.30 - 13.50 Twee petitieaanbiedingen: CAM-artsen http://geenbtwbijcamarts.petities.nl/ en de NPVA aan FIN.

Week 46

2012A03756 13-11-2012 13.00 - 13.15 Petitieaanbieding door de Vereniging van Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers aan V&J.

2012A04176 13-11-2012 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door Stichting H.I.J.O.S. Nederland over vervolging van buitenlanders in Nederland aan V&J.

Week 47

Op dinsdag 20 november om 13.15 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie van Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) in ontvangst over het behoud van een goede, betaalbare treinverbinding tussen Nederland en België.

2012A04257 20-11-2012 13.15 - 13.30 Petitie Behoud van goede, betaalbare treinverbinding tussen Nederland - België aan I&M.

Op dinsdag 20 november om 13.15 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een petitie in ontvangst van de Birmese Rohingya Gemeenschap Nederland (BRCNL) voor aandacht voor genocide tegen Rohingya in Arakan Birma.

2012A04276 20-11-2012 13.15 - 13.30 Petitie Birmese Rohingya Gemeenschap Nederland aan BuZa.

Op dinsdag 20 november om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie in ontvangst van PerSaldo over het verlies van het persoonsgebonden budget (pgb).

2012A04152 20-11-2012 13.30 - 13.45 Petitie Verlies van PGB aan VWS.

Op dinsdag 20 november om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een petitie in ontvangst van Tentenkamp Recht Op Bestaan over de situatie van vluchtelingen in tentenkampen Notweg Amsterdam en Koekamp Den Haag.

2012A04304 20-11-2012 13.30 - 13.45 Petitie Recht op Bestaan en tentenkampen Notweg en Koekamp over uitgeprocedeerde vluchtelingen aan V&J.

Week 48

2012A04452 27-11-2012 13.15 - 13.30 Petitie Gemeente Vught 'Rijksinfrastructuur in Vught: spoor (PHS) en N65' aan I&M.

2012A04504 27-11-2012 13.15 - 13.30 Petitie Sterftecijfers van de afgelopen 5 jaar bij de Nederlandse hartchirurgische centra aan VWS.

2012A04143 27-11-2012 13.30 - 13.45 Aanbieding rapport 'Groengas in verkeer en vervoer' van GGM aan I&M.

2012A04086 27-11-2012 13.45 - 14.00 Nationale Jeugdraad over voorstel over duurzaam onderwijs, o.a. tablets in onderwijs aan OCW.

Week 49

Op dinsdag 4 december om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de petitie 'cadeau voor de kinderopvang' in ontvangst van onder meer de FNV.

2012A04572 04-12-2012 13.30 - 13.45 Petitie Kinderopvang aan SZW.

Op dinsdag 4 december om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een petitie voor behoud van Culturele en kunstzinnige vorming van de Vereniging Onderwijs en Kunst en Cultuur (VONKC) in ontvangst.

2012A04639 04-12-2012 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van CKV, aangeboden door Vereniging Onderwijs en Kunst en Cultuur (VONKC) aan OCW.

Op dinsdag 4 december om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken een petitie van Gastvrij Nederland in ontvangst over de gastvrijheidseconomie.

2012A04453 04-12-2012 13.30 - 13.45 Petitie Gastvrijheidseconomie aan EZ.

Op dinsdag 4 december om 13.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de petitie "Horeca 100% rookvrij!" van Clean Air Nederland in ontvangst.

2012A04194 04-12-2012 13.45 - 14.00 Petitie "Horeca 100% rookvrij!" door Clean Air Nederland aan VWS.

Op dinsdag 4 december om 13.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie van het Jeugdcultuurfonds Nederland en Jeugdsportfonds in ontvangst ten behoeve van het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 5 december 2012.

2012A04636 04-12-2012 13.45 - 14.00 Petitie Jeugdcultuurfonds-Jeugdsportfonds aan SZW.

Op dinsdag 4 december om 13.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een petitie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in ontvangst over de OV-studentenkaart.

2012A04641 04-12-2012 13.45 - 14.00 Petitie OV-studentenkaart aan OCW

Week 50

In week 50 worden de volgende petities aangeboden:

Op maandag 10 december om 10.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de petitie 'Mediafonds moet blijven' van De Familie Televisie en Film in ontvangst.

2012A04708 10-12-2012 10.45 - 11.00 Petitie 'Mediafonds moet blijven' aan OCW.

Op dinsdag 11 december om 13.00 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een briefadvies over adolescentenstrafrecht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in ontvangst.

2012A03942 11-12-2012 13.00 - 13.15 Petitie Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling over adolescentenstrafrecht aan V&J.

Op dinsdag 11 december om 13.15 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie met betrekking tot bezwaar tegen de Blankenburgtunnel van de Milieufederatie Zuid-Holland in ontvangst.

2012A04809 11-12-2012 13.15 - 13.30 Petitie Bezwaar tegen de Blankenburgtunnel aan I&M.

Op dinsdag 11 december om 13.15 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een petitie over cannabis, coffeeshops en de wietpas van de Stichting We Smoke in ontvangst.

2012A04867 11-12-2012 13.15 - 13.30 Petitieaanbieding Stichting We Smoke over cannabis, coffeeshops en de wietpas aan V&J.

Op dinsdag 11 december om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken het rapport "Macro Economische Verkenning + 2013" van Platform Duurzame en Solidaire Economie in ontvangst van Mondiale Duurzaamheid.

2012A04754 11-12-2012 13.30 - 13.45 Petitie "Macro Economische Verkenning + 2013" aan EZ.

Op dinsdag 11 december om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst het voorbeeldenboekje ‘Bouwen aan vernieuwing’ van de VNG in ontvangst.

2012A04696 11-12-2012 13.30 - 13.45 Aanbieding voorbeeldenboekje ‘Bouwen aan vernieuwing’ door de VNG aan WR.

Op dinsdag 11 december om 13.45 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een petitie met betrekking tot bezwaar tegen de sluiting van Museum Huis Doorn van Stichting tot Beheer van Huis Doorn in ontvangst.

2012A04653 11-12-2012 13.45 - 14.00 Petitie Bezwaar tegen sluiting Museum Huis Doorn aan OCW.

2012A04875 13-12-2012 14.45 - 15.00 Petitie Station in Haelen aan I&M.

Week 51

2012A04744 18-12-2012 13.15 - 13.30 Nederlandse Melkveehouders Vakbond biedt aan petitie inzake ganzenbeleid aan EZ.

2012A04908 18-12-2012 13.30 - 13.45 Petitie IKV Pax Christi inzake tactische kernwapens aan BuZa.

2012A05040 19-12-2012 15.00 - 15.15 Petitie Fusie Integraal Kankercentrum Zuid en IKNL aan VWS.