Aan Tweede Kamer in 2013

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de pagina http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/petitieaanbiedingen.jsp wordt elke week gepubliceerd welke petities er aangeboden worden. Een gevolg van het petitierecht zoals dat in de Grondwet staat. Onregelmatig wordt dat lijstje petities per week door ons gekopieerd en aangevuld met een dump uit het parlementaire informatiesysteem.

Aan de Tweede Kamer overhandigde petities in 2013:

71.

Onbekende afzender: 1, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 33, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 55, 57, 58, 65, 71

Organisatie: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 94

Bedrijf: 6, 10, 19, 38, 56

Individuele burger(s): 22, 25, 28, 52, 54, 79,

Week 1 en 2 reces

Week 3

1. 2013A00020 15-01-2013 13.15 - 13.30 situatie in Zuid-Jemen aan BuZa.

Week 4

In week 4 wordt de volgende petitie aangeboden:

2. Op dinsdag 22 januari om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven de petitie 'Sloop de Muur, sanctie tegen Israël' in ontvangst uit handen van oud-premier Dries van Agt namens de beweging.

2012A04969 22-01-2013 13.30 - 13.45 Petitie Sloop de Muur, sanctie tegen Israël, aangeboden door de heer van Agt namens de beweging aan VERZ.

Week 5

3. 2013A00120 29-01-2013 13.15 - 13.30 Aanbieding onderzoeksresultaat over maatschappelijke kosten en baten van lokale duurzame energie initiatieven door VNG aan EZ.

4. 2013A00263 29-01-2013 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door Made in Zeeland inzake de leefbaarheid in Zeeland aan V&J.

5. 2013A00245 29-01-2013 13.45 - 14.00 Verzoek Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tot aanbieding petitie 'Save languages in Groningen' aan OCW.

6. 2013A00347 30-01-2013 14.45 - 15.00 Petitie. Dethon Industrie inzake de Contouren van de Participatiewet aan SZW.

Week 6

? De petitie http://handenafvanggzverpleegkundigen.petities.nl [1] en een open brief aan de Tweede Kamer zijn overhandigd aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

7. 2013A00254 05-02-2013 13.00 - 13.15. Stichting Natuur en Milieu biedt petitie aan inzake het voedselvraagstuk en verzorgt flexitarische hapjes vanuit de Flexitaria op het Plein aan EZ.

8. 2013A00398 05-02-2013 13.15 - 13.30 Petitie. Kashmir Centre Holland aan BuZa.

9. 2013A00384 06-02-2013 13.45 - 14.00 Petitie Binnenvaart aan I&M.

Week 7

10. 2013A00331 12-02-2013 13.15 - 13.30 Aanbieding petitie Omnia Wonen inzake wijzigingen in het huurbeleid en verhoging van de heffing vanaf 2014 aan WR.

11. 2013A00083 12-02-2013 13.30 - 13.45 Aanbieding petitie Vereniging Eigen Huis inzake hypotheekrente aan FIN.

12. 2013A00350 12-02-2013 13.45 - 14.00 World Society for the Protection of Animals (WSPA) biedt petitie aan met het verzoek om een EU-richtlijn inzake het welzijn van melkkoeien aan EZ.

Week 8

geen petitie-aanbiedingen.

Week 9

13. 2013A00452 26-02-2013 13.30 - 13.45 Petitie door Armeense delegatie over kwestie Nogorno Karbach aan BuZa.

14. 2013A00824 28-02-2013 13.30 - 13.45 Petitie Werknemers vergeten in discussie over Europese Tabakswetgeving aan VWS.

Week 10

15. 2013A00827 05-03-2013 13.15 - 13.30 Aanbieding petitie door Congolese gemeenschap m.b.t. situatie in Congo aan BuZa.

16. 2013A00828 05-03-2013 13.30 - 13.45 Petitie over m.b.t. vrijlating Koerdische journaliste Fusun Erdogan aan BuZa.

