Aan Tweede Kamer in 2022

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Met de zoekterm https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=petitie%3APRL_SOORT&form_build_id=form is te achterhalen welke petities er aan de Tweede Kamer aangeboden worden op grond van het petitierecht zoals dat in de Grondwet staat. Onregelmatig wordt dat lijstje petities per week door ons gekopieerd en aangevuld met een dump uit het parlementaire informatiesysteem.

Aan de Tweede Kamer overhandigde petities in 2022

Gecategoriseerd als weeknummer-petitievolgorde:

  • Onbekende afzender:
  • Organisatie:
  • Bedrijf: 40-1
  • Individuele burger(s):


Week 1 en 2 reces

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

geen petitie-aanbiedingen.

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18 en 19 reces

Geen petitie-aanbiedingen.

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26

Week 27

Week 40

1. Petitieaanbieding Alliantie Zon tot aanbieding petitie m.b.t. zonne-energie

4 oktober 2022

13:15 - 13:30 uur

Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Verzoek Alliantie Zon tot aanbieding petitie m.b.t. zonne-energie d.d. 27 september 2022

Alliantie Zon, een samenwerking tussen grootschalige zon-ontwikkelaars GroenLeven, Kieszon, Solarfields, Sunrock en TPSolar

2. Aanbieding petitie inzake voorgenomen asielaanmeldcentrum Bant (zal geen doorgang vinden)

De vergadering is geannuleerd

4 oktober 2022

13:15 - 13:30 uur

Commissie: Justitie en Veiligheid

Herziene convocatie petitieaanbieding inzake voorgenomen asielaanmeldcentrum Bant op 4 oktober 2022

3. Sam Mebius namens Diabetes Onderzoek Nederland - keuzevrijheid voor insuline

4 oktober 2022

13:15 - 13:30 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Convocatie petitieaanbieding 4 oktober 2022, 13.15-13.30 uur - Diabetes Onderzoek Nederland - keuzevrijheid voor insuline

Verzoek DON en patiëntenverenigingen tot aanbieding petitie m.b.t. beleidswijziging VWS-begroting; keuzevrijheid voor insuline d.d. 27 september 2022

Week 41

1. Enkele kottervissers aanbieding single 'Het lied voor de visser"

11 oktober 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Convocatie petitieaanbieding enkele kottervissers "het lied voor de visser" - 11 oktober

Week 42

1. PlantNet International over 'Concurrentiepositie van Nederlandse plantaardige sector staat onder druk'

18 oktober 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Convocatie petitieaanbieding PlantNet 'concurrentiepositie van Nederlandse plantaardige sector staat onder druk'

2. Evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland: 'Kansen voor brede welvaart: inzet op moderne handelsverdragen'

18 oktober 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Evofenedex, mede namens VNO-NCW en MKB-Nederland, petitie 'Kansen voor brede welvaart: inzet op moderne handelsverdragen' d.d. 18 oktober 2022

3. OVAL/Cedris/ABU/NRTO - 'Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt'

18 oktober 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

OVAL/Cedris/ABU/NRTO - 'Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt' - 18 oktober 2022, 13.45-14.00 uur

Week 43

geen petitie-overhandigingen, herfstreces

Week 44

1. Reuma Nederland - 'gebruikersvriendelijke medicijnverpakkingen’

1 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ReumaNederland, namens coalitie van patiënten- en seniorenorganisaties, petitie m.b.t. gebruikersvriendelijke medicijnverpakkingen

2. Natuur & Milieu m.b.t. oproep om enkel glas uit te faseren

1 november 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Binnenlandse Zaken

Natuur & Milieu m.b.t. oproep om enkel glas uit te faseren d.d. 1 november 2022

3 Stichting Animal Rights "Stop dodelijke experimenten op honden en katten"

1 november 2022

13:15 - 13:30 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Convocatie petitieaanbieding Stichting Animal Rights "Stop dodelijke experimenten op honden en katten" - 1 november

R. Bisschop (SGP) E.A. Haverkort (VVD) T.C. (Tjeerd) de Groot (D66) L. Bromet (GroenLinks) F.P. Wassenberg (PvdD)

4 FNV-cheque inzake importheffing op afval

1 november 2022

13:15 - 13:30 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Convocatie petitieaanbieding FNV-cheque inzake importheffing op afval op 1 november 2022 FNV biedt aan cheque inzake importheffing op afval (Nederlandse afvalenergiecentrales in Europees perspectief)

Week 45

1. SPOT - Wachtlijsten in de thuis- en ouderenzorg

8 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

BPRA, namens SPOT (de vereniging van Samenwerkende Professionele Organisaties in de Thuis- en Woonzorg) petitie m.b.t. wachtlijsten in de thuis- en ouderenzorg

Week 46

1. De Groene Stoker biedt de petitie ‘Houtvuur’ aan

15 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

De Groene Stoker biedt de petitie ‘Houtvuur’ aan

2. FNV/Stichting voor Werkende Ouders - ‘Het Gouden Boek #redonzekinderopvang'

15 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek FNV en Stichting voor Werkende Ouders tot aanbieding petitie 'Het Gouden Boek #redonzekinderopvang' d.d. 15 november 2022

3. AOW-gat Surinamers

15 november 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Convocatie petitieaanbieding HOOB - AOW-gat Surinamers (ex-)Koninkrijksgenoten - 15 november 2022, 13.45-14.00 uur

AOW-gat Surinamers en (ex-)Koninkrijksgenoten https://repareeraowgat.petities.nl/

4. "Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen"

15 november 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek Voices for Women tot aanbieding petitie 'Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen'

https://gezondheidvrouwen.petities.nl/

Voorzitter B.M.G. Smals (VVD) J. van den Hil (VVD) W. Paulusma (D66) J.A.M.J. van den Berg (CDA) H.P.M. Hijink (SP) E.M. Westerveld (GroenLinks) N.J.F. Pouw-Verweij (JA21) W.R. van Haga (Groep Van Haga) N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

5. "Geef ALS-patiënten toegang tot medicijnen, ze hebben namelijk geen enkel alternatief"

15 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

petitie 'Geef ALS patiënten toegang tot medicijnen, ze hebben namelijk geen enkel alternatief'

https://alsmedicijnenproberen.petities.nl/

6. : Natuurmonumenten 'Stop de watercrisis'

15 november 2022

13:15 - 13:30 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Convocatie petitieaanbieding Natuurmonumenten petitie 'Stop de watercrisis' op 15 november 2022

Week 47

1. Provincie Drenthe e.a. bieden een petitie aan ter ondersteuning van het initiatief om de ontbrekende schakel (Emmen-Veendam) in het interregionale, grensoverschrijdende spoor (Nedersaksenlijn) van Twente naar Groningen te realiseren.

22 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Provincie Drenthe e.a. bieden een petitie aan ter ondersteuning van het initiatief om de ontbrekende schakel (Emmen-Veendam) in het interregionale, grensoverschrijdende spoor (Nedersaksenlijn) van Twente naar Groningen te realiseren op 22 november 2022

F.B. Minhas (VVD) M.F. Strolenberg (VVD) L.M. van Ginneken (D66) H. van der Molen (CDA) A.H. (Agnes) Mulder (CDA) M.Ö. Alkaya (SP) H.E. de Hoop (PvdA) T.J. Bushoff (PvdA) K. Bouchallikh (GroenLinks) N.J.F. Pouw-Verweij (JA21) C.A.M. van der Plas (BBB)

2. Aanbieding van het burgerinitiatief 'Abortus is geen misdaad'

22 november 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Dit burgerinitiatief wordt aangeboden door een delegatie van BNNVARA (waaronder het programma 'Spuiten en slikken') en het Humanistisch verbond.

Convocatie commissieactiviteit Download bestand: Convocatie aanbieding burgerinitiatief Abortus is geen misdaad door BNNVARA en Humanistisch Verbond op 22 november 2022

3. FNV Young & United, aanbieding petitie 'Stop de rente'

Voorzitter I.J.M. Michon-Derkzen (VVD) H. van der Molen (CDA) H.E. de Hoop (PvdA) L. Vestering (PvdD) E.M. Westerveld (GroenLinks) H.H. van der Woude (VVD) J.M.P. van der Laan (D66) S.R.T. van Baarle (DENK)

22 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

petitieaanbieding FNV Young & United, aanbieding petitie 'Stop de rente', 22-11-2022

4. Onderzoek energiecrisis en inflatie bij sportverenigingen

22 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie RVVB m.b.t. onderzoek naar energiecrisis en inflatie bij sportverenigingen

https://reddesportclub.petities.nl

Voorzitter B.M.G. Smals (VVD) R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) V. Maeijer (PVV) J.M.P. van der Laan (D66) E.M. Westerveld (GroenLinks) W.R. van Haga (Groep Van Haga) M. van Nispen (SP) I. (Inge) van Dijk (CDA) M. Mohandis (PvdA) F. Azarkan (DENK)

5. Save the Children aanbieding rapport "Breaking Point: Life for children one year the Taliban takeover"

22 november 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Buitenlandse Zaken

petitieaanbieding Save the Children - rapport "Breaking Point: Life for children one year after the Taliban takeover"