Week 11

17. 2013A00868 12-03-2013 13.15 - 13.30 Petitie Luchtvervuiling en geluidsoverlast snelwegen A10 Amsterdam-West en A13 Rotterdam-Overschie aan I&M. Zelfde als http://schoongenoegvanvuilelucht.petities.nl/? [2]

18. 2013A00881 12-03-2013 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door de Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen om Pakistaanse christenen aan te wijzen als een risicogroep in het kader van asielaanvragen aan V&J. http://pakistaansechristenen.petities.nl/

19. 2013A00991 13-03-2013 13.30 - 13.45 Petitie Actie laatuhoren.nl van woningcorporatie Vivare aan WR.

20. 2013A00928 14-03-2013 14.45 - 15.00 Aanbieding Manifest voor het behoud van de Penitentiaire Inrichtingen Limburg Zuid aan V&J.

Week 12

21. 2013A00825 19-03-2013 13.30 - 13.45 Overhandigen van het boek "Verder is alles goed" (over oudere gehandicapten) aan VWS.

Week 13

22. 2013A01063 26-03-2013 13.30 - 13.45 Aanbieden van het burgerinitiatief "Referendum bij nieuwe bevoegdheidsoverdracht aan Brussel" door de heer P. van Houwelingen aan VERZ. https://www.burgerforum-eu.nl

23. 2013A01129 26-03-2013 13.30 - 13.45 Petitie Bescherm consument bij zorgcontractering aan VWS.

24. 2013A01176 27-03-2013 15.30 - 15.45 Manifest "Overheid laat mishandelde en misbruikte kinderen in de steek" aan VWS.

Week 14

25. 2013A01175 02-04-2013 13.15 - 13.30 Petitieaanbieding namens inwoners van Hoevelaken en Holkerveen met betrekking tot de uitvoering van de Wet Milieubeheer Hoofdstuk 11 Geluidsoverlast (SWUNG1) en ervaring over hoe deze wordt toegepast in de Planstudie Knooppunt Hoevelaken aan I&M.

Week 15

In week 15 worden de volgende petities aangeboden:

26. Op dinsdag 9 april om 13.30 uur neemt de voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken een petitie in ontvangst van de Stichting Vrije Recreatie (SVR) over de afschaffing van de toeristenbelasting;

2013A01270 09-04-2013 13.30 - 13.45 Petitie Stichting Vrije Recreatie i.v.m. afschaffing toeristenbelasting BiZa.

27. Op dinsdag 9 april om 13.45 uur neemt de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een petitie in ontvangst van de Werkgroep en Steungroep Kleuteronderwijs. Ook biedt deze organisatie het zwartboek 'Kleuters in de knel' aan.

2013A01251 09-04-2013 13.45 - 14.00 Petitie Zwartboek over het kleuteronderwijs: Kleuters in de knel! aan OCW

Week 16

28. 2013A01465 16-04-2013 13.00 - 13.15 Aanbieding van de band Hans van Lier & The Sidekicks van hun nieuwe singel 'Happy Song' i.h.k.v. economie bevorderd project aan EZ.

29. 2013A01466 16-04-2013 13.15 - 13.30 Aanbieding petitie '#beltegoed, mijn tegoed is van mij!' over het verliezen van beltegoeden (Let op: de petitieaanbieding vindt plaats op het Plein) aan EZ door de Consumentenbond.

30. 2013A01497 16-04-2013 13.45 - 14.00 Aanbieding petitie "Binnenvaart weigert mee te werken aan schending Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV)" door ASV aan I&M. http://afvalheffingbinnenvaart.petities.nl


Week 17

In week 17 worden de volgende petities aangeboden:

31. Op dinsdag 23 april om 13.15 uur neemt de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de petitie "Handen af van de homeopathie" [3] in ontvangst van de Stichting Voor Vrije Keuze en de Koninklijke Vereniging Homeopathie. 2013A01611 23-04-2013 13.15 - 13.30 Petitie Handen af van de homeopathie aan VWS.

32. Op dinsdag 23 april om 13.15 uur neemt de voorzitter van de commissie voor Financiën een petitie in ontvangst van de KNAC in verband met de belastingmaatregel voor klassieke auto's.

2013A01732 23-04-2013 13.15 - 13.30 Aanbieding petitie door KNAC c.a. inzake klassieke auto's aan FIN.

33. Op dinsdag 23 april om 13.30 uur neemt de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken een petitie met betrekking tot de Armeense genocide in ontvangst van Hay Tad.

2013A01621 23-04-2013 13.30 - 13.45 Aanbieding petitie door Hay Tad over herdenking genocide Armenië aan BuZa.

34. 2013A01875 25-04-2013 09.45 - 10.00 Oproep om snelheid te maken met maatregelen tegen ontduikingsconstructies en schijnconstructies aan SZW door FNV Bondgenoten.

Week 18 en 19 reces

Geen petitie-aanbiedingen.

Week 20

35. 2013A01712 14-05-2013 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding 'Stop sluiting FPC Oldenkotte' aan V&J.

Week 21

36. 2013A01918 21-05-2013 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van keuzevrijheid in de zorg aan VWS door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). [4].

37. 2013A02183 21-05-2013 13.30 - 13.45 Petitie Stagnatie funderingsherstel door Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek aan WR.

38. 2013A02275 22-05-2013 13.45 - 14.00 Petitie Het sluiten van de productie bij Prins Dokkum SZW.

Week 22

39. 2013A02283 28-05-2013 13.30 - 13.45 Petitie-aanbieding door ANBO over problematiek rondom het begrip samenwonen in de AOW aan SZW.

40. 2013A02224 28-05-2013 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding Commissie Financiële Dienstverlening inzake de permanente educatie die volgt uit het derde Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen aan FIN. http://geenexamenfinancieeladviseur.petities.nl en antwoord van de minister aan de Kamer

41. 2013A02335 28-05-2013 13.45 - 14.00 Petitie kinderinitiatief Fryslân, behoud provincies aan BiZa.

42. 2013A02117 28-05-2013 13.45 - 14.00 Petitie Stichting Behoud Kleine Scholen aan OCW http://behoudkleinescholen.petities.nl/ door de stichting Behoud Kleine Scholen.

43. 2013A02298 28-05-2013 13.45 - 14.00 Petitie Reductie van zout en verzadigd vet in vleeswaren aan VWS.

44. 2013A02354 29-05-2013 13.00 - 13.15 Rapport inzake aanpak verkooppunten tabak aan VWS.

45. 2013A02345 29-05-2013 14.15 - 14.30 Petitie eerherstel dhr. J. aan DEF.

Week 23

46. 2013A02302 04-06-2013 13.15 - 13.35 Aanbieding petitie "Teken voor een verantwoord bijtincident" door de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden en Gedragscentrum Lelystad aan EZ.

47. 2013A02449 04-06-2013 13.30 - 13.45 Petitie Open houden FPC Veldzicht aan V&J.

48. 2013A02294 04-06-2013 13.30 - 13.45 Petitie Hazarabevolking Pakistan en Afghanistan aan BuZa.

49. 2013A01610 04-06-2013 13.45 - 14.00 Notitie van Vereniging Jonge Kind (VJK) "Het onderwijs aan jonge kinderen staat ter discussie" aan OCW.

50. 2013A02334 04-06-2013 13.45 - 14.00 Onderzoeksrapport Masterplan DJI 2013-2018 aan V&J.

Week 24

51. 2013A02431 11-06-2013 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieding petitie door Stichting Emissie Informatie Centrum (EIC) inzake misbruik emissiehandelssysteem aan I&M.

52. 2013A02599 11-06-2013 13.30 - 13.45 Petitie Toekomst van Ruwaard van Putten Ziekenhuis aan VWS. http://ruwaardvanputtenziekenhuis.petities.nl/

53. 2013A02576 11-06-2013 13.30 - 13.45 Aanbieden zwartboek en handtekeningen door de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM (CSO partners) aan SZW.