Voorzitter R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) A.H. (Agnes) Mulder (CDA) J.J. (Jasper) van Dijk (SP) K.P. Piri (PvdA) T. Kuzu (DENK)

Week 48

1. Situatie in Kashmir (India)

29 november 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Buitenlandse Zaken

Kashmir Peace Centre petitie m.b.t. situatie in Kashmir d.d. 8 november 2022

2. Jeroen Candel mbt Nederlandse steun voor de Europese natuurherstelwet

29 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanbieding petitie 'Nederlandse steun voor de Europese natuurherstelwet'

R. Bisschop (SGP) E.A. Haverkort (VVD) S.C. Kröger (GroenLinks) J. Thijssen (PvdA) L. Vestering (PvdD) P.A. Grinwis (ChristenUnie)

3. Save the Children tot aanbieding rapport "Generation Hope: two billion reasons to end the climate crisis and inequality"

29 november 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Economische Zaken Save the Children tot aanbieding rapport "Generation Hope: two billion reasons to end the climate crisis and inequality"

4. Stichting BlockChange.EU inzake digitale rugzak voor leven lang leren

29 november 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Digitale Zaken

Stichting BlockChange.EU inzake digitale rugzak voor leven lang leren - 29 november 2022 - Petitieaanbieding door de Stichting BlockChange.EU van de digitale rugzak voor leven lang leren.

Voorzitter R.J. Kamminga (VVD) Q.M. Rajkowski (VVD) H. Dekker-Abdulaziz (D66) R.M. Leijten (SP) K. Bouchallikh (GroenLinks) N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Week 49

1. Coalitie #nietzondernatuur

6 december 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

petitieaanbieding coalitie #nietzondernatuur

L. Bromet (GroenLinks) E.A. Haverkort (VVD) T.C. (Tjeerd) de Groot (D66) D.J.G. Graus (PVV) D.G. Boswijk (CDA) S.M. Beckerman (SP) J. Thijssen (PvdA) L. Vestering (PvdD) P.A. Grinwis (ChristenUnie)

2. "Draai de helmplicht voor snorfietsen terug"

6 december 2022

13:15 - 13:30 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

https://helmplichtterugdraaien.petities.nl/

3. Situatie in Kashmir (India)

6 december 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Buitenlandse Zaken

petitieaanbieding Situatie in Kashmir (India) d.d. 6 december 2022

Voorzitter R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) A.H. (Agnes) Mulder (CDA) T.M.T. van der Lee (GroenLinks) T. Kuzu (DENK)

4. CCU-Alliantie - Verzoek CCU-Alliantie, namens TNE, tot aanbieding manifest m.b.t. negatieve emissies

6 december 2022

13:30 - 13:45 uur

Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Verzoek CCU-Alliantie, namens TNE, tot aanbieding manifest m.b.t. negatieve emissies

Week 50

1. Arcadia project Bosk m.b.t. 'Rechten voor de natuur'

13 december 2022

13:30 - 13:45 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

petitieaanbieding - Nij sicht te Terband Arcadia - project Bosk tot aanbieding manifest 'Rechten voor de natuur'

A. Podt (D66) A.A.H. van Campen (VVD) S.M. Beckerman (SP) L. Bromet (GroenLinks) L. Vestering (PvdD)

2. Compassion in World Farming Nederland mbt kooihuisvesting van kippen

13 december 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

petitieaanbieding Compassion in World Farming mbt kooihuisvesting van kippen

A. Podt (D66) A.A.H. van Campen (VVD) S.M. Beckerman (SP) L. Bromet (GroenLinks) L. Vestering (PvdD)


Week 51

1. De leerlingen, ouders/verzorgers, personeel e.a. van de Curio prinsentuin Andel-school bieden aan 'Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar'

20 december 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

petitieaanbieding 'Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar met OV' op 20 december 2022

M.Ö. Alkaya (SP) L.M. van Ginneken (D66) C.A.M. van der Plas (BBB)

2. Stop 5G

20 december 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Petitie Statenpassage

Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stichting EHS en SOS Straling - aanbieding petitie 'Stop 5G' d.d. 6 december 2022

3. De situatie in Iran

20 december 2022

13:45 - 14:00 uur

Locatie: Statenpassage

Commissie: Buitenlandse Zaken

Voorzitter R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) A.H. (Agnes) Mulder (CDA) K.P. Piri (PvdA) C.A.M. van der Plas (BBB) S.W. Sjoerdsma (D66) L.A.J.M. Dassen (Volt) R.P. Brekelmans (VVD) J.J. (Jasper) van Dijk (SP)