54. 2013A02594 11-06-2013 13.30 - 13.45 Aanbieding petitie "Hogere straffen bij dierenmishandeling en verwaarlozing" door Elk diertelt aan V&J. http://elkdiertelt.petities.nl/

Week 25

55. 2013A02625 18-06-2013 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door Stichting Secret Garden aan V&J.

56. 2013A02786 18-06-2013 13.30 - 13.45 Verzoek tot formele erkenning van het NVI Incasso Keurmerk aan SZW.

57. 2013A02798 18-06-2013 13.30 - 13.45 Petitie Politiegeweld in Turkije aan BuZa.

58. 2013A02787 18-06-2013 13.45 - 14.00 Petitie Kinderen in armoede aan SZW.

Week 26

Van 13.15 tot 13.30 uur

59. De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt een petitie van ouderverenigingen in het onderwijs die bezwaar maken tegen het stopzetten van subsidies en financiële steun vragen voor een nieuw op te richten landelijk ouderorganisatie.

2013A02953 25-06-2013 13.15 - 13.30 Petitie Nederlandse oudervereniging Katholieke Onderwijs, mede namens VOO en LOBO aan OCW.

Van 13.30 tot 13.45 uur

60. De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) biedt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een petitie aan waarin zij protesteert tegen het voornemen van minister Bussemaker om de bijdrage aan de NOB met 8,2 miljoen te korten. http://nederlandsonderwijsinbuitenland.petities.nl/

2013A02956 25-06-2013 13.30 - 13.45 Petitie Stichting Nederlands Onderwijs in het buitenland aan OCW.

61. In een petitie aan de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid protesteren ouders uit Brabant via het Servicebureau Kinderopvang tegen de bezuinigingen in die sector.

2013A02901 25-06-2013 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding namens Servicebureau Kinderopvang aan SZW.

62. De commissie voor Infrastructuur en Milieu krijgt van de MBO-raad met subsidie van het ministerie van I&M ontwikkelde materialen die Mbo-scholen kunnen helpen maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en hun stakeholders hierbij te betrekken.

2013A02128 25-06-2013 13.30 - 13.45 Petitie Duurzaam inkopen in het MBO aan I&M.

63. De ondernemingsraad van de penitentiaire inrichting Tilburg biedt de commissie voor Veiligheid en Justitie een petitie aan waarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van deze instelling in de nieuwe plannen voor het terugbrengen van het aantal gevangenissen en detentiecentra.

2013A02985 25-06-2013 13.45 - 14.00 Petitie Ondernemingsraad Penitentiaire Inrichting Tilburg aan V&J.

Van 13.45 tot 14.00 uur

64. De derde petitie voor de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt van de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO. De petitie pleit voor behoud van de subsidie voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) op de openbare basisschool.

2013A02951 25-06-2013 13.45 - 14.00 Petitie Stichting Dienstencentrum GVO en HVO aan OCW.

Woensdag 26 juni

65. De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt woensdag 26 juni om 09.45 uur een petitie van de ‘Ried fan de Fryske Beweging’ en ‘Freonen fan Omrop Fryslân’ een petitie over de positie en plek van Omrop Fryslân in het omroepbestel.

2013A02968 26-06-2013 09.45 - 10.00 Petitie Ried fan de Fryske Beweging en Freonen fan Omrop Fryslân aan OCW.

66. 2013A03099 27-06-2013 16.15 - 16.30 Manifest over het nieuwe Masterplan DJI 2013-2018 aan V&J.

Week 27

67. Dinsdag 2 juli 13.00-13.15 uur De Vereniging Groninger Bodem Beweging biedt de commissie voor Economische Zaken een fotoboek aan met de titel ‘De mensen achter de aardbevingsschade’, gemaakt naar aanleiding van recente aardbevingen in Groningen.

2013A03096 02-07-2013 13.00 - 13.15 Vereniging Groninger Bodem Beweging biedt aan fotoboek "De mensen achter de aardbevingsschade" aan EZ.

13.30-13.45 uur 68. Defence for Children en UNICEF Nederland bieden de commissie voor Veiligheid en Justitie het Jaarbericht Kinderrechten 2012 aan.

2013A02633 02-07-2013 13.30 - 13.45 Aanbieding 'Jaarbericht Kinderrechten 2013' door Defence for Children aan V&J.

13.45-14.00 uur 69. Aansluitend krijgt de commissie voor Veiligheid en Justitie een petitie van de organisatie WOZ-specialisten waarin bezwaar wordt aangetekend tegen het plan om de vergoeding voor juridische bijstand bij het aanvechten van WOZ-waardes te halveren.

2013A03082 02-07-2013 13.45 - 14.00 Aanbieding petitie door WOZ-specialisten over "Besluit proceskosten in WOZ-zaken" aan V&J.

Woensdag 3 juli 11.40-11.55 uur 70. Op woensdag 3 juli krijgt de commissie voor Economische Zaken van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Zuid-Holland een petitie over het belang van natuureducatie in nationale parken.

2013A03093 03-07-2013 11.40 - 11.55 IVN Zuid-Holland biedt petitie aan m.b.t. toekomst van educatie in de Nationale Parken aan EZ.

71. 2013A03198 02-07-2013 13.30 - 13.45 Petitie Taksim Platform Nederland aan BuZa.

Week 37

72. Dinsdag 10 september tussen 13:30 en-13:45 uur krijgt de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aangeboden in de vorm van een boekje. De titel daarvan is'Naar driedimensionaal, een pleidooi voor ruimte'. Dat gebeurt namens de G32, een samenwerkingsverband van grote steden. In het boekje wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de overdracht van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten.

73. Woensdag 11 september tussen 10.45 en 11.00 uur krijgt de Commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie aangeboden over de duurzaamheidsambities van het Havenbedrijf Rotterdam en biomassaproducenten uit de Verenigde Staten en Canada. Duurzaamheid is een van de 5 kernwaarden van het Havenbedrijf Rotterdam. Direct na de petitieaanbieding vergadert de commissie met staatssecretaris Mansveld over het onderwerp biobrandstoffen. Dat overleg is van 11.00 tot 13.00 uur in de Groen van Prinstererzaal en is live via deze website te volgen.

74. Woensdag 11 september om 15.00 uur krijgt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie aangeboden door Mevrouw Helma-Verhoeven Jacobs. Daarin vraagt zij aandacht voor het feit dat hulp/geleidehonden vaak niet worden toegelaten in hotels en restaurants. Mevrouw Verhoeven-Jacobs rondt met de petitie-aanbieding een wandeltocht af, samen met haar hond, vanuit haar woonplaats Cuyk.

Week 38

geen petitieoverhandigingen, Prinsjesdag

Week 39

Van 13.30 tot 13.45 uur

75. De stichting ‘Stap voor Bonaire’ biedt de commissie voor Binnenlandse Zaken een petitie aan, waarin protest wordt aangetekend tegen, wat de stichting noemt ‘wanbeleid en corruptie van de coalitie op Bonaire’ en de wijze waarop de regering daarmee omgaat.

76. De stichting ‘Het Kan Wel!’ zal een petitie aanbieden aan de commissie Buitenlandse Zaken. De stichting maakt zich zorgen over de situatie in Sudan en vraagt om een actiever beleid ter bescherming van burgers in conflictgebieden.

Van 13.45 tot 14.00 uur 77. De commissie voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking krijgt een ‘ontwikkelingsrelevante’ fiets aangeboden van de organisatie Foothold Services. Het gaat om een fiets met een bamboe frame. Deze worden in Ghana geproduceerd en vervolgens in Nederland afgebouwd en verkocht.

78. De Vrijwilligerscentrale Utrecht biedt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Welzijn een petitie aan, mede namens een aantal andere organisaties, over het belang van maatschappelijke stages.

Week 40

13.15-13.30 uur.

79. Jeremy Bally uit Canada fietst door 7 landen Canada, Verenigde Staten, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Nieuw Zeeland en Australië. Hij zal ruim 12.000 km fietsen. Zijn missie onder het motto ‘Pedalling for Papua’ is om mensen te vertellen over de situatie in West Papoea. Jerry is momenteel in Nederland en zal samen met enkele anderen die zich hiervoor inzetten, een petitie aanbieden aan de commissie voor Buitenlandse Zaken.

13.30-13.45 uur

80. KWF Kankerbestrijding biedt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie aan over roken. Aanleiding is de plenaire behandeling van de Tabakswet in de Kamer op dinsdag en woensdag. Daarin komen onder meer de minimumleeftijd voor de verkoop van tabaksproducten en de regels voor verkooppunten aan de orde. In de petitie wijst KWF Kankerbestrijding op het aantal mensen dat als gevolg van roken overlijdt en het feit dat jaarlijks bijna 40.000 kinderen beginnen met roken.

13.45-14.00 uur

81. Natuur&Milieu, Milieudefensie en de Milieufederaties Brabant, Limburg en Gelderland bieden de commissie voor Economische Zaken een petitie aan over het onderwerp: ‘Behoud dierrechten en grondgebonden melkveehouderij’. Dit in verband met de komende behandeling van de Mestwet.

Week 41

13.15-13.30 uur 82. De Stichting Autobelangen biedt een petitie aan aan de commissie voor Fianciën. De stichting pleit voor het behoud van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers.

13.30-13.45 uur 83. Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling besteedt in zijn petitie aandacht aan de gevolgen van een krimpende bevolking. Het netwerk wil stimuleren dat dorpen en gemeenschappen vitaal blijven. Ook laat het de kansen zien die een kleinere bevolking biedt. Het netwerk biedt de petitie aan aan de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

13.30-13.45 uur 84. De VNG biedt een petitie aan aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee laat de vereniging zien wat de stelselwijziging in de jeugdzorg betekent voor de gemeenten.

13.30-13.45 uur 85. De Vereniging Vloeibaar Gas is in 1960 opgericht ter bevordering van veilig, milieuvriendelijk, praktisch en technisch gebruik van lpg. Deze vereniging biedt aan de commissie voor Financiën een petitie aan waarmee ze zich verzet tegen verhoging van brandstofaccijnzen.

13.45-14.00 uur 86. De ondernemingsraden in de luchtvaartsector bieden een petitie aan aan de commissie voor Infrastructuur en Milieu. Onderwerp van de petitie zijn begrotingsplannen voor een verhoogde vliegbelasting.

13.45-14.00 uur 87. De missie van het Platform DSE is “een stabiele, gelijkwaardige en rechtvaardige economie tot stand brengen waar het menselijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk vermogen van de aarde in balans zijn.” Met de petitie streeft het Platform DSE ernaar om in de Macro Economische Verkenning meer aandacht te schenken aan zaken als natuur en milieu, en een eerlijke verdeling van welvaart, binnen en buiten Nederland. De commissie voor Economische Zaken ontvangt de petitie.

Woensdag 9 oktober

9.50 tot 10.00 uur 88. In de nieuwe Jeugdwet wordt het overhevelen van de jeugd-ggz naar de gemeentes geregeld. De vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren gaat bovendien uit de ziektekostenverzekering, uit het basispakket. Bezorgde burgers en experts verwoorden hun zorgen hierover in een petitie voor de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Week 42

Dinsdag 15 oktober

13.30 – 13.40 uur

89. De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgt van samenwerkende patiëntenorganisaties de petitie ‘Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt’. Daarin bepleiten ze verankering van hun inbreng in de zorg.

90. Wethouder Jeroen Weyers van de gemeente Den Bosch wil samen met enkele wooncorporaties de commissie voor Wonen en Rijksdienst een rapport aanbieden waaruit blijkt dat in zijn gemeente veel bewoners van sociale huurwoningen door een combinatie van beleidsmaatregelen te hoge woonlasten hebben.

91. Op 11 oktober (Wereldmeisjesdag) verscheen het jaarlijkse ‘State of the World Girl’s-Rapport’, dit jaar gewijd aan de positie van meisjes in rampgebieden. De organisatie Plan Nederland zal het aanbieden aan de commissie voor Buitenlandse Zaken.

13.45 – 14.00 uur

92. De Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) komt naar de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met een petitie tegen het plan van staatssecretaris Dekker om per augustus 2014 in de bovenbouw havo/vwo het verplichte vak algemene natuurwetenschappen af te schaffen.

93. De internationale ontwikkelingsorganisatie ONE biedt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de petitie ‘Step up the fight’ aan om de aandacht te vestigen op de strijd tegen aids, tbc en malaria en op het Global Fund.

94. De organisatie Open2Europa biedt de commissie voor Infrastructuur en Milieu twaalf stellingen aan die zijn voortgekomen uit de ‘Kid Climate Conference 2013’.

Week 43

geen petitie-overhandigingen, herfstreces

Week 44

95. De commissie voor Infrastructuur en Milieu krijgt een petitie aangeboden waarin de gemeenteraad, ondernemers, organisaties en inwoners van Dordrecht ervoor pleiten het station in hun stad als Intercity-station te handhaven.

96. De actiegroep TMT (Treinen met Toiletten) biedt de commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie aan waarin wordt gevraagd om zo snel mogelijk te beginnen met het inbouwen van toiletten in de nieuwe Sprintertreinen van de NS. Volgens het plan van de NS zou dat pas vanaf 2018 gebeuren.

97. De commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven krijgt meer dan 50.000 handtekeningen overhandigd als ondersteuning van het burgerinitiatief om te komen tot de erkenning van ME als een invaliderende biomedische neuro-immuunziekte.

98. De Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten Zorg overhandigt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een ‘zwartboek’ waarin meerdere misstanden in de zorg voor verstandelijk gehandicapten bijeen zijn gebracht.

99. De commissie voor Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen ontvangt een petitie waarin wordt aangedrongen op het behoud van de Nederlandse afdeling van het Lycée International in Saint-Germain-en-Laye in Frankrijk.

Week 45

Dinsdag 5 november 100. Vertegenwoordigers van de omwonenden en bestuurders rondom de regio van de vliegbases Leeuwarden en Volkel bieden tussen 13.45 en 14.00 uur een petitie aan. Daarin vragen zij de commissie voor Defensie bij de keuze van een opvolger voor de F-16 aandacht te besteden aan het geluidsaspect c.q. de geluidsoverlast, teneinde de nadelige gevolgen daarvan voor de leefbaarheid zo klein mogelijk te houden.

Week 46

Dinsdag 12 november om 13.30 uur krijgt de commissie voor Buitenlandse Zaken een petitie aangeboden over de vrijlating van Taksimgevangenen in Turkije.

Donderdag 14 november om 14.00 uur krijgt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2 petities van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. Deze petities worden aangeboden in de Thorbeckezaal, tijdens het rondetafelgesprek over artikel 23 van de Grondwet en het leerlingenvervoer.

Week 47

Dinsdag 19 november 2013

101. Om 13.15 uur krijgt de commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie van Stichting Spoorhinder en Rona met de titel "IJssellijn geen goederenlijn".

102. Om 13.30 uur krijgt de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst een petitie aangeboden met de resultaten van de enquête 'Woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken' van de Nederlandse Woonbond.

103. Om 13.30 uur krijgt de commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie van omwonenden van de Twentekanaallijn in de gemeente Hof van Twente. Deze mensen protesteren tegen het gebruik van het enkelspoor van de Twentekanaallijn voor goederenvervoer.

104. Om 13.45 uur krijgt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de petitie "Stop dokter Corrie". Zij zijn tegen het optreden van dokter Corrie in het Schooltv-weekjournaal omdat zij volgens de tegenstanders een visie op de ontwikkeling van kinderen en seksualiteit propageert die niet algemeen gedeeld wordt.

105. Om 13.45 uur krijgt de commissie voor Buitenlandse Zaken een petitie van "Ring the Alarm" met de oproep om met wetgeving te komen die pedofielenorganisaties in Nederland kan verbieden.

Week 48

Maandag 25 november

106. Op maandagochtend om 9.40 uur biedt Natuurmonumenten de commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie aan over de Blankenburgtunnel. De petitie dient als afsluiting van de actie ‘breek de betovering’ waarin Natuurmonumenten iedereen opriep om een tweet (of mail) te sturen naar de Kamer. In de tweets vragen mensen aan de Kamerleden om maandag tijdens het overleg over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport(MIRT) tegen de Blankenburgtunnel te stemmen.

Dinsdag 26 november

107. Op dinsdagmiddag om 13.30 uur kijgt de commissie voor Buitenlandse Zaken een petitie aangeboden over de positie van Syrische christenen in buurlanden.

108. Om 13.45 uur ontvangt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een knuffel van de organisatie Stop Aids Now! en het Tuberculosefonds in het kader van Wereld Aids Dag.

Woensdag 27 november

109. Om 15.30 uur krijgt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een petitie aangeboden voor het behoud van kleine scholen.

Week 49

Dinsdag 10 december 2013

13.00 - 13.15 uur Leraren in Actie biedt meer dan 40.000 handtekeningen aan. Daarmee hebben ze genoeg handtekeningen voor een burgerinitiatief, waarmee ze het onderwerp van overvolle klassen op de agenda van de Tweede Kamer kunnen zetten. De commissie Verzoeken en Burgerinitiatieven zal beoordelen of dit burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden voor behandeling in de Tweede Kamer. Leraren in Actie stelt de Tweede Kamer voor om onmiddellijk maatregelen te nemen tegen overvolle klassen. Dit moet volgens de organisatie gebeuren door het maximumaantal leerlingen per klas in het regulier onderwijs met ingang van het schooljaar 2014-2015 terug te brengen naar 28. Vervolgens willen de initiatiefnemers dit met een stappenplan van drie jaar afbouwen naar maximaal 24.

13.30 - 13.45 uur

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ) biedt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het boek 'Spiegelbeelden' aan. Dit boek is een zoektocht naar goede zorg met opmerkelijke besturingsfilosofieën.

13.45 - 14.00 uur

De Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) biedt een petitie aan aan de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hiermee pleit de organisatie ervoor dat personen met een handicap dezelfde rechten hebben als iedereen bij initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking en dat zij daar ook bij betrokken worden.

13.45 - 14.00 uur

Het Humanistisch Verbond biedt het rapport 'Freedom of Thought' aan aan de commissie voor Buitenlandse Zaken.


Week 50

Dinsdag 17 december 2013

13:30 - 13:45 uur Een aantal inwoners van Raalte biedt de commissie voor Infrastructuur en Milieu een petitie aan, waarin ze pleiten voor een betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in treinen van de NS.

Natuurmonumenten heeft een enquête gehouden om de meningen te peilen over de positie van groot wild in Nederland. De commissie voor Economische Zaken krijgt de resultaten aangeboden.

13:45 - 14:00 uur De auteursrechtenorganisatie Buma Stemra biedt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee cd’s aan om aandacht te vragen voor het economische succes en culturele belang van de Nederlandse muziek.


Niet overhandigd, wel ingekomen stuk

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de petitie «Burundi: Stop Silencing the Media!» (ingezonden 8 mei 2013). [5